ZAJĘCIA Z ŻOŁNIERZEM Z ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

klasawojskowa

 

Uczniowie klas o profilu wojskowo – sportowym LO Andersa w Złocieńcu wzięli udział w zajęciach z podoficerem z Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Olesznie.

Spotkanie z sierżantem Marcinem Ślusarskim rozpoczęło się prelekcją w Auli Absolwenta, gdzie uczniowie klasy mundurowej zapoznali się z kryteriami przyjęć do służby wojskowej oraz dowiedzieli się o zadaniach i strukturze organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej. Po przerwie młodzież wzięła udział w zajęciach profilaktycznych dotyczących zapobieganiu pojawienia się niekorzystnych zjawisk społecznych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się ćwiczenia z alkogoglami. Wspólne działania ZSP w Złocieńcu i WŻW w Olesznie są efektem nawiązanej współpracy pomiędzy Żandarmerią Wojskową i partnerem społecznym.

PODZIĘKOWANIA DLA WOLONTARIUSZY Z ZSP W ZŁOCIEŃCU

wolontariusze

 

Uczniowie LO i ZSZ z rąk Pani Grażyny Buczek i Pana Leszka Modrzakowskiego otrzymali serdeczne podziękowania za bezinteresowną pomoc i wsparcie w akcji społecznej „Złocieniecka Choinka” 2016. Organizatorzy akcji przekazali młodzieży wyrazy wdzięczności za zaangażowanie na rzecz mieszkańców Gminy Złocieniec.

AKADEMICKIE PRZYMIARKI

zajecia5

 

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława Andersa w Złocieńcu chętnie korzystają
z możliwości uczestniczenia w wydarzeniach naukowych organizowanych przez różne ośrodki akademickie.
Po wykładach z chemii, fizyki i matematyki przyszedł czas na zorganizowanie wyjazdu na uniwersyteckie zajęcia
z biologii. Z inicjatywy nauczycielki biologii – Moniki Klimczak, 3 lutego 2017r. odbyła się wycieczka na Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Większość uczestników wycieczki stanowili uczniowie klas o profilu biologiczno – medycznym. Udział młodzieży w warsztatach był możliwy dzięki uprzejmości dr hab. inż. Roberta Czerniawskiego – profesora US, Kierownika Katedry Zoologii Ogólnej. Pan profesor specjalnie dla młodzieży naszej szkoły tak przygotował plan zajęć, aby były one interesujące i ukazywały w przystępny sposób złożony świat organizmów żywych oraz zachęcały do podejmowania w przyszłości studiów na kierunkach przyrodniczych.
Zajęcia otworzył wykład profesora R. Czerniawskiego na temat funkcjonowania ekosystemów wodnych.
Licealiści „Andersa” wcielili się w rolę studentów. Wykład nie był tylko nudnym monologiem, gdyż pan profesor często nawiązywał kontakt ze słuchaczami, zachęcając ich do dyskusji i prób twórczego rozwiązywania problemów. Zagadnienia poruszane na wykładzie nie były obce młodzieży. Nawiązywały do wyników prac badawczych pana profesora i jego współpracowników, przeprowadzonych w okolicy Złocieńca, Drawska Pomorskiego i Drawna. Część wykładu poświęcona była konieczności restytucji zagrożonych gatunków ryb wędrownych, których tarliska zostały zniszczone na skutek silnej antropopresji. Ten wątek wykładu zakończyła prezentacja pomieszczenia, w którym naukowcy aktualnie, w specjalnych dobranych warunkach termicznych i tlenowych, przeprowadzali inkubację ikry troci wędrownej.
Następnie podzieleni na mniejsze grupy uczniowie wzięli udział w zajęciach warsztatowych, które odbyły się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach. Zajęcia prowadzone przez pana dr Tomasza Krepskiego wprowadziły młodzież w różnorodny świat zwierząt bezkręgowych. Ćwiczenia polegały na identyfikacji okazów i ustalaniu ich pozycji systematycznej na podstawie szczegółowych wskazówek prowadzącego zajęcia. Był to dogodny moment do zweryfikowania w praktyce podręcznikowej wiedzy uczniów.

zajecia6 zajecia4
Kolejna część zajęć – prowadzona przez pana mgr Łukasza Sługockiego przybliżyła młodzieży m. in. znaczenie zjawiska zmienności organizmów w zależności od warunków środowiska. Obiektem szczegółowych rozważań był gatunek skorupiaka Daphnia magna, który wciąż dostarcza naukowcom wielu nowych wyzwań. Młodzież mogła sprawdzić, w jaki sposób na organizmy wodne mogą wpływać substancje uwalniane do środowiska przyrodniczego przez człowieka. Doświadczenie polegało na pomiarze częstotliwości bicia serca rozwielitki pod wpływem kofeiny
i porównaniu wyników uzyskanych w próbie kontrolnej.
Cztery godziny spędzone w gościnnej atmosferze murów Uniwersytetu Szczecińskiego minęły w mgnieniu oka. Młodzież wzbogaciła się o wiedzę merytoryczną okraszoną zapadającymi w pamięć ciekawostkami oraz nabrała większej pewności w posługiwaniu się sprzętem laboratoryjnym. Wyrażamy ogromną nadzieję, że nawiązanie kontaktu z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego stanie się początkiem owocnej współpracy, a wyjazdy na zajęcia prowadzone przez kadrę akademicką na stałe wpiszą się w kalendarz imprez szkolnych. Byłoby to wielką korzyścią dla naszych wychowanków.

