ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

rrs

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu nastąpi 4 września 2017 o godzinie 09:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej

NIKOLA ŻELAZEK W FINALE „TAG FÜR TAG”

IMG_1191

 

Nikola Żelazek z klasy II b LO w ZSP „Andersa” w Złocieńcu znalazła się w gronie finalistów IX ogólnopolskiego konkursu językowego na niemieckojęzyczną kartkę z pamiętnika „Tag für Tag” organizowanego przez Szkołę Języków Obcych Glossa.

Celem konkursu jest zaangażowanie uczniów szkół ponadpodstawowych – gimnazjów i liceów z całej Polski do prowadzenia codziennych notatek – pamiętnika w języku niemieckim i tym samym zachęcenie ich do używania tego języka na co dzień, także poza murami szkoły.

Tematyka konkursu jest w dużym stopniu dowolna. Głównym bohaterem pamiętnika może być autor, ale także osoba fikcyjna. Nasza uczennica przedstawiła trzymającą w napięciu historię młodej kobiety, która odsiadując wyrok w więzieniu przechodzi wewnętrzną przemianę.

Gratulujemy Nikoli i życzymy dalszych sukcesów

Aleksandra Jurasz-Kozieł

NAUCZYCIELE NA KURSIE TUTORSKIM

1 kadra ZSP Andersa

Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa w Złocieńcu w dwa pierwsze weekendy wakacji uczestniczyła w 2 modułach kursu tutorskiego w ramach tutoringu szkolnego, projektu pt. „Wychować człowieka mądrego”, który będzie wdrażany w szkole od 01 września 2017 roku.  Kurs tutorski ma na celu przygotowanie nauczycieli do pracy w charakterze tutorów – przewodników, opiekunów wspierających uczniów w indywidualnym rozwoju. Zajęcia warsztatowe prowadzone przez trenerów przygotowują do pracy z uczniami opartej na pedagogice dialogu oraz służą do budowania partnerskich relacji z rodzicami. Dzięki nowoczesnym narzędziom nauczyciele zdobywają umiejętności rozpoznawania mocnych stron ucznia, jego talentów, by pomóc mu w planowaniu ścieżki rozwoju i osiąganiu sukcesu. Uzyskiwane przez nauczycieli unikalne kompetencje mają przyczynić się do rozwijania samodzielności i poczucia odpowiedzialności uczniów za swój proces uczenia się, poprzez doskonalenie takich umiejętności jak samodyscyplina, planowanie własnego rozwoju, prawidłowy wybór drogi życiowej, wyznaczanie celów i konsekwentne realizowanie przyjętych planów. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych należy do 64 szkół w Polsce zakwalifikowanych do udziału w projekcie finansowanym ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach którego organizowane są kursy tutorskie dla nauczycieli, kurs dla dyrektora szkoły oraz wyposażenie gabinetu tutoringu w komplet mebli tutorskich. Kolejne dwa moduły szkoleń odbędą się pod koniec wakacji, by od września wystartować z innowacją ukierunkowaną na edukację zindywidualizowaną będącą zapowiedzią nowej jakości w pracy pedagogicznej.

3 Praca w grupach 2 Praca w grupach

4 Praca w grupach Warsztaty

OSTATNI DZWONEK… I WAKACJE

wakacje1

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa odebrali świadectwa ukończenia szkoły, a uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej otrzymali świadectwa promocyjne do następnej klasy oraz wyróżnienia i nagrody za wyniki w nauce, w roku szkolnym 2016/2017.

Uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły, Beata Miszewska-Kozłowska od przywitania gości. Swoją obecnością zakończenie roku szkolnego zaszczycili: Członek Zarządu Powiatu Drawskiego – Janina Jung, Burmistrz Złocieńca – Krzysztof Zacharzewski oraz przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą, Dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. marsz. Józefa Piłsudskiego – płk Artur Pikoń, Szef Sekcji Wychowawczej tejże brygady – mjr Maciej Wiśniewski wraz z Wojskową Asystą Honorową oraz Rodzice uczniów ZSP „Andersa” w Złocieńcu. Podczas szkolnej gali szczególnie żegnano absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Po obejrzeniu prezentacji zdjęć, które przypomniały czas spędzony w szkole i wysłuchaniu arii operowej w wykonaniu Zuzanny Kałamarz, piosenki w wykonaniu Klaudii Zielińskiej, monodramu odegranego przez Martę Skrzypek trzecioklasiści ZSZ odebrali świadectwa ukończenia szkoły, a wyróżniające się zawodowo uczennice: Klaudia Bartnik i Magdalena Kania – nagrody książkowe od pracodawcy, Dyrektor Prywatnego Przedszkola w Złocieńcu, Pani Stanisławy Rak – Lisowskiej. Życzenia powodzenia, wytrwałości w dążeniu do celu i osiągania sukcesów zawodowych oraz osobistych składali: wychowawczyni, Grażyna Wanecka, dyrektor szkoły, Członek Zarządu Powiatu Drawskiego, burmistrz i dowódca. Rozwijanie pasji i talentów uczniów ZSP Andersa nie byłoby możliwe bez wsparcia ważnych dla społeczności Andersa osobistości. Dyrektor szkoły wręczyła grawertony z tytułem „Przyjaciel Andersa” w podziękowaniu za współpracę i działania podejmowane na rzecz szkoły. Pośród uhonorowanych byli: Pani Emilia Jakubowska, doradca zawodowy z Ochotniczego Hufca Pracy oraz Pan Sebastian Ingram, rodzic, emerytowany żołnierz wspierający działania na rzecz uczniów klas mundurowych. Podziękowania za rozwijającą się współpracę w zakresie programu szkolenia wojskowego w klasach mundurowych otrzymali również płk dypl. Artur Pikoń oraz mjr Maciej Wiśniewski z 2 Brygady Zmechanizowanej. Dzień zakończenia roku szkolnego był szczególnie ważny dla uczniów klas mundurowych LO, którzy z rąk płk. dypl. Artura Pikonia, dowódcy 2 Brygady Zmechanizowanej otrzymali certyfikaty zaliczenia obozu szkoleniowo – kondycyjnego organizowanego przez 2 Brygadę Zmechanizowaną na terenie jednostki wojskowej. Dowódca podkreślił w swoim przemówieniu, że uczniowie sprostali idei szkolenia będącego podsumowaniem rocznej edukacji pod kierunkiem żołnierzy, wiedzą jaką wartość stanowi mundur żołnierza Wojska Polskiego oraz mają świadomość, jakie obciążenie związane jest z tym zawodem. Zaakcentował, że współpraca ze szkołą stanowi inwestycję w młodzież i poza promocją obronności oraz kształtowaniem hartu ducha jest jednocześnie utrwalaniem patriotyzmu, wartości istotnej w niespokojnych czasach.

wakacje5 wakacje10

Ważnym momentem uroczystości było wręczenie listów gratulacyjnych rodzicom uczniów LO i ZSZ, których dzieci otrzymały świadectwa z wyróżnieniem, a ich średnia ocen uplasowała się w granicach 4,75 – 5,6. Gratulacje otrzymali rodzice Marty Skrzypek, Joanny Pawlik, Klaudii Zielińskiej, Oliwii Bartnik, Darii Nosal, Weroniki Sperskiej, Katarzyny Mazur, Mai Gapsy, Klaudii Piekarskiej, Sandry Barankiewicz, Joanny Skalskiej, Julii Kuprowskiej, Nikoli Żelazek, Alicji Pawlak, Małgorzaty Tymorek i Anieli Cylkowskiej. Nagrody otrzymali również uczniowie: Karolina Kalińska, Anna Krochmal, Michał Surzyn, Wiktoria Senkowska, Karolina Zyburtowicz i Julia Szemiel, Paulina Wieczorek i Paulina Pojasek, których średnia ocen na świadectwie promocyjnym mieściła się w granicach 4,5 – 4,74. Dyrektor wręczyła również nagrody i dyplomy uznania uczniom, którzy zajęli wysokie miejsca w sporcie na arenie województwa, makroregionu. Pośród wyróżnionych byli: Julia Szemiel, Wiktoria Senkowska, Katarzyna Mazur, Roksana Oleszkiewicz, Paulina Kozieł, Wiktoria Ingram, Sandra Barankiewicz, Oliwia Bartnik, Kinga Antosik, Natalia Pasikowska, Paulina Pojasek, Mateusz Szamszon, Łukasz Szóstak, Dawid Gerlipp, Wojciech Chromiński, Ernest Drożdżyk, Konrad Bieniecki. Podziękowania otrzymały finalistki wojewódzkich konkursów recytatorskich: Zuzanna Rutkowska i Marta Skrzypek oraz uczestnicy Pomorskiej Ligi Historycznej: Rachela Gądek, Oliwia Szczepankiewicz, Zuzanna Rutkowska, Barbara Krężel, Michalina Maik, Filip Tomczyk, Wiktoria Banasiak i Maja Gapsa. Nagrodzeni zostali także uczniowie najpilniejsi, którzy w roku szkolnym osiągnęli stuprocentową frekwencję: Marta Skrzypek, Karolina Kalińska, Paulina Kozieł i Mikołaj Jóźwiak.

