PRÓBNA MATURA W LO ANDERSA W ZŁOCIEŃCU

uczniowie analizują treść poleceń

PRÓBNA MATURA W LO ANDERSA W ZŁOCIEŃCU
W drugim tygodniu grudnia uczniowie ZSP Andersa piszą próbne egzaminy maturalne.
Wyniki próbnej matury pozwolą uczniom określić co już umieją, które wiadomości warto jeszcze powtórzyć, jakie umiejętności muszą koniecznie poćwiczyć. Przed uczniami kolejna matura próbna w styczniu 2017 roku.
Wyniki będą diagnozą poziomu przygotowania, a wnioski i rekomendacje pozwolą lepiej przygotować się do matury w maju 2017 roku.

MARTA SKRZYPEK Z LO W ZŁOCIEŃCU NAGRODZONA W DRAWSKIM PRZEGLĄDZIE ARTYSTYCZNYCH FORM PROFILAKTYCZNYCH

Plakat profilaktyczny uczennicy 1A LO Marty Skrzypek

29 listopada br. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim odbyła się ósma edycja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych. Uczennica kl. I a LO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im gen. Władysława Andersa Marta Skrzypek zajęła I miejsce w kategorii piosenka profilaktyczna.
Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 83 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu drawskiego. Każda z uczestniczących w przeglądzie szkół przygotowała własne artystyczne formy profilaktyczne obejmujące tematykę profilaktyki uzależnień, profilaktyki przemocy, oraz szeroko pojętej tolerancji.
Jury oceniało artystyczne formy profilaktyczne w następujących kategoriach:
• autorska scenka teatralna
• piosenka z własnym tekstem profilaktycznym
• plakat profilaktyczny
Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu reprezentowały dwie uczennice : Marta Skrzypek z klasy I a LO i Katarzyna Mazur z klasy I B LO. Dziewczęta pod opieką pedagoga szkolnego Joanny Kołodziej przygotowały : Marta Skrzypek – piosenkę z własnym tekstem profilaktycznym „Abstynentem Być” i plakat, Kasia Mazur – plakat w formie zdjęcia.
Poniżej zamieszczamy zdjęcia z udziału naszych uczennic w Przeglądzie.
Tekst: Joanna Kołodziej Zdjęcia: Katarzyna Mazur
Marta Skrzypek uczennica 1A LO odbiera nagrodęPlakat profilatyczny uczennicy 1B LO Katarzyny Mazur

 

UCZENNICA LO W ZŁOCIEŃCU NAGRODZONA W XXXI OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU SZTUKI RECYTATORSKIEJ I POEZJI ŚPIEWANEJ

2 zwyciezyni konkursu

Zuzanna Rutkowska z kl. II LO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa w Złocieńcu otrzymała Nagrodę Burmistrza Połczyna Zdroju za interpretację wiersza Juliana Tuwima w XXXI Ogólnopolskim Turnieju Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej im. Skamandrytów. Konkurs organizowany przez Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju zgromadził wielu uczestników z całej Polski. Do rywalizacji przystąpiło ponad czterdziestu recytatorów i pięciu wykonawców poezji śpiewanej, w tym dwie reprezentantki LO z ZSP w Złocieńcu, Martę Skrzypek i Zuzannę Rutkowską. Udział i wygrana w turnieju to duży prestiż dla uczestników oraz perspektywa szybkiego rozwoju i otwarcia drogi do dalszej kariery. Jury konkursowe podkreślało, że dla wielu laureatów wygrana oznaczała często przełomowy moment w ich życiu i decyzję o wyborze drogi zawodowej. Poziom konkursu był bardzo wysoki, jurorzy w składzie: Joanna Szczepkowska, Agnieszka Babicz-Stasierowska, Agnieszka Dulęba-Kasza i Małgorzata Kałędkiewicz-Pawłowska przyznało nagrodę Zuzannie Rutkowskiej, co pozwoliło jej wystąpić w niedzielnym koncercie galowym laureatów. Trzem dniom zmagań recytatorskich towarzyszyły również spektakle w wykonaniu aktorów Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu („W kawiarence Sułtan”) i Jolanty Szczepkowskiej („Ballady Mickiewicza”), poza tym warsztaty i scena otwarta, w których brały udział reprezentantki szkoły. Uczennice dzięki udziałowi w zajęciach teatralnych mogły rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności artystyczne.

zdjęcia: Piotr Gawroński, Szymon Wiśniewski

tekst: Szymon Wiśniewski

 

4 uczestniczki konkursu recytatorskiego 1 laureaci konkursu autor Piotr Gawroński

PRIMUS INTER PARES

wręczenie stypendiów

Alicja Pawlak, uczennica LO Andersa w Złocieńcu, z najwyższą średnią ocen w szkole, otrzymała z rąk Wicewojewody Zachodniopomorskiego pana Marka Subocza i Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty pana Jacka Stępnia stypendium Prezesa Rady Ministrów za poprzedni rok szkolny. Alicja jest najlepszą, wzorową uczennicą Andersa o wielu talentach, pracowitą i sumienną, która ma szansę osiągnąć sukces i stać się „pierwszą wśród równych sobie” również na uczelni wyższej.

