OSTATNI DZWONEK… I WAKACJE

 

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa odebrali świadectwa ukończenia szkoły, a uczniowie klas mundurowych certyfikaty zaliczenia obozu szkoleniowo – kondycyjnego organizowanego przez 2 Brygadę Zmechanizowaną na terenie jednostki wojskowej, świadectwa promocyjne do następnej klasy oraz wyróżnienia i nagrody za wyniki w nauce, w roku szkolnym 2017/2018.

Uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły, Beata Miszewska-Kozłowska od przywitania gości. Swoją obecnością zakończenie roku szkolnego zaszczycili: Wicestarosta Powiatu Drawskiego – Jacek Kozłowski, Członek Zarządu Powiatu Drawskiego – Janina Jung, Kierownik Referatu ds. Infrastruktury Społecznej Urzędu Miejskiego w Złocieńcu – Jolanta Dołbniak oraz przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą, Zastępca Dowódcy 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. marsz. Józefa Piłsudskiego – płk Artur Standio wraz z Wojskową Asystą Honorową oraz Rodzice uczniów ZSP „Andersa” w Złocieńcu.
Podczas szkolnej gali szczególnie żegnano absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Po występie Klaudii Zielińskiej, trzecioklasiści ZSZ odebrali świadectwa ukończenia szkoły, a wyróżniająca się uczennica Aniela Cylkowska dyplom uznania i książkę, natomiast Marzena Turowska, Aleksandra Winsztal i Angelika Wojnarowicz dyplomy uznania za dobre wyniki w nauce. Życzenia powodzenia, wytrwałości w dążeniu do celu i osiągania sukcesów zawodowych oraz osobistych składali: wychowawca Jan Macul, dyrektor szkoły, Wicestarosta Powiatu Drawskiego i Członek Zarządu Powiatu Drawskiego.
Dzień zakończenia roku szkolnego był szczególnie ważny dla uczniów klas mundurowych LO, którzy z rąk płk. Artura Standio, zastępcy dowódcy 2 Brygady Zmechanizowanej otrzymali certyfikaty zaliczenia obozu szkoleniowo – kondycyjnego organizowanego przez 2 Brygadę Zmechanizowaną na terenie jednostki wojskowej. Dowódca podkreślił w swoim przemówieniu, że uczniowie sprostali idei szkolenia będącego podsumowaniem ich rocznej edukacji pod kierunkiem żołnierzy, dziś wiedzą jaką wartość stanowi mundur żołnierza Wojska Polskiego oraz mają świadomość, jakie obciążenie związane jest z tym zawodem.
Ważnym momentem uroczystości było wręczenie listów gratulacyjnych rodzicom uczniów LO, których dzieci otrzymały świadectwa z wyróżnieniem, a ich średnia ocen uplasowała się w granicach 4,75 – 5,7. Gratulacje otrzymali rodzice Oliwii Bartnik, Joanny Pawlik, Marty Skrzypek, Julii Pilipiec, Martyny Musialik, Agnieszki Radzewicz, Darii Sekuły, Karoliny Snopek, Zuzanny Tymorek, Natalii Wortolec, Anny Krochmal, Julii Schubert i Weroniki Sperskiej. Dyplomy uznania za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymały również: Monika Jaworska, Weronika Krzemińska, Daria Trzciniecka, Klaudia Zielińska, Paulina Kozieł i Magdalena Brzozowska , których średnia ocen na świadectwie promocyjnym mieściła się w granicach 4,5 – 4,74.
Dyrektor wręczyła również nagrody i dyplomy uznania uczniom, którzy zajęli wysokie miejsca w sporcie na arenie województwa i makroregionu. Pośród wyróżnionych byli: Adrian Jastrzębowski, Paweł Szóstak, Filip Krynicki, Julia Zjawiona, Oliwia Grochulska, Oliwia Bartnik, Natalia Dudek, Wiktoria Ingram, Paulina Kozieł, Weronika Dudek, Maciej Tymczyszyn, Michał Zawierucha, Jakub Krasuski, Artur Szyszczakiewicz i Piotr Malec. Podziękowania za bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „Eureka” otrzymał Jakub Fruziński, dyplom wyróżnienia otrzymała Oliwia Bartnik, dyplomy uznania otrzymali Mateusz Beńko, Weronika Sperska, Agnieszka Radzewicz i Michał Surzyn, opiekunem uczniów była Pani Anna Mnichowicz. Nagrodzeni zostali także uczniowie biorący udział w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „Alchemik”, za bardzo dobry wynik dyplomy wyróżnienia otrzymały Joanna Pawlik i Klaudia Zielińska, dyplomy uznania otrzymały Sandra Cębrowska i Karolina Kalińska, opiekunem uczniów była Pani Bogusława Jarosz. Uwieńczeniem uroczystości były podziękowania dyrektor złożone nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły za zaangażowanie i wysiłek pozwalające młodzieży osiągać sukcesy oraz za odpowiedzialność w wychowywaniu uczniów.
Ceremonię przygotowali uczniowie klasy II a i II b LO pod kierunkiem Pani Aleksandry Lezler–Leszczełowskiej i Pani Aleksandry Jurasz-Kozieł.