wakacje2 wakacje8

Uwieńczeniem uroczystości były podziękowania dyrektor złożone nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły za zaangażowanie i wysiłek pozwalające młodzieży osiągać sukcesy oraz odpowiedzialność w wychowywaniu uczniów. Na zakończenie uroczystości prowadzące galę: Alicja Pawlak i Małgorzata Tymorek życzyły wszystkim bezpiecznych i udanych, pełnych wrażeń wakacji. Ceremonię przygotowali uczniowie klasy II b LO pod kierunkiem Pani Aleksandry Lezler – Leszczełowskiej i Pani Małgorzaty Bąkowskiej.

wakacje6 wakacje9 wakacje11 wakacje3

FINALISTKA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO

DSC_0091

 

Alicja Pawlak z klasy II b LO znalazła się w gronie finalistów IX ogólnopolskiego konkursu językowego na anglojęzyczną kartkę z pamiętnika „Day by Day” organizowanego przez Szkołę Języków Obcych Glossa.

Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do prowadzenia codziennych notatek – pamiętnika w języku angielskim i tym samym używanie tego języka na co dzień, także poza murami szkoły.

Alicja przedstawiła interesującą historię dziewczyny, która wiodła szczęśliwe życie. Miała wszystko czego chciała. Jednak brakujące zdjęcia w albumie zaczęły ją zastanawiać.
Czy odkryje prawdę?…

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w doskonaleniu języka angielskiego

Aleksandra Lezler-Leszczełowska

REKRUTACJA – U NAS MUNDURY NIE OD PARADY

02 Certyfikat szkolenia

LO w Złocieńcu o profilu wojskowo – sportowym współpracuje z 2 Brygadą Zmechanizowaną Legionów im. marsz. Józefa Piłsudskiego, w ramach której realizowany jest plan współpracy zatwierdzony przez MON. Uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności pod kierunkiem żołnierzy z zakresu: musztry, strzelania, taktyki wojskowej, samoobrony, topografii wojskowej. Roczny program edukacji dla bezpieczeństwa kończy się obozem szkoleniowo – kondycyjnym na terenie jednostki wojskowej, którego zaliczenie potwierdzone jest certyfikatem.

03 Certyfikat - zakres szkolenia

 

Uczniowie mają dodatkowo zajęcia sportowe, na których trenują terenoznawstwo, orientację sportową. Szkolenie potwierdzone certyfikatem daje możliwość skrócenia służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwy. Efekty szkolenia wojskowego potwierdzają sukcesy naszych uczniów: II miejsce w Ogólnopolskich Mistrzostwach Klas Mundurowych na Poligonie Drawskim, II miejsce dziewcząt w Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich „O Srebrne Muszkiety”, III miejsce w Wojewódzkich zawodach „Sprawni jak Żołnierze”. 07 musztra 05 uczniowie na stzrelnicy 08 cwiczenia bison 04 uczniowie na czołgu 09 o srebrne muszkiety 06 mistrzostwa

FOTOGRAFIA BLIŻEJ NAS

DSC_0131

Uczennice LO Andersa: Oliwia Bartnik, Katarzyna Mazur, Anna Krochmal, Zuzanna Rutkowska i Alicja Pawlak brały udział w warsztatach fotograficznych prowadzonych przez panów Rajmunda Jaworskiego i Bartłomieja Lenarta ze studia Lenart Fotografia w Złocieńcu. Robienie zdjęć może wydawać się banalne. Jednak na dobre zdjęcie składa się  kilka czynników, o których nie każdy wie. O tym i o historii fotografii opowiadał pan Rajmund. Z teorii płynnie przeszliśmy do praktyki. Poznałyśmy  możliwości aparatów lustrzanych oraz triki fotograficzne, które były dla nas  nowością. Głównym celem była nauka tego, jak fotografować wydarzenia szkolne. W trakcie zajęć korzystaliśmy z programu do obróbki zdjęć. Po warsztatach uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Dzięki tym warsztatom zdjęcia ilustrujące wydarzenia w naszej szkole będą bardziej profesjonalne.

DSC_0132 DSC_0126 DSC_0161 DSC_0136 DSC_0144 DSC_0123

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

zak-rok-szk

Informujemy, że uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się w szkolnej hali widowiskowo-sportowej w piątek, 23 czerwca o godzinie 11.00. Przypominamy, że wszystkich nas obowiązuje nas strój galowy, a klasy o profilu wojskowo-sportowym – mundury. Jednocześnie prosimy uczniów klas wojskowo-sportowych o przybycie na uroczystość o godzinie 10.30.

Do zobaczenia!