zajecia1 zajecia2

Tekst i zdjęcia: Monika Klimczak

UCZENNICA LO ANDERSA ŚPIEWAŁA W KONKURSIE

IMG_20170206_104027

UCZENNICA LO ANDERSA ŚPIEWAŁA W KONKURSIE PROZY RELIGIJNEJ W SZCZECINIE
Uczennica klasy II b Liceum Ogólnokształcącego w Złocieńcu, Zuzanna Kałamarz, wzięła udział w IX edycji Wojewódzkiego Konkursu Religijnej Prozy Śpiewanej, który odbył się 01.02.2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Reja w Szczecinie.
W konkursie wzięli udział uczniowie z wielu gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z naszego województwa. Dominowały te ze Szczecina i pobliskich miast (Stargardu, Polic). Nasza szkoła natomiast była jedną z najbardziej oddalonych spośród tych, które zdecydowały się na udział w konkursie. Zuzanna zaprezentowała utwór pt: „Wieża modlitwy” autorstwa Zofii Nowakowskiej, do którego muzykę skomponował Piotr Rubik, mimo iż nie zakwalifikowała się w tym roku na podium, otrzymała dyplom uczestnictwa i okolicznościowe pamiątki. Gospodarze, jak zwykle przyjęli uczestników bardzo serdecznie, częstując wyrobami kształcących się w szkole cukierników i kucharzy. Konkurs był objęty patronatem Miasta Szczecin oraz biskupa szczecińskiego Andrzeja Dzięgi.

20170201_101454

Tekst i zdjęcia: Ks. Marcin Ćwiek CR

TRENING ŻOŁNIERSKI UCZNIÓW KLAS MUNDUROWYCH LO W ZŁOCIEŃCU

musztra3

 

Uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu pod nadzorem instruktorów z 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyli w szkoleniu na temat sprawnego wykonywania rozkazów. Celem cyklicznego, odbywającego się dwa razy w miesiącu, treningu żołnierskiego jest wyszkolenie uczniów w sprawnym zajmowaniu miejsca w szyku podczas zbiórek, w marszu krokiem równym i defiladowym, w zwrotach w miejscu i w marszu oraz w oddawaniu honorów. Zajęcia dla młodzieży prowadzone przez żołnierzy są efektem podpisanego w styczniu porozumienia o współpracy między ZSP i 2. BZ w Złocieńcu.

musztra1 musztra4

Uczniów szkolili: plut. Mariusz Strębski, plut. Krystian Niedziółka, st. kapr. Tomasz Tabor, st. kapr. Daniel Dudzicz.

UCZNIOWIE Z LO W ZŁOCIEŃCU NA ĆWICZENIACH BISON 2017

uczniowie w wozie bojowym

Uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu 26. stycznia 2017 r. wzięli udział w organizowanych przez Dowództwo Wojsk Lądowych Królestwa Niderlandów ćwiczeniach BISON DRAWSKO 2017.
Głównymi uczestnikami ćwiczeń są pododdziały holenderskiej 43 Brygady Zmechanizowanej, na których młodzieży z LO w Złocieńcu powierzono zadanie odgrywania ról uchodźców przemieszczających się po drogach i lasach CSWL w Drawsku. Pozorowanie grupy imigrantów służyło sprawdzeniu działania patroli żołnierzy holenderskich. Dużym zainteresowaniem przyszłych żołnierzy cieszył się pokaz monstrualnych haubic samobieżnych i organizacja stanowiska dowodzenia dywizjonu artylerii w pełnym kamuflażu. Wyczerpujący kilkugodzinny marsz zadaniowy w zimowej odsłonie był trafionym wyzwaniem dla prowadzących aktywny tryb życia uczniów klas mundurowych. Groźnie brzmiące nazwy stron domniemanego konfliktu zbrojnego i kryptonim manewrów na dużą skalę prysnęły podczas wspólnej z żołnierzami degustacji potraw kuchni polowej. Spotkania młodzieży z przedstawicielami wojsk sprzymierzonych pozwalają bardziej poznać specyfikę służby w obronie uniwersalnych wartości wspólnej Europy.

Opiekunami młodzieży byli : Włodzimierz Rutkowski i Jan Macul.