UCZNIOWIE ZSP ANDERSA ZWYCIĘZCAMI ROZGRYWEK REJONOWYCH W TENISIE STOŁOWYM

147

Licealiści z LO awansowali do finałów wojewódzkich w tenisie stołowym.

24.11.16. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu odbyły się kwalifikacje do wojewódzkich mistrzostw „Licealiady” w drużynowym tenisie stołowym. W zawodach organizowanych przez szkołę uczestniczyły drużyny z Wałcza, Choszczna, Stargardu, Szczecina, Łobza. Zawody rozgrywane były na bardzo wysokim poziomie, a ozdobą były mecze w grach pojedynczych pomiędzy Filipem Wołyńcem z III b LO Andersa a zawodnikami z Choszczna, Stargardu i Szczecina.  Mecze przebiegały sprawnie, odbyło się bez kontuzji.

Złocieniecką szkołę reprezentowały dziewczęta w składzie: Julia Szemiel, Kinga Antosik, Natalia Pikula oraz chłopcy w składzie Filip Wołyniec, Adrian Zyguła.  Po długich zmaganiach mecze zostały rozstrzygnięte z wynikami:

Dziewczęta:

I miejsce- Złocieniec ,

II miejsce- Szczecin ,

III miejsce- Wałcz ,

IV miejsce- Łobez ,

V miejsce- Stargard

Chłopcy:

I miejsce- Złocieniec,

II miejsce- Stargard ,

III miejsce- Szczecin,

IV miejsce- Choszczno ,

V miejsce- Wałcz

Sędziami byli: Natalia Pikula, Bartłomiej Kiełbasa, Kacper Trzaskowski, Bartosz Wiśniewski, Marcin Turalski, Kamil Szmagaj, Konrad Bieniecki, Kamil Zygan. W organizacji pomogły: Anna Prokop i Kinga Maciejewska oraz Wiktoria Senkowska. Szczególne podziękowania dla Pana Grzegorza Wrzesińskiego, który pomagał w organizacji naszej imprezy sportowej. Organizator: Włodzimierz Rutkowski

143140150144148152

 

Fot. i tekst: Wiktoria Senkowska

NOWE KOMPETENCJE – KLUCZEM DO SUKCESU

Uczniowie klas III LO w Złocieńcu

Uczniowie klas III LO ZSP im. gen. Wł. Andersa w Złocieńcu wystartowali w projekcie unijnym „Nowe kompetencje – kluczem do sukcesu”.
W ramach projektu 36. uczniów klas maturalnych po napisaniu diagnozy wstępnej określającej poziom umiejętności językowych będzie brało udział w kursie z języka angielskiego i z języka niemieckiego. Szkolenie obejmuje 120 godzin, będzie się odbywało 2 razy w tygodniu, w grupach dwunastoosobowych. W marcu 2017 roku po zakończeniu kursu uczniowie będą zdawali egzamin na wybranym poziomie, potwierdzony międzynarodowym certyfikatem TELC. Szkolenie jest finansowane z EFS. Udział młodzieży w kursie językowym podniesie ich kompetencje językowe, pomoże przygotować się do egzaminu maturalnego i otworzy drogę do planowania kariery zawodowej.

