ABC SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

6 dyplom uczestnika

 

 

Uczennica klasy 2A LO Anna Krochmal wraz z innymi uczniami z powiatu drawskiego pod opieką nauczyciela Szymona Wiśniewskiego uczestniczyła w polsko-ukraińskiej wymianie młodzieży w ramach projektu „Polsko-ukraińska młodzieżowa akademia samorządności 2017”.

 

Koordynatorem przedsięwzięcia, które trwało od 11 do 17 października był Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina. Udział w projekcie wzięło 38 uczestników (po 19 z Polski i Ukrainy) – młodzież w wieku 16-18 lat oraz osoby pracujące z młodzieżą zamieszkujące w samorządach będących członkami Konwentu (powiat drawski, gnieźnieński, świdwiński, Sulmierzyce, Radomyśl nad Sanem oraz ze strony ukraińskiej: Browarska Rada Miejska, Humańska Rada Rejonowa, Radechowska Rada Rejonowa oraz młodzież z rejonów Dubrowickiego i Rypkińskiego).

Biorący udział w wymianie przebywali w Połczynie-Zdroju. W trakcie pobytu uczestnicy brali udział w warsztatach podzielonych na 3 moduły: „Idea i praktyka wolontariatu”, „Samorząd terytorialny w Polsce” oraz „Społeczeństwo obywatelskie”.

Podczas tygodnia zajęć uczestnicy prezentowali swoje małe ojczyzny, w praktyce zobaczyli jak wygląda proces zarządzania samorządem w lokalnym urzędzie oraz brali udział w realizacji inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności (porządkowanie cmentarza z harcerzami). Uczestnicy wzięli udział w wolontariacie kulturalnym. Podczas warsztatów tanecznych przygotowali układ taneczny oraz zaprezentowali go publicznie mieszkańcom gminy; wzięli udział w zajęciach filmowych w miejscowej szkole.

Biorący udział w wymianie wspólnie z lokalnymi organizacjami pozarządowymi zrealizowali kilka wspólnych inicjatyw, m. in. kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, ratownictwa medycznego i ochrony pożarniczej w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej, w trakcie którego wsparli strażaków w razie zgłoszenia o wystąpieniu zagrożenia dla życia bądź mienia mieszkańców miasta; wspomogli lokalne stowarzyszenie w zrobieniu przeglądu stanu szlaku rowerowego Połczyn-Zdrój – Złocieniec.

Młodzież i opiekunowie zintegrowali się również podczas takich przedsięwzięć jak: wspólny koncert w Centrum Kultury, gdzie uzdolnieni muzycznie i wokalnie uczestnicy zaprezentowali piosenki w języku polskim i ukraińskim; mecz sparingowy z miejscowym klubem piłki siatkowej oraz wycieczka rowerowa.

3 wizyta w urzędzie 2 praca w grupach 1 prezentacja powiatu 4 warsztaty

Staże, praktyki, kursy i szkolenia – PROJEKT UNIJNY

 

OGŁOSZENIE
NABÓR UCZNIÓW TECHNIKUM I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ DO UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE UNIJNYM
realizowanego w ramach kontraktu wojewódzkiego działalnie
8.9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego współfinansowanego z Unii Europejskiej.
„Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez
wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”

