Nowy plan lekcji od 29 stycznia 2018

plan_lekcji2

UWAGA

Od dnia 29 stycznia br. będzie obowiązywał nowy plan lekcji dla wszystkich klas ZSP im. gen Andersa w Złocieńcu. Prosimy o zapoznanie się z nim – zostanie opublikowany dla uczniów i rodziców na platformie elektronicznej LIBRUS w dniach 22-24 stycznia 2018.

Nowe kwalifikacje zawodowe uwieńczone sukcesem

wozek

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu ukończyli kurs na operatora wózka jezdniowego i w 100% zdali egzamin państwowy. W ramach Kontraktu Samorządowego realizowanego przez Powiat Drawski „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” ośmioro uczniów ZSZ uczestniczyło w kursie kwalifikacyjnym kierowcy – operatora wózków jezdniowych spalinowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Uczniowie zdobywali wiadomości teoretyczne z zakresu typów stosowanych wózków jezdniowych, budowy wózka, ładunkoznawstwa, bezpieczeństwa i higieny pracy, dozoru technicznego, a także umiejętności praktyczne z zakresu techniki jazdy wózkiem, pobierania i transportowania ładunku, a następnie jego składowania. Kurs był realizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim. Po zakończeniu kursu uczniowie zdawali egzamin zewnętrzny przeprowadzony przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego w Koszalinie. Na egzaminie uczniowie wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem teoretycznym i praktycznym, które zakończyło się dla nich sukcesem w postaci 100 % zdawalności. Uczestniczkami kursu było 6 chłopców i 2 uczennice – stypendystki Starosty Powiatu Drawskiego. Zdany egzamin pozwolił uczniom otrzymać uprawnienia kategorii II WJO do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych. W marcu 2018 r. wykwalifikowani operatorzy wózków jezdniowych rozpoczną płatną praktykę zawodową u pracodawców. Dodatkowe uprawnienia zawodowe zdobyte podczas nauki w szkole z pewnością ułatwią młodzieży start w dorosłe życie zawodowe. Grażyna Wanecka

PRÓBNA MATURA Z NOWĄ ERĄ W LO W ZŁOCIEŃCU

zdający 3

 

Od wczoraj uczniowie LO w Złocieńcu piszą, według harmonogramu, kolejne próbne egzaminy maturalne organizowane przez Wydawnictwo Nowa Era.
Wyniki próbnej matury to obiektywna ocena wiedzy maturzystów. Dzięki nim będą wiedzieć co już umieją, które wiadomości warto jeszcze powtórzyć, jakie umiejętności muszą koniecznie poćwiczyć. Najbardziej miarodajne wyniki uczeń uzyska wtedy, gdy cały materiał z przedmiotu egzaminacyjnego będzie już znany. Dlatego termin próbnej matury z Nową Erą to idealny moment na diagnozę poziomu przygotowania, a uzyskany wynik to statystycznie najbardziej wiarygodna informacja, jak uczniowie wypadają na tle wszystkich biorących udział w tej próbie.

zdający 2 zdający 1

EDUKACJA PRAWNA DLA UCZNIÓW LO W ZŁOCIEŃCU

10342088_kamilsk

 

15 grudnia 2017 w Auli Absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa odbyły się warsztaty dla maturzystów z edukacji prawnej prowadzone przez radcę prawnego Pana Kamila Sęka.

Uczniowie liceum ogólnokształcącego zapoznali się z możliwościami i zakresem nieodpłatnej pomocy prawnej dla młodzieży. Praktyczne działania radcy prawnego Pana Kamila Sęka polegające na kształtowaniu świadomości prawnej cieszyły się dużym zainteresowaniem. Licealiści uzyskali informacje o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, o częstych sytuacjach wymagających konsultacji z prawnikami i sposobie postępowania w przypadkach wymagających pomocy prawnej.