Obchody Święta Niepodległości

nsn23

Uroczyście, patriotycznie i z dumą uczniowie, nauczyciele, pracownicy i goście obchodzili Narodowe Święto Niepodległości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu.
Honorowymi gośćmi ceremonii byli Rodzice i uczniowie klas I Liceum Ogólnokształcącego. Akademia rozpoczęła się od niezwykle widowiskowej musztry klas III i II o profilu wojskowych prowadzonej przez ucznia klasy III b LO Filipa Wołyńca. Kolejnym spektakularnym wydarzeniem był przemarsz uczniów klasy I b LO o profilu wojskowo-sportowym prowadzonej przez dowódcę z klasy III b LO, Marcina Turalskiego. Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego nastąpiło ślubowanie uczniów klas pierwszych złożone Pani dyrektor szkoły, Beacie Miszewskiej-Kozłowskiej. Uczniowie wstąpili w szeregi Andersa z przyrzeczeniem przestrzegania obowiązków szkolnych, zasad zawartych w statucie szkoły, poszanowania tradycji, dbania o dobre imię szkoły, postępowania zgodnego z uniwersalnymi wartościami patrona, gen. Władysława Andersa. Była to niezwykła chwila, której towarzyszyło wiele emocji, zarówno po stronie uczniów jak i wszystkich zebranych rodziców.
Po oficjalnej części obchodów uczniowie klasy I a LO zaprosili zgromadzonych do obejrzenia montażu słowno-muzycznego, w którym symbolicznie ukazali historię Polski i Polaków, heroizm narodu w walce o wolność i niepodległość ojczyzny.
Pani dyrektor szkoły, Beata Miszewska-Kozłowska wygłosiła przemówienie okolicznościowe mówiące o znaczeniu tradycji, współczesnym wymiarze patriotyzmu, ze szczególnym podkreśleniem podstawowych wartości, wolności i demokracji.
Wieczorem młodzież z Andersa, dyrektor szkoły i nauczyciele wzięli udział w III Złocienieckich Śpiewach Historycznych, zorganizowanych przez Złocieniecki Ośrodek Kultury.
Śpiewanie polskich pieśni patriotycznych połączyło trzy pokolenia mieszkańców miasta
w duchu poszanowania narodowej historii i tradycji oraz krzewienia nowoczesnego wymiaru patriotyzmu.

nsn4nsn29nsn7nsn18nsn12nsn14nsn17nsn8

ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ MUNDUROWEJ

slubowanie

Narodowe Święto Niepodległości dla uczniów klas mundurowych w LO Andersa w Złocieńcu stało się niezwykle ważnym wydarzeniem. Fundamenty patriotycznego wychowania obligują młodzież do świętowania w rocznicę odzyskania niepodległości przez ojczyznę, a uczniowie klasy pierwszej o profilu wojskowo-sportowym po raz pierwszy złożyli uroczyste ślubowanie w asyście honorowej 2. Brygady Zmechanizowanej Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego, w obecności społeczności miasta. Rota ślubowania odczytana przez dyrektora, panią Beatę Miszewską-Kozłowską, stało się dla uczniów zobowiązaniem do wierności wartościom, osiągania wyznaczonych celów i przestrzegania zasad moralnych. Zwieńczeniem, niezwykłej dla młodzieży, uroczystości była salwa honorowa i defilada pododdziałów przed mieszkańcami i władzami Złocieńca oraz dowództwem 2 Brygady Zmechanizowanej.

kolumna czwórkowa uczniów klasy pierwszejslubowanie 2przed slubowaniemdefilada klasy mundurowejasysta honorowa

UCZENNICE LO ANDERSA W ZŁOCIEŃCU MISTRZYNIAMI POWIATU DRAWSKIEGO W PIŁCE NOŻNEJ

141

W Kaliszu Pomorskim 26.10.2016 odbyły się Mistrzostwa Powiatu szkół ponadgimnazjalnych w piłce nożnej dziewcząt i chłopców. Dziewczęta reprezentujące ZSP Złocieniec okazały się bezkonkurencyjne. Po bezbramkowym remisie z ZSP Kalisz Pom. (mimo przewagi i wielu okazji do zdobycia bramki), dziewczyny zdecydowanie wygrały z ZSP Drawsko 3:1, tracąc bramkę w końcowych fragmentach meczu. Bramki dla ZSP Anders zdobyły A.Wieczorek (2) i A.Bawarska. Dziewczęta awansowały do dalszej fazy rozgrywek o mistrzostwo województwa i na wiosnę będą walczyć o awans do finału wojewódzkiego. Chłopcy mimo wyrównanych meczów (1:2 i 0:2) nie zdołali zająć czołowej lokaty. Bramki dla naszej drużyny strzelił A.Zyguła(2). ZSP Złocieniec reprezentowali: Dziewczęta: Paulina Pojasek, Aleksandra Wieczorek, Roksana Oleszkiewicz, Katarzyna Mazur, Natalia Pikula , Oliwia Bartnik, Natalia Sapikowska, Anna Bawarska, Klaudia Sujecka. Chłopcy: Szymon Gorowiec, Paweł Barankiewicz, Mateusz Szamszon, Bartłomiej Kiełbasa, Marcin Turalski, Adrian Zyguła, Filip Wołyniec i Kamil Zygan.

144145143142

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Złocieniec, dnia 20.09.2016r.
Zarządzenie Nr 6/2016

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa
w Złocieńcu
w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2016/2017
§ 1.
Na podstawie § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 października 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego
z późniejszymi zmianami – u s t a l a m

dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017 w następujących terminach :

1. 31 października 2016 r.
2. 04 maja 2017 r.
3. 05 maja 2017 r.
4. 08 maja 2017 r.
5. 25 maja 2017 r.

§ 2.
W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.
§ 3.
Informacje o zajęciach opiekuńczo – wychowawczych zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania