ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w ZSP im. gen. Andersa rozpocznie się dn. 22 czerwca (piątek) o godzinie 9.00. Przypominamy: obowiązują stroje galowe lub mundury (klasy wojskowe).

BYĆ ZWYCIĘŻONYM I NIE ULEC TO ZWYCIĘSTWO

35236526_847406638785095_4070774366835572736_n

 

W dniach 04-08 czerwca w 2 Brygadzie Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu odbył się obóz szkoleniowo-kondycyjny dla uczniów klas wojskowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Andersa w Złocieńcu.

Podobnie jak w poprzednich latach, przez cały rok szkolny 2017/18 uczniowie klas mundurowych z Liceum Ogólnokształcącego na mocy Planu współpracy z 2 Brygadą Zmechanizowaną oraz na podstawie Porozumienia o współpracy, realizowali szereg przedsięwzięć przygotowujących do wielkiego wydarzenia, jakim jest obóz szkoleniowo-kondycyjny. To cykliczne już wydarzenie organizowane jest pod koniec roku szkolnego, kiedy to uczestnicy – uczniowie zostają przywiezieni do złocienieckich koszar, gdzie przy merytorycznym wsparciu instruktorów – żołnierzy, uczniowie samodzielnie organizują sobie obozowisko, rozbijają namioty wojskowe i ustalają służby dyżurne. Następnie, jak co roku ma miejsce ceremonia otwarcia podczas, której Dowódca Brygady w zastępstwie podpułkownik Radosław STACHOWIAK, Dyrektor ZSP ANDERS – Pani Beata Miszewska-Kozłowska w asyście Starosty Drawskiego – Stanisława KUCZYŃSKIEGO oraz Wicestarosty Jacka KOZŁOWSKIEGO dokonali oficjalnego rozpoczęcia obozu. Później już tylko instruktarze bhp, ochrony środowiska i przeciwpożarowy, po to by na tydzień stać się częścią żołnierskiej społeczności złocienieckiej brygady. Żyć według ustalonego porządku dnia, spożywać posiłki na stołówce żołnierskiej oraz przestrzegać dyscypliny wojskowej. To wszystko wraz z zajęciami z musztry, taktyki, strzelania i wychowania fizycznego pozwoliło uczniom posmakować żołnierskiego rzemiosła.
W czwartek przeprowadzono egzaminy teoretyczne i praktyczne, w ramach których podsumowano edukację wojskową w mijającym roku szkolnym. Pamiątkowe certyfikaty zostaną wręczone uczniom przez Dowódcę Brygady podczas ceremonii zakończenia roku szkolnego 22 czerwca. Takie „prawdziwe i fachowe podejście” do nauczania klas wojskowych pozwala na przeprowadzenie efektywnej selekcji w rezultacie której, co roku spora grupa ochotników po zakończeniu edukacji decyduje się na rozpoczęcie służby wojskowej.

Tekst: mjr Maciej WIŚNIEWSKI
Foto: st. sierż. Rafał WIŚNIEWSKI

25071152_847406162118476_3738684510506582016_n 25079108_847406668785092_6394618619073921024_n 34082818_847406918785067_6310354929844224_n 34148033_847407432118349_4416344742527238144_n 35058136_847407238785035_2832553931261870080_n 35062731_847406805451745_7236201603705864192_n 35102671_847407152118377_5396811718082953216_n 35164865_847406858785073_3818891074844229632_n 35180973_847406888785070_2465089581821722624_n 35201911_847407532118339_1287270439562772480_n

List do Rodziców – Ostrzeżenie pod tzw. „dopalaczami”

 

W Polsce wzrasta liczba przypadków zatruć i śmierci z powodu użycia opioidów, zawartych w tzw. „dopalaczach”.

Użycie dopalacza z furanylfentanylem lub fentanylu odzyskanego z plastrów transdermalnych (przezskórne plastry przeciwbólowe), może doprowadzić do zgonu z powodu nagłego zatrzymania oddechu.

Osoba po użyciu opioidów w odróżnieniu od osób po użyciu psychostymulantów (preparatów pobudzających):

  • ma zaburzenia świadomości, jest zwykle splątana i podsypiająca,
  • stwierdza się: wąskie („szpilkowate”) źrenice , bradykardię (zwolnienie czynności serca), niskie ciśnienie tętnicze,
  • ma groźne dla życia zaburzenia oddechowe, w tym całkowite zatrzymanie oddechu.

Osoba po użyciu opioidów wymaga w ramach pomocy przedlekarskiej:

  • zapewnienia drożności dróg oddechowych i ułożenia jej w pozycji bezpiecznej,
  • wezwania pomocy Ratownictwa Medycznego (tel. 112),
  • zabezpieczenia funkcji oddechowej, bezzwłocznego podania przez ratownika specyficznej odtrutki (naloksonu) i przewiezienia do najbliższego szpitala.

