Terminy zebrań z rodzicami

 

lp DZIEŃ KLASY MIEJSCE WYCHOWAWCA
1 17 września, 16 00 klasa 3 LO Aula Absolwentów Jan Macul
2 22 września, 16 00 klasy 2 LO i 2 BSIS 2 A LO sala 21 Monika Klimczak
2 B LO sala 11 Jacek Kozłowski
2 C LO sala 4 A. Jurasz-Kozieł
2 A BSIS sala 22 Waldemar Buca
2 B BSIS sala 2 Grażyna Wanecka
3 23 września, 16 00 klasy 1 LO i 1 BSIS 1 A LO Aula Absolwentów A. Jurasz-Kozieł
1 B LO Marcin Wiliński
1 BSIS sala 13 Włodzimierz Rutkowski
4 1 października, 16 00 klasa 3 BSIS sala 2 Grażyna Wanecka

Harmonogram odbioru dyplomów przez absolwentów klasy 3 BS I Stopnia

Odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, dyplomów oraz informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie odbędzie się 31 sierpnia (poniedziałek) br. o godzinie 11.00 w sali nr 13.

Przypominamy o zachowaniu reżimu sanitarnego.

STUDIUJ W ZŁOCIEŃCU

STUDIUJ W ZŁOCIEŃCU
ZSP ANDERS – PUNKT KONSULTACYJNO-REKRUTACYJNY
WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK PEDAGOGICZNYCH W WARSZAWIE
tel. 785940311, 607329006
e-mail: podyplomowelotysz@gmail.com
Szczegółowy informator o studiach podyplomowych dostępny jest pod poniższym linkiem:

Odbiór świadectw dojrzałości

Szanowni Maturzyści,

informujemy, że rozdanie świadectw dojrzałości odbędzie w Auli Absolwentów we wtorek, 11 sierpnia o godzinie 13:00.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, informujemy, że odbiory świadectw będą się odbywały w obowiązującym w miejscach publicznych  reżimie sanitarnym, którego przestrzeganie jest bezwzględnie wymagane, tj. m.in. osoby dokonujące odbioru zaopatrzone być muszą w środki ochrony osobistej, tj. w maskę lub przyłbicę.

Ponadto informujemy, że w dniu 11 sierpnia w serwisie internetowym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, możliwe będzie uzyskanie informacji o wynikach egzaminu maturalnego.

ALCHEMIK NA 5. W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE CHEMICZNYM

 

Aleksandra Kot z klasy pierwszej LO o profilu biologiczno-chemicznym w Zespole Szkół otrzymała Dyplom z bardzo dobrym wynikiem za udział w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „ALCHEMIK”, który odbył się 10 marca 2020 r w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu. Pozostali licealiści biorący udział w konkursie: Marcela Bartnik, Dominika Kręc, Krzysztof Zawierucha, Piotr Padewski i Otylia Kosińska, osiągając wysokie wyniki, otrzymali dyplomy uznania.
Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu zawierającego 30 pytań zamkniętych oraz zadania opisowego o reakcjach lub zjawiskach chemicznych, z którymi spotykamy się na co dzień. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i pogłębianie talentu uczniów, dostarczenie im wiedzy i rozrywki umysłowej z zakresu chemii .Organizatorem konkursu była nauczycielka chemii, Pani Bogusława Jarosz.

tekst: Bogusława Jarosz, nauczycielka chemii
zdjęcie: Aleksandra Kot