Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Dyrekcja ZSP im. gen. Andersa w Złocieńcu zawiadamia, że uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się dnia 19 czerwca (środa) o godzinie 11.00 na sali gimnastycznej.

Przypominamy, że klasy (grupy) wojskowe przychodzą na uroczystość w umundurowaniu o godz. 9.30. Pozostałych uczniów obwiązuje strój galowy.

UCZNIOWIE Z LO W ZŁOCIEŃCU WZIĘLI UDZIAŁ W KONFERENCJI GENETYCZNEJ

 

W sobotę, 9 czerwca, reprezentanci klas LO o profilu biologiczno – chemicznym z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu w składzie: Natalia Dzik, Martyna Ziętek i Oskar Sagucki,  wzięli udział w konferencji organizowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin z Predyspozycjami do Nowotworów Dziedzicznych pn. „Genetyka dla edukacji i rodziny”. Zaproszenie na to ważne naukowe wydarzenie otrzymaliśmy już po raz trzeci.

Konferencja rozpoczęła się od serii wykładów przedstawicieli szczecińskich uczelni. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Jan Lubiński (PUM), wielki autorytet w dziedzinie badań z zakresu onkologii. Następnie wysłuchaliśmy wystąpień innych wykładowców:
1.  „Równowaga kwasowo-zasadowa organizmu” – dr inż. Edyta Balejko (ZUT);
2. „ Epigenetyka, nutrigenetyka – czy można oszukać genetyczne przeznaczenie” – dr hab. Lidia Skuza prof. US (US);
3. „Probiotyki w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” dr hab. Elżbieta Bogusławska-Wąs, prof. ZUT (ZUT);
4. „ Witamina D3 – czy dobra na wszystko?” – mgr inż. Angelika Heberlej (ZUT).

Po części teoretycznej uczniowie udali się na warsztaty, a nauczyciele – opiekunowie młodzieży z poszczególnych szkół, wzięli udział w panelu dyskusyjnych, podczas którego nastąpiła wymiana doświadczeń nt.  wykorzystania w praktyce szkolnej wiedzy zdobytej podczas konferencji.

Część praktyczna dla uczniów odbywała się w grupach i obejmowała następujące tematy:

  1. „Przygotowanie żywności o działaniu alkalizującym”;
  2. „Produkty fermentowane jako źródło bakterii prozdrowotnych”;
  3. „Ocena sensoryczna żywności”.

Czas konferencji minął błyskawicznie, na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali certyfikaty uczestnictwa w konferencji.

tekst i zdjęcia: Monika Klimczak

 

„Jak nie czytam…?”

7 czerwca 2019 wzięliśmy udział w czwartej edycji najpopularniejszej akcji czytelniczej w Polsce „Jak nie czytam, jak czytam”.

Jak widać, młodzież czyta znacznie więcej niż dorośli – niech więc to młodzi pokażą, jak się czyta!

 

CERTYFIKOWANE WOJSKOWE KLASY MUNDUROWE W LO W ZŁOCIEŃCU

 

Klasy o profilu wojskowym Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu zostały zakwalifikowane przez Biuro do Spraw Proobronnych do programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, który będzie wdrażany w nowym roku szkolnym, 2019/2020.