Jest to pierwszy projekt wspierający proces nauczania obejmujący 8 placówek Powiatu Drawskiego.
Projekt będzie realizowany od sierpnia 2017 i obejmuje uczniów obecnych klas, jak i tych którzy dopiero w tym roku podejmą naukę.
Czas trwania projektu do końca roku 2020.
Środki są skierowane do uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Planowane działania:
1. Staże/ praktyki zawodowe – płatne, w tym zwrot kosztów dojazdów
2. Bezpłatne kursy i szkolenia: PRAWO JAZDY kat B, Technik Cyfrowych Procesów Graficznych, Mechanika Ogólna, barman-barista, Programowanie C++, Public Relations, kurs kulinarny „Dookoła świata”, kurs na kandydatów na pilotów wycieczek krajowych i zagranicznych, obsługa programu Gastrochef, projektowanie konstrukcji meblowych AUTOCAD wraz z renowacją i konserwacją mebli, kurs języka obcego, AUTO CAD na płaszczyźnie 2D, kurs kelnerski, kurs EVENT Manager, TIK w gastronomii, obsługa kas fiskalnych oraz terminali kart płatniczych, komputerowa obsługa sprzedaży i magazynu, operator wózka jezdniowego, operator – programista CNC, spawanie metoda MAG i TIG, operator koparki, uprawnienia SEP do 1kV, Programowanie JAVA, ECDL
3. Doradztwo edukacyjno – zawodowe oraz zawodowe
4. Stypendia
5. Przygotowania na studia – zajęcia na uczelniach wyższych
Dodatkowe informacje udziela koordynator szkolny: Grażyna Wanecka

Budowa zintegrowanego szkolnictwa PLAKAT A2 nowy

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZSP ANDERSA

dn2

 

Dzień Edukacji Narodowej należy do jednych z najbardziej uroczystych dni dla uczniów i pracowników oświaty. Z tej okazji 13 października odbył się uroczysty apel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu. Święto edukacji rozpoczęło się pokazem musztry uczniów z klasy III a i II b LO o profilu wojskowo-sportowym. Następnie dyrektor szkoły, p. Beata Miszewska-Kozłowska powitała zaproszonych gości: Starostę Powiatu Drawskiego, p. Stanisława Kuczyńskiego, Członka Zarządu Powiatu Drawskiego, p. Janinę Jung, Burmistrza Złocieńca, p. Krzysztofa Zacharzewskiego, mjr. Macieja Wiśniewskiego z 2. Brygady Zmiechanizowanej Legionów im. marszałka Józefa Piłsudskiego, Dyrektor Złocienieckiego Ośrodka Kultury , p. Jolantę Smulską oraz nauczycieli, pracowników i uczniów szkoły.
Wszyscy zaproszeni goście złożyli najserdeczniejsze życzenia Wspólnocie Andersa. Dzień Edukacji to okazja do wyróżnień zasłużonych szkole pracowników. Pani dyrektor pogratulowała p. Włodzimierzowi Rutkowskiemu za otrzymanie nagrody Starosty Powiatu Drawskiego . Wręczyła nagrody dyrektora nauczycielom w podziękowaniu za zaangażowanie w pracę pozwalającą uczniom zdobywać nowe umiejętności, rozwijać talenty i osiągać sukcesy oraz pracownikom administracji i obsługi za rzetelne wykonywanie powierzonych im obowiązków.

W części artystycznej wysłuchaliśmy imponującego koncertu życzeń który poprzedziły życzeniami z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożone przez Martę Skrzypek w imieniu uczniów Andersa . Dziewczęta z LO zaśpiewały znane i lubiane piosenki z polskiej listy przebojów. Mieliśmy przyjemność usłyszeć: Klaudię Zielińską w wykonaniu utworu  Hanny Banaszak  pt. :”Pogoda ducha”, Zuzannę Kałamarz i Alicję Pawlak które zaśpiewały piosenkę Ewy Bem pt. „ Moje serce to jest muzyk oraz Zuzannę Kałamarz w solowym wykonaniu piosenki Anny German pt.: „Tańczące Eurydyki”. Marta Skrzypek zaprezentowała wiersz pt. „Gdyby do szkoły chodziły anioły”.

Uroczystość prowadzili uczniowie klasy 2 b LO Oliwia Bartnik i Mateusz Beńko, natomiast za część techniczną odpowiedzialni byli Kacper Karczewski i Jakub Krasuski. Apel przygotowała klasa II a i II b LO pod kierunkiem wych. p. Aleksandry Lezler-Leszczełowskiej i p. Aleksandry Jurasz-Kozieł.

