100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI RP

 

9 listopada 2018 r. z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa godnie uczcili doniosłość chwili w wymiarze historycznym biorąc aktywny udział w uroczystej akademii poświęconej obchodom święta w skali kraju i środowiska lokalnego.

Uroczysty apel niepodległościowy w szkole rozpoczął się wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego o godzinie 11:11, które wprowadziło w retrospekcyjną wycieczkę w formie prezentacji multimedialnej po dziejach narodu polskiego w walce o wolność i niepodległość minionych wieków. Stosowne przemówienie okolicznościowe dyrektor szkoły Pani Beaty Miszewskiej-Kozłowskiej i uroczyste ślubowanie klas pierwszych z ceremoniałem wojskowym oraz wręczenie tarcz uczniom klas mundurowych podniosło rangę uroczystości w związku z zaangażowaniem wielu osób zarówno w wygląd misternie przygotowanej dekoracji i aranżacji programu słowno-muzycznego z udziałem artystów społeczności „Andersa”. Akademia przebiegała w atmosferze wzruszeń i patriotyzmu. Wojskowy dryl klas mundurowych i wspólne śpiewanie pieśni historycznych służyły kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich uczniów. Wymownym epizodem kształtowania postaw patriotycznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości był wspólny przemarsz uczniów klasy I Liceum Ogólnokształcącego o profilu wojskowym z przedszkolakami ulicami miasta do ratusza w atmosferze radości i barw narodowych. Kulminacyjnym punktem obchodów Narodowego Święta Niepodległości był zorganizowany przez władze samorządowe i asystę honorową 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. marszałka Józefa Piłsudskiego uroczysty Capstrzyk Niepodległościowy na placu 3-go Maja z udziałem mieszkańców. Doniosłe chwile: podniesienie flagi państwowej, ślubowanie klas mundurowych, niepodległościowy apel pamięci, salwa honorowa kompanii reprezentacyjnej 2 BZ i przemarsz uczniów naszej szkoły w ugrupowaniu marszowym do defilady pododdziałów oraz licznie zebraną publicznością był prawdziwym wyzwaniem.

tekst: Jan Macul