Kwalifikacja do III edycji programu polegała na dogłębnej analizie formularzy zgłoszenia przesłanego przez szkołę oraz obszernej dokumentacji potwierdzającej dotychczasowe osiągnięcia szkoły w zakresie szkolenia wojskowego uczniów. W procesie tym punktowano m.in. czas prowadzenia szkolenia wojskowego, jego zakres i jakość, zgodność z procesem szkolenia żołnierzy SZ RP, współpracę z podmiotami wojskowymi, przestrzeganie zasad współpracy z resortem obrony narodowej i przepisów mundurowych, posiadaną przez szkołę bazę szkoleniową oraz wyposażenie do szkolenia wojskowego, a także kompetencje i doświadczenie nauczycieli przedmiotów wojskowych.
Szkoła została pozytywnie zweryfikowana dzięki aktywnemu wsparciu – w ramach porozumienia o współpracy – w zakresie realizacji działań proobronnych ze strony 2. Brygady Zmechanizowanej Legionów im. marsz. Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu.
Udział w programie ukierunkowany jest na wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły, polegające na podejmowaniu w realizowanym procesie dydaktyczno
-wychowawczym działań związanych z poznawaniem przez uczniów miejsc ważnych dla pamięci narodowej, z wykorzystaniem różnych form upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, a także obchodami najważniejszych świąt narodowych i kultywowaniem symboli państwowych. Celem udziału uczniów klas wojskowych w programie jest kształtowanie postaw patriotycznych i moralnych uczniów, pielęgnowanie polskości, tradycji, historii, miejsc pamięci, chwały bohaterów narodowych, kształtowanie charakteru i sprawności fizycznej oraz przygotowanie do świadomego podjęcia decyzji o związaniu się z Siłami Zbrojnymi RP i zaangażowanie w społeczne programy proobronne, a także rozwój poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo i rozwój szkoły, regionu i państwa.
Dzięki realizacji tego programu liceum o profilu wojskowym otrzyma status szkoły certyfikowanej, a także wsparcie pozafinansowe w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostęp do obiektów i sprzętu wojskowego, udział w Wojskowych Dniach Szkoleniowych, w obozie szkoleniowym, a także wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej na zakup sprzętu i wyposażenia indywidualnego, niezbędnego do realizacji programu Edukacji wojskowej.
Udział szkoły w kompleksowym programie nauczania przyniesie realne korzyści uczniom, szkole i społeczności lokalnej. Absolwenci szkoły będą mogli liczyć na odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy, na preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej, a także przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach.
Udział w programie „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” przyczyni się do podniesienia rangi liceum o profilu wojskowym, nie tylko na terenie powiatu drawskiego, ale również województwa.

„WYBIERAM WYBORY” – FINAŁ KONKURSU W WARSZAWIE

Laureatka etapu wojewódzkiego, Julia Pilipiec, uczennica Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa, 30 kwietnia brała udział w finale Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”, który odbywał się w Warszawie, w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej przy Kancelarii Prezydenta, organizowanym przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze.
Licealistka rywalizowała z 20. reprezentantami województw, miała za zadanie udzielenie odpowiedzi ustnej na trzy wylosowane pytania z zakresu Kodeksu Wyborczego, którą oceniali członkowie Państwowej Komisji Wyborczej, Szef Krajowego Biura Wyborczego oraz pracownicy naukowi. Odpowiedź była oceniana pod względem poprawności merytorycznej, ze szczególnym uwzględnieniem argumentacji, retoryki i poprawności stylistyczno – językowej. Konkurs wymagał od uczestników znajomości prawa wyborczego oraz wystąpień publicznych.
Celem konkursu skierowanego do uczniów szkół średnich było upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.
Zwycięzcy i finaliści etapu ogólnopolskiego otrzymali nagrody i pakiety pamiątkowe.
Gratulujemy Julii sukcesu, który jest efektem rozwijania indywidualnych zainteresowań uczennicy z zakresu prawa wyborczego pod kierunkiem nauczycielki historii i wiedzy o społeczeństwie, Pani Ewy Kilian.
Ewa Kilian

opublikował: Robert Żołynia

JULIA PILIPIEC AWANSOWAŁA DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKIEGO

JULIA PILIPIEC AWANSOWAŁA DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKIEGO

Julia Pilipiec, uczennica Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa została laureatką etapu wojewódzkiego i awansowała do finału Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”, organizowanego przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze. W etapie finałowym znalazło się 21 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z 14 województw.

Finał konkursu odbędzie się 30 kwietnia w Warszawie, uczennica będzie miała za zadanie udzielenie odpowiedzi ustnej na trzy pytania z zakresu Kodeksu wyborczego, którą będą oceniali członkowie Państwowej Komisji Wyborczej, Szef Krajowego Biura Wyborczego oraz pracownicy naukowi, którzy oceniali prace w etapie wojewódzkim. Uczennica uzyskując wysokie wyniki z testu na etapie szkolnym oraz wysoką liczbę punktów z pracy konkursowej na etapie wojewódzkim wykazała się bogatą wiedzą z zakresu prawa wyborczego, która doprowadziła ją do finału ogólnopolskiego. Julia przygotowuje się do konkursu pod kierunkiem pani Ewy Kilian, nauczycielki historii i wiedzy o społeczeństwie.

tekst: Beata Miszewska-Kozłowska, zdjęcie: Robert Żołynia

opublikował: Robert ŻOŁYNIA