Zdjęcia: Karolina Snopek i Katarzyna Mazur

dn1 dn3 dn4 dn5 dn6 dn7 dn8 dn9

Europejski Dzień Języków w LO Andersa

djo

Europejski Dzień Języków w LO Andersa

26 września to dzień, w którym Rada Europy chce zachęcić Europejczyków niezależnie od wieku do nauki języków obcych. Z tej okazji  uczniowie z klasy 2a i 2b LO z ZSP „Andersa” zorganizowali  wspólnie happening, chcąc w ten sposób uświadomić  wszystkim znaczenie wielojęzyczności w jednoczącej się Europie. Hasłem przewodnim naszej akcji były słowa Ludwiga Wittgensteina  „Granice mojego języka są granicami mojego świata”.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z naszej akcji.

nakorytarzu wybor djo2

„ZŁOTA” JULIA SZEMIEL Z LO ANDERSA

9603600_trofeaJ.Szemiel

 

W ostatni weekend września w Olecku odbyła się  Spartakiada Sportowa Młodzieży Niesłyszącej.  W imprezie tej uczestniczyła Julia Szemiel, uczennica klasy 3 LO w  Złocieńcu. Nasza reprezentantka została najlepszą zawodniczka turnieju, zdobywając 3 złote medale: w singlu, deblu i mikście. Dzięki tym wspaniałym wynikom, w przyszłym roku pojedzie do Bułgarii, walczyć o trofea w Mistrzostwach Europy

.9603602_Dekoracja-debeldziewczat 9603601_dekoracjamikst 140

NASZ KLUB WOLONTARIUSZA WYRÓŻNIONY PRZEZ MEN

logo konkursu

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA W LO ANDERSA WYRÓŻNIONY PRZEZ MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Minister Edukacji Narodowej pani Anna Zalewska w kwietniu tego roku ogłosiła konkurs na „Wolontariusza Roku”, który był skierowany dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych działających na terytorium Polski oraz polonijnych szkół społecznych z całego świata. Celem konkursu było szerzenie idei pomagania innym oraz popularyzacja pozytywnych postaw i działań młodzieży szkolnej.

Wiktoria Jarońska jako szkolna wolontariusza oraz uczestnik zajęć filmowych przygotowała film, w którym zaprezentowała pracę jaką wykonują wolontariusze koła prowadzonego przez szkolnego pedagoga panią Joannę Kołodziej. Regulamin zakładał, aby w maksymalnie 120 sekundowym obrazie wykonanym dowolną techniką przedstawić jak w różnorodny sposób, dobrowolnie i bez wynagrodzenia uczniowie angażują się w pracę na rzecz innych osób lub instytucji.

Gratulujemy Wiktorii zaangażowanie na rzecz propagowania idei wolontariatu i życzymy dalszych sukcesów.

dyplom dla szkolnych wolontariuszywolontariuszMEN 2

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

dgc4

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA w Andersie

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, który przypadł 29 września, był kolejną okazją do ‎wprowadzenia milusińskich w magiczny świat bajek i wierszy. Do naszej pięknie odnowionej auli zaprosiliśmy przedszkolaki ze wszystkich złocienieckich placówek z ich opiekunkami. Pani dyrektor szkoły Beata Miszewska-Kozłowska serdecznie wszystkich powitała wierszem o krasnoludkach. Dziewczęta: Marta Skrzypek, Wiktoria Jarońska, Agnieszka Radzewicz, Daria Nosal, ubrane w stosowne kostiumy, przeczytały wiersze i bajeczki polskich popularnych autorów. Pani pedagog, Joanna Kołodziej brawurowo opowiedziała historię Smoka Wawelskiego, a oprawę i eskortę stanowiła młodzież: Martyna Kuźmicz, Mateusz Beńko, Jakub Fruziński, Adam Smoliński i Bartek Januszko. Jak miło było zobaczyć zaabsorbowane i zasłuchane twarzyczki najmłodszych.
Dziękujemy za wizytę- organizatorki tego dnia w Andersie- bibliotekarki: Grażyna Król z Biblioteki Publicznej oraz Małgorzata Bąkowska z ZSP Anders.
Zdjęcia p. Barbara Nowak

dgc1 dgc2dgc4dgc5

Europejski Dzień Języków w LO Andersa

djo1

26 września to dzień, w którym Rada Europy chce zachęcić Europejczyków niezależnie od wieku do nauki języków obcych. Z tej okazji uczniowie z klasy 2a i 2b LO z ZSP „Andersa” zorganizowali wspólnie happening, chcąc w ten sposób uświadomić wszystkim znaczenie wielojęzyczności w jednoczącej się Europie. Hasłem przewodnim naszej akcji były słowa Ludwiga Wittgensteina „Granice mojego języka są granicami mojego świata”.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z naszej akcji.