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 2. BZ I ZSP ANDERS

podpisanie

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 2. BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ I ZSP W ZŁOCIEŃCU

W dniu 30 stycznia, na terenie koszar złocienieckiej Brygady podpisano porozumienie o współpracy między 2 Brygadą Zmechanizowaną Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu. Porozumienie podpisano na podstawie Decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON nr 12, poz. 131 z późn. zm.).
Spotkanie zastępującego Dowódcę Jednostki podpułkownika Cezarego Grygoruka i pani Beaty Miszewskiej–Kozłowskiej, dyrektora szkoły odbyło się w Sali tradycji 2 Brygady Zmechanizowanej. Przy podpisywaniu porozumienia obecny był sztandar Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu.
Dzięki wsparciu żołnierzy udzielona zostanie pomoc merytoryczno-organizacyjna i logistyczna w procesie edukacyjnym uczniów klas mundurowych z rozszerzoną edukacja dla bezpieczeństwa. Mundurowi zadbają o jak najwyższy poziom zajęć, dyscyplinę i bezpieczeństwo. Ponadto, będą prowadzili działania promocyjno-informacyjne dotyczące popularyzacji służby wojskowej. Uczniowie i żołnierze wspólnie wezmą udział w treningu strzeleckim, zajęciach w Ośrodku Sprawności Fizycznej i w zajęciach z bytowania w terenie leśno-jeziornym, a zwieńczeniem współpracy będzie obóz szkoleniowo-kondycyjny z wykorzystaniem infrastruktury jednostki wojskowej ze Złocieńca. Uczniowie oraz kadra dydaktyczna będą uczestniczyć w Dniach Otwartych Koszar oraz uroczystościach organizowanych przez 2 Brygadę Zmechanizowaną, natomiast żołnierze i kombatanci w uroczystościach szkolnych.
Współpraca Jednostki Wojskowej z placówką oświatową jest niezwykle ważna ze względu na tworzenie więzi emocjonalnych wynikających z szacunku do historii, symboli narodowych i wojskowych kształtujących cnoty obywatelskie i żołnierskie. Młodym ludziom należy przypominać o latach ogromnego wysiłku i ofiar, jakie złożyli Polacy w walce o wolność naszego kraju. Uczyć kochać Ojczyznę i cenić jej wielowiekową historię, tradycję i kulturę. Takie porozumienie stanowi jedno z ogniw integracji społeczeństwa z historią państwa polskiego i jego Sił Zbrojnych.
Celem współpracy jest angażowanie społeczeństwa w działania na rzecz obronności państwa oraz edukacja obronna społeczeństwa – szczególnie młodzieży.

dyrekcja 2 dyrekcja poczet2 parafowanie2 poczet1

 

NAJLEPSI UCZNIOWIE PO KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ

klasy2

NAJLEPSI UCZNIOWIE PO KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ W ZSP „ANDERS” ORAZ RANKING ŚREDNICH OCEN POSZCZEGÓLNYCH KLAS

Za nami pierwsze półrocze w roku szkolnym 2016/2017, czas wytężonej pracy i intensywnej nauki. Miło nam poinformować, że szesnaścioro uczniów z naszej szkoły osiągnęło średnią ocen co najmniej 4,5.
Najlepszą uczennicą w naszej szkole jest Oliwia Bartnik z klasy 1B LO ze średnią ocen 5,23. Alicja Pawlak z klasy 2B LO (średnia 5,18) jest druga, trzecia Nikola Żelazek (średnia 4,84) jest również z klasy 2B LO. Miejsce 4. wśród uczniów z najwyższą średnią zajmuje Maja Gapsa (4,83 – 2A LO), 5. Klaudia Zielińska (4,80 – 1A LO), 6. Joanna Pawlik (4,78 – 1A LO), 7. Aniela Cylkowska reprezentująca klasę drugą wielozawodową (4,75), 8. Marta Skrzypek (4,73 – 1A LO), 9. Małgorzata Tymorek (4,70 – 2B LO), 10. Anna Prokop (4,69 – 3A LO), 11. Martyna Sewerynowicz (4,64 – 3A LO), 12. Sandra Barankiewicz (4,60- 2A LO), 13. ex aequo Magdalena Bujanowska (4,56 – 3A LO) i Klaudia Piekarska (4,56 – 2A LO), 14. Michalina Maik (4,53 – 2A LO), 15. Weronika Sperska (4,50 – 1B LO).

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów naukowych. Wysokie wyniki w nauce są drzwiami do przyszłości oraz pozwalają na otrzymanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów lub Stypendium Starosty Powiatu Drawskiego.
Najwyższą średnią ocen z wszystkich klas w ZSP „Anders” osiągnęła klasa 1A LO (3,96), 2. najwyższą średnią wyróżnia się klasa 2B LO (3,92), 3. 3A LO (3,74), 4. 1B LO (3,60), 5. 3 klasa wielozawodowa (3,59), 6. 2A LO (3,57), 7. 2 klasa wielozawodowa (3,35), 8. 3B LO (3,32), 9. 1 klasa wielozawodowa (2,95).

kl23alo2alo