Na podstawie analizy Zespołu Oceny Ryzyka furanylfentanyl, obecny w takich „dopalaczach” jak: FU-F, Gumiś, i innych, został umieszczony na liście nowych substancji psychoaktywnych, niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka. W trakcie procedury umieszczenia na liście są również inne opioidy: cyklopropylofentanyl i U-47700 oraz benzylfentanyl, sprzedawany w Polsce pod nazwą handlową BUC, znaleziony u dwóch Polaków zmarłych w Wielkiej Brytanii.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie  z zapisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską, która powinna  być wykonywana tak, jak tego wymaga jego  dobro i interes społeczny. Rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. Sąd opiekuńczy i inne organy władzy publicznej są obowiązane udzielać pomocy rodzicom, jeżeli jest ona potrzebna do należytego wykonywania władzy rodzicielskiej.

Bezpieczny Wypoczynek – wakacje 2018

btr

 

W dniu 12.06.2018 w Andersie uczniowie klas pierwszych wzięli udział w prelekcji sierżant Karoliny Żych z Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim „Bezpieczne Wakacje”.

Zostały omówione zasady bezpiecznych zachowań podczas wypoczynku wakacyjnego. Uczniowie uzyskali informacje na temat bezpieczeństwa nad wodą tj. zakazu korzystania ze sprzętu wodnego w stanie po użyciu alkoholu, pływania i skakania do wody po użyciu alkoholu. Aby czuć się bezpiecznie należy informować rodziców: gdzie, z kim i w jakim czasie zamierza się przebywać. Należy pamiętać o zapewnieniu sobie bezpiecznego powrotu z dyskoteki /trzeźwy kierowca!/, oraz akcji „pilnuj drinka”. Poruszono także problem handlu ludźmi pracy za granicą podczas wakacji oraz dopalaczy.

Spotkanie odbyło się w celu uświadomienia młodzieży potencjalnych zagrożeń podczas wypoczynku wakacyjnego.

Tekst Joanna Kołodziej

Ogłoszenie

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo,
01 czerwca 2018 r. jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych.
Informujemy, że z powodu urlopów pracowników szkoła będzie nieczynna.

Palenie – początek własnej destrukcji

140

22.05.2018 r. uczniowie  klas I wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem PSSE w Drawsku Pomorskim asystentem oświaty zdrowotnej  Panią Jolą Rokosz, która przygotowała dla uczniów prezentację multimedialną „Początek własnej destrukcji” w ramach realizacji Programu Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce 2014/2018.

Prelekcja składała się z  części informacyjno – edukacyjnej ,oraz praktycznej z użyciem urządzenia „Smokerlyzera” do pomiaru tlenku węgla w oddechu. Uczniowie dowiedzieli się dlaczego nie warto palić (powody estetyczne, choroby odtytoniowe, powody etyczno – moralne),co to jest bierne palenie, jaka kara grzywny grozi za palenie tytoniu w strefie oznaczonej zakazem palenia.       Na zakończenie  uczniowie mogli sprawdzić zawartość tlenku węgla w wydychanym przez nich powietrzu za pomocą zaprezentowanego urządzenia.

 

Tekst Joanna Kołodziej


UDANY START ORIENTALISTÓW Z LO W ZŁOCIEŃCU

4 paulina w czasie dekoracji

 

Uczniowie klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu  zajęli kolejne miejsca na podium i tuż poza nim (4) w ramach współzawodnictwa sportowego w orientacji sportowej XXV Mistrzostw Pomorza i Kujaw.

Zawodnicy rywalizowali w biegach sprinterskich BnO w terenie zurbanizowanym (III runda) i klasycznym BnO w terenie leśnym Polic (IV runda) 21-22 kwietnia 2018 r. Teatrem zmagań kolejnych rund (V i VI) były tereny zielone miasta Choszczna (sprinterski bieg parkowy) w bezpośredniej styczności z brzegiem urokliwego jeziora oraz wymagający kompleks leśny „Rzecko”- midle. Zawody odbyły się 28, 29.04.2018 r. Duża zmienność warunków startowych ( 4 różne mapy) i manewrowanie w zróżnicowanym terenie w formule orienteeringu były praktycznym sprawdzianem wiedzy  i umiejętności nawigacji przy pomocy mapy i kompasu. Bujnie rozwijająca się szata roślinna i spontaniczne spotkania ze zwierzętami były sporym zaskoczeniem dla mniej wtajemniczonych w sztuce terenoznawstwa i bytowania w lesie. Udział w zawodach w kategorii K 18 był okazją do sprawdzenia swoich umiejętności w bezpośredniej walce sportowej z zawodniczką Kadry Narodowej. Stąd miejsca na podium (dwa srebrne medale i jeden brązowy Pauliny Kozieł oraz brązowy medal Adrianny Kmieć) w pełni nas satysfakcjonują. IV miejsce Wiktorii Ingram w biegu sprinterskim i dwa kolejne czwarte miejsca trenera i opiekuna zespołu orientalistów (Jan Macul) rokują pozytywnie na przyszłość. Nauka i ciężka praca na treningach nie poszły w las.

2 prezentacja dyplomów 3 paulina z trenerem

 

 

UWAGA – MATURZYŚCI !

Poniżej podajemy link do harmonogramu pisemnych egzaminów maturalnych, zamieszczonego na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

Terminy matur ustnych w naszej szkole znajdziecie w zakładce Maturzyści/Ważne Informacje.