10342089_uczestnicy 10342087_suchacze

NAUCZYCIEL NA MEDAL

1 Wręczanie nagród

 

Beata Miszewska-Kozłowska nauczycielka języka polskiego, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu zajęła w plebiscycie „Nauczyciel na Medal” II miejsce
w województwie zachodniopomorskim i I miejsce w powiecie drawskim, w kategorii Nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej.
Organizatorem plebiscytu była redakcja Głosu Szczecińskiego i Głosu Koszalińskiego pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierda Geblewicza.
Do finału wojewódzkiego awansowali zwycięzcy I etapu konkursu ze Szczecina, Koszalina i wszystkich powiatów województwa zachodniopomorskiego.
Uroczysta gala wręczenia medali i nagród odbyła się 07 grudnia 2017 r. w Operze na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

II miejsce w województwie Nauczyciel na Medal

XVII Powiatowa Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

140

Jak co roku w grudniu, Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim zorganizował konkurs ekologiczny pn. „XVII Powiatowa Olimpiada Wiedzy Ekologicznej”. Reprezentacja naszej szkoły w składzie Sandra Cębrowska, Karolina Kalińska, Kacper Karczewski, Joanna Pawlik i Klaudia Zielińska zajęła drużynowo III miejsce na podium, wzbogacając jednocześnie wyposażenie klasy biologicznej o wizualizer, który był nagrodą ufundowaną przez organizatora. Ponadto, Joanna Pawlik została wyróżniona za indywidualny wynik nagrodą rzeczową.
Tematyka olimpiady obejmowała zagadnienia związane z ochroną gatunkową roślin, zwierząt oraz grzybów w ekosystemach wodnych i leśnych. Uczestnicy musieli wykazać się również rozległą wiedzą nt. programów ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem, a także ochrony terenów zieleni i zadrzewień.
Wszyscy członkowie drużyny „Andersa” są uczniami klasy 2 a LO o profilu biologiczno – medycznym.

140 (2) 140 (1) 10268757_2P1020370

 

 

 

Biała Wstążka

DSC_0477

01.12.2017 cała społeczność szkolna Andersa włączyła się do akcji pod patronatem Starosty Drawskiego i patronatem Głosu Drawska „Biała wstążka” – stop przemocy wobec kobiet. Wolontariusze szkolnego klubu „Niewidzialni ” włączyli się do akcji, aby propagować idee kampanii i przypinać białe wstążki. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest skierowana do mężczyzn, a noszenie w tym dniu białej wstążki jest symbolem sprzeciwu przemocy stosowanej wobec kobiet.

Tekst : Joanna Kołodziej

Zdjęcia : Iza Strzelczak i Julia Szemiel

3 DSC_0465 1 DSC_0480

MIĘDZYNARODOWE PRAWO HUMANITARNE KONFLIKTÓW ZBROJNYCH

2 mjr Wisniewski

Uczniowie klas Liceum Ogólnokształcącego w Złocieńcu o profilu wojskowo – sportowym wzięli udział w Auli Absolwentów w zajęciach na temat „Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych”. Zajęcia prowadzone przez majora Macieja Wiśniewskiego i chorążego Bogdana Madalińskiego z Sekcji Wychowawczej 2 . Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu zainteresowały i poruszyły młodzież. Prezentacja filmowa, sytuacje z pola walki i własne przeżycia z Afganistanu opowiedziane przez gości zrobiły duże wrażenie na młodzieży. Uczniowie poznali kolejny aspekt życia żołnierza związany z zachowaniami podczas działań w strefie konfliktu zbrojnego, co dowodzi tego, jak ciężka, trudna i odpowiedzialna jest służba wojskowa. W drugiej części spotkania oficerowie rzeczowo odpowiadali na stawiane przez uczniów pytania dotyczące odczytywania map wojskowych, lokalizacji i struktury jednostki wojskowej w Złocieńcu. 5 wykład 4 uczniowie w czasie zajęć 3 zdjecie grupowe uczestników 1 uczniowie

PRIMUS INTER PARES

3 Oliwia

Oliwia Bartnik, uczennica LO Andersa w Złocieńcu, z najwyższą średnią ocen w szkole, otrzymała z rąk Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty pana Roberta Stępnia stypendium Prezesa Rady Ministrów za poprzedni rok szkolny. Oliwia jest najlepszą, wzorową uczennicą Liceum Ogólnokształcącego w Złocieńcu o wielu talentach, pracowitą i sumienną, która ma szansę osiągnąć sukces i stać się „pierwszą wśród równych sobie” również na uczelni wyższej.

4 Oliwia z wicedyrektorem szkoły1 Oliwia z kuratorem oswiaty2 laureaci