djo2 djo5 djo4 djo3

UDANY WYSTĘP MARTY

mms_img-1204719048

 

W sobotę 16 września 2017 r. w Siemczynie odbyły się XVII Henrykowskie Spotkania Kulturalne. W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa goście mogli wysłuchać odczytów pod wspólnym tytułem : „Dom utracony…dom zyskany. Kresowe korzenie”.
Spotkanie nastrojowo rozpoczęła uczennica LO Andersa w Złocieńcu – Marta Skrzypek ciesząc słuchaczy piękną deklamacją słów Adama Mickiewicza: „Pan Tadeusz” – Inwokacja i Epilog oraz wiersza Czesława Miłosza „W mojej Ojczyźnie”. Marta recytowała słowa poetów do muzyki Fryderyka Chopina. Suknia z epoki uzupełniała podniosły nastrój. Widownia nagrodziła ją wielkimi brawami, a w kuluarach szacowni goście nie skąpili jej słów uznania.

Ewa Kilian

Debata uczniowska w ZSP im. Andersa w Złocieńcu

6. debata

„…Dla dobra Rodziny Ludzkiej” czy  „… dla bezpieczeństwa obywateli”? 21 września 2017 r. społeczność uczniowska Andersa, przygotowując się do spotkania z Rzecznikiem Praw Obywatelskich p. Adamem Bodnarem, spróbowała swoich sił w debacie. Uczniowie klasy III a LO – profil humanistyczny – pod kierunkiem nauczycielki historii i wos p. Ewy Kilian podjęli się niełatwego zadania. Postanowili podyskutować o kondycji praw człowieka we współczesnym świecie. Propozycji było wiele, ostatecznie zdecydowali się na temat: „Czy Polska powinna przyjąć uchodźców?” Zgłosiło się jedenastu uczniów. Wybrali formę debaty – „za i przeciw”. Pierwszym zadaniem było przygotowanie argumentów zarówno za, jak i przeciw postawionemu pytaniu. Następnie losowali, w jakiej grupie przyjdzie im się zmierzyć. Moderatorem została Zuzanna. Jej zadaniem było pilnowanie dyscypliny, udzielanie głosu stronom, przy zachowaniu neutralności. W drużynie, która miała bronić stanowiska, że Polska powinna wywiązać się z zobowiązań międzynarodowych i przyjąć grupę uchodźców znaleźli się: Natalia, Klaudia, Dawid i  Kacper. Przeciwnikami, którzy stali na stanowisku, że najważniejsza jest zasada ochrony bezpieczeństwa obywateli byli: Maja, Wiktoria, Wojtek, Konrad i Daniel. Debata  trwała 30 minut. Obie strony przytaczając rzeczowe argumenty, posiłkowały się fragmentami Konstytucji RP, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, danymi organizacji pozarządowych. Widzowie, uczniowie klas drugich i trzecich LO oraz zaproszeni uczniowie klas trzecich gimnazjum,  wyjątkowo trafne i przekonujące argumenty nagradzali brawami. Po upływie wyznaczonego czasu obie strony mogły w krótkim wystąpieniu podsumować swoje racje. Okazało się, że drużyny po wysłuchaniu argumentów adwersarzy są skłonne do szukania kompromisu. Wszyscy uczestnicy byli zdania, że udział w debacie to ciekawy sposób na przełamywanie stereotypów, przezwyciężanie swoich lęków i ograniczeń i nabywanie nowych doświadczeń i umiejętności. Ewa Kilian

4. debata 1 debata 5. debata 2. debata