ROMOWIE ZNANI I NIEZNANI – WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY

4

 

W dniu 19.06.2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu odbyło się spotkanie
z przedstawicielem Związku Romów Polskich – Adamem Sochajem. Celem spotkania było poznanie przeszłości tej mniejszości etnicznej, korzeni, kultury, a także wszelkich ciekawostek na ich temat. Prelegent mówił o historii w kształtowaniu romskiej tożsamości, przedstawił przeszłość
i teraźniejszość, a także odmienność ich tradycji. Ponadto otrzymaliśmy źródła książkowe, dzięki którym możemy poszerzyć wiedzę o Romach, a każdy z uczniów uczestniczących w wykładzie otrzymał tematyczne czasopismo „Romano Atmo”. Czasopismo to przedstawia działania na rzecz Romów na arenie międzynarodowej realizowane poprzez najstarszą romską organizację International Romani Union.

Uczniowie szkoły otrzymali certyfikat udziału w warsztatach o tematyce romskiej organizowanej przez Instytut Pamięci i dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, który działa przy Związku Romów Polskich.

 

tekst i zdjęcia: Julia Pilipiec

3 2

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w ZSP im. gen. Andersa rozpocznie się dn. 22 czerwca (piątek) o godzinie 9.00. Przypominamy: obowiązują stroje galowe lub mundury (klasy wojskowe).

BYĆ ZWYCIĘŻONYM I NIE ULEC TO ZWYCIĘSTWO

35236526_847406638785095_4070774366835572736_n

 

W dniach 04-08 czerwca w 2 Brygadzie Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu odbył się obóz szkoleniowo-kondycyjny dla uczniów klas wojskowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Andersa w Złocieńcu.

Podobnie jak w poprzednich latach, przez cały rok szkolny 2017/18 uczniowie klas mundurowych z Liceum Ogólnokształcącego na mocy Planu współpracy z 2 Brygadą Zmechanizowaną oraz na podstawie Porozumienia o współpracy, realizowali szereg przedsięwzięć przygotowujących do wielkiego wydarzenia, jakim jest obóz szkoleniowo-kondycyjny. To cykliczne już wydarzenie organizowane jest pod koniec roku szkolnego, kiedy to uczestnicy – uczniowie zostają przywiezieni do złocienieckich koszar, gdzie przy merytorycznym wsparciu instruktorów – żołnierzy, uczniowie samodzielnie organizują sobie obozowisko, rozbijają namioty wojskowe i ustalają służby dyżurne. Następnie, jak co roku ma miejsce ceremonia otwarcia podczas, której Dowódca Brygady w zastępstwie podpułkownik Radosław STACHOWIAK, Dyrektor ZSP ANDERS – Pani Beata Miszewska-Kozłowska w asyście Starosty Drawskiego – Stanisława KUCZYŃSKIEGO oraz Wicestarosty Jacka KOZŁOWSKIEGO dokonali oficjalnego rozpoczęcia obozu. Później już tylko instruktarze bhp, ochrony środowiska i przeciwpożarowy, po to by na tydzień stać się częścią żołnierskiej społeczności złocienieckiej brygady. Żyć według ustalonego porządku dnia, spożywać posiłki na stołówce żołnierskiej oraz przestrzegać dyscypliny wojskowej. To wszystko wraz z zajęciami z musztry, taktyki, strzelania i wychowania fizycznego pozwoliło uczniom posmakować żołnierskiego rzemiosła.
W czwartek przeprowadzono egzaminy teoretyczne i praktyczne, w ramach których podsumowano edukację wojskową w mijającym roku szkolnym. Pamiątkowe certyfikaty zostaną wręczone uczniom przez Dowódcę Brygady podczas ceremonii zakończenia roku szkolnego 22 czerwca. Takie „prawdziwe i fachowe podejście” do nauczania klas wojskowych pozwala na przeprowadzenie efektywnej selekcji w rezultacie której, co roku spora grupa ochotników po zakończeniu edukacji decyduje się na rozpoczęcie służby wojskowej.

Tekst: mjr Maciej WIŚNIEWSKI
Foto: st. sierż. Rafał WIŚNIEWSKI

25071152_847406162118476_3738684510506582016_n 25079108_847406668785092_6394618619073921024_n 34082818_847406918785067_6310354929844224_n 34148033_847407432118349_4416344742527238144_n 35058136_847407238785035_2832553931261870080_n 35062731_847406805451745_7236201603705864192_n 35102671_847407152118377_5396811718082953216_n 35164865_847406858785073_3818891074844229632_n 35180973_847406888785070_2465089581821722624_n 35201911_847407532118339_1287270439562772480_n

List do Rodziców – Ostrzeżenie pod tzw. „dopalaczami”

 

W Polsce wzrasta liczba przypadków zatruć i śmierci z powodu użycia opioidów, zawartych w tzw. „dopalaczach”.

Użycie dopalacza z furanylfentanylem lub fentanylu odzyskanego z plastrów transdermalnych (przezskórne plastry przeciwbólowe), może doprowadzić do zgonu z powodu nagłego zatrzymania oddechu.

Osoba po użyciu opioidów w odróżnieniu od osób po użyciu psychostymulantów (preparatów pobudzających):

  • ma zaburzenia świadomości, jest zwykle splątana i podsypiająca,
  • stwierdza się: wąskie („szpilkowate”) źrenice , bradykardię (zwolnienie czynności serca), niskie ciśnienie tętnicze,
  • ma groźne dla życia zaburzenia oddechowe, w tym całkowite zatrzymanie oddechu.

Osoba po użyciu opioidów wymaga w ramach pomocy przedlekarskiej:

  • zapewnienia drożności dróg oddechowych i ułożenia jej w pozycji bezpiecznej,
  • wezwania pomocy Ratownictwa Medycznego (tel. 112),
  • zabezpieczenia funkcji oddechowej, bezzwłocznego podania przez ratownika specyficznej odtrutki (naloksonu) i przewiezienia do najbliższego szpitala.

Na podstawie analizy Zespołu Oceny Ryzyka furanylfentanyl, obecny w takich „dopalaczach” jak: FU-F, Gumiś, i innych, został umieszczony na liście nowych substancji psychoaktywnych, niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka. W trakcie procedury umieszczenia na liście są również inne opioidy: cyklopropylofentanyl i U-47700 oraz benzylfentanyl, sprzedawany w Polsce pod nazwą handlową BUC, znaleziony u dwóch Polaków zmarłych w Wielkiej Brytanii.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie  z zapisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską, która powinna  być wykonywana tak, jak tego wymaga jego  dobro i interes społeczny. Rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. Sąd opiekuńczy i inne organy władzy publicznej są obowiązane udzielać pomocy rodzicom, jeżeli jest ona potrzebna do należytego wykonywania władzy rodzicielskiej.

Bezpieczny Wypoczynek – wakacje 2018

btr

 

W dniu 12.06.2018 w Andersie uczniowie klas pierwszych wzięli udział w prelekcji sierżant Karoliny Żych z Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim „Bezpieczne Wakacje”.

Zostały omówione zasady bezpiecznych zachowań podczas wypoczynku wakacyjnego. Uczniowie uzyskali informacje na temat bezpieczeństwa nad wodą tj. zakazu korzystania ze sprzętu wodnego w stanie po użyciu alkoholu, pływania i skakania do wody po użyciu alkoholu. Aby czuć się bezpiecznie należy informować rodziców: gdzie, z kim i w jakim czasie zamierza się przebywać. Należy pamiętać o zapewnieniu sobie bezpiecznego powrotu z dyskoteki /trzeźwy kierowca!/, oraz akcji „pilnuj drinka”. Poruszono także problem handlu ludźmi pracy za granicą podczas wakacji oraz dopalaczy.

Spotkanie odbyło się w celu uświadomienia młodzieży potencjalnych zagrożeń podczas wypoczynku wakacyjnego.

Tekst Joanna Kołodziej

Ogłoszenie

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo,
01 czerwca 2018 r. jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych.
Informujemy, że z powodu urlopów pracowników szkoła będzie nieczynna.