UCZENNICA LO W ZŁOCIEŃCU NAGRODZONA W XXXI OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU SZTUKI RECYTATORSKIEJ I POEZJI ŚPIEWANEJ

2 zwyciezyni konkursu

Zuzanna Rutkowska z kl. II LO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa w Złocieńcu otrzymała Nagrodę Burmistrza Połczyna Zdroju za interpretację wiersza Juliana Tuwima w XXXI Ogólnopolskim Turnieju Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej im. Skamandrytów. Konkurs organizowany przez Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju zgromadził wielu uczestników z całej Polski. Do rywalizacji przystąpiło ponad czterdziestu recytatorów i pięciu wykonawców poezji śpiewanej, w tym dwie reprezentantki LO z ZSP w Złocieńcu, Martę Skrzypek i Zuzannę Rutkowską. Udział i wygrana w turnieju to duży prestiż dla uczestników oraz perspektywa szybkiego rozwoju i otwarcia drogi do dalszej kariery. Jury konkursowe podkreślało, że dla wielu laureatów wygrana oznaczała często przełomowy moment w ich życiu i decyzję o wyborze drogi zawodowej. Poziom konkursu był bardzo wysoki, jurorzy w składzie: Joanna Szczepkowska, Agnieszka Babicz-Stasierowska, Agnieszka Dulęba-Kasza i Małgorzata Kałędkiewicz-Pawłowska przyznało nagrodę Zuzannie Rutkowskiej, co pozwoliło jej wystąpić w niedzielnym koncercie galowym laureatów. Trzem dniom zmagań recytatorskich towarzyszyły również spektakle w wykonaniu aktorów Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu („W kawiarence Sułtan”) i Jolanty Szczepkowskiej („Ballady Mickiewicza”), poza tym warsztaty i scena otwarta, w których brały udział reprezentantki szkoły. Uczennice dzięki udziałowi w zajęciach teatralnych mogły rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności artystyczne.

zdjęcia: Piotr Gawroński, Szymon Wiśniewski

tekst: Szymon Wiśniewski

 

4 uczestniczki konkursu recytatorskiego 1 laureaci konkursu autor Piotr Gawroński

PRIMUS INTER PARES

wręczenie stypendiów

Alicja Pawlak, uczennica LO Andersa w Złocieńcu, z najwyższą średnią ocen w szkole, otrzymała z rąk Wicewojewody Zachodniopomorskiego pana Marka Subocza i Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty pana Jacka Stępnia stypendium Prezesa Rady Ministrów za poprzedni rok szkolny. Alicja jest najlepszą, wzorową uczennicą Andersa o wielu talentach, pracowitą i sumienną, która ma szansę osiągnąć sukces i stać się „pierwszą wśród równych sobie” również na uczelni wyższej.

UCZNIOWIE ZSP ANDERSA ZWYCIĘZCAMI ROZGRYWEK REJONOWYCH W TENISIE STOŁOWYM

147

Licealiści z LO awansowali do finałów wojewódzkich w tenisie stołowym.

24.11.16. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu odbyły się kwalifikacje do wojewódzkich mistrzostw „Licealiady” w drużynowym tenisie stołowym. W zawodach organizowanych przez szkołę uczestniczyły drużyny z Wałcza, Choszczna, Stargardu, Szczecina, Łobza. Zawody rozgrywane były na bardzo wysokim poziomie, a ozdobą były mecze w grach pojedynczych pomiędzy Filipem Wołyńcem z III b LO Andersa a zawodnikami z Choszczna, Stargardu i Szczecina.  Mecze przebiegały sprawnie, odbyło się bez kontuzji.

Złocieniecką szkołę reprezentowały dziewczęta w składzie: Julia Szemiel, Kinga Antosik, Natalia Pikula oraz chłopcy w składzie Filip Wołyniec, Adrian Zyguła.  Po długich zmaganiach mecze zostały rozstrzygnięte z wynikami:

Dziewczęta:

I miejsce- Złocieniec ,

II miejsce- Szczecin ,

III miejsce- Wałcz ,

IV miejsce- Łobez ,

V miejsce- Stargard

Chłopcy:

I miejsce- Złocieniec,

II miejsce- Stargard ,

III miejsce- Szczecin,

IV miejsce- Choszczno ,

V miejsce- Wałcz

Sędziami byli: Natalia Pikula, Bartłomiej Kiełbasa, Kacper Trzaskowski, Bartosz Wiśniewski, Marcin Turalski, Kamil Szmagaj, Konrad Bieniecki, Kamil Zygan. W organizacji pomogły: Anna Prokop i Kinga Maciejewska oraz Wiktoria Senkowska. Szczególne podziękowania dla Pana Grzegorza Wrzesińskiego, który pomagał w organizacji naszej imprezy sportowej. Organizator: Włodzimierz Rutkowski

143140150144148152

 

Fot. i tekst: Wiktoria Senkowska

NOWE KOMPETENCJE – KLUCZEM DO SUKCESU

Uczniowie klas III LO w Złocieńcu

Uczniowie klas III LO ZSP im. gen. Wł. Andersa w Złocieńcu wystartowali w projekcie unijnym „Nowe kompetencje – kluczem do sukcesu”.
W ramach projektu 36. uczniów klas maturalnych po napisaniu diagnozy wstępnej określającej poziom umiejętności językowych będzie brało udział w kursie z języka angielskiego i z języka niemieckiego. Szkolenie obejmuje 120 godzin, będzie się odbywało 2 razy w tygodniu, w grupach dwunastoosobowych. W marcu 2017 roku po zakończeniu kursu uczniowie będą zdawali egzamin na wybranym poziomie, potwierdzony międzynarodowym certyfikatem TELC. Szkolenie jest finansowane z EFS. Udział młodzieży w kursie językowym podniesie ich kompetencje językowe, pomoże przygotować się do egzaminu maturalnego i otworzy drogę do planowania kariery zawodowej.

Obchody Święta Niepodległości

nsn23

Uroczyście, patriotycznie i z dumą uczniowie, nauczyciele, pracownicy i goście obchodzili Narodowe Święto Niepodległości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu.
Honorowymi gośćmi ceremonii byli Rodzice i uczniowie klas I Liceum Ogólnokształcącego. Akademia rozpoczęła się od niezwykle widowiskowej musztry klas III i II o profilu wojskowych prowadzonej przez ucznia klasy III b LO Filipa Wołyńca. Kolejnym spektakularnym wydarzeniem był przemarsz uczniów klasy I b LO o profilu wojskowo-sportowym prowadzonej przez dowódcę z klasy III b LO, Marcina Turalskiego. Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego nastąpiło ślubowanie uczniów klas pierwszych złożone Pani dyrektor szkoły, Beacie Miszewskiej-Kozłowskiej. Uczniowie wstąpili w szeregi Andersa z przyrzeczeniem przestrzegania obowiązków szkolnych, zasad zawartych w statucie szkoły, poszanowania tradycji, dbania o dobre imię szkoły, postępowania zgodnego z uniwersalnymi wartościami patrona, gen. Władysława Andersa. Była to niezwykła chwila, której towarzyszyło wiele emocji, zarówno po stronie uczniów jak i wszystkich zebranych rodziców.
Po oficjalnej części obchodów uczniowie klasy I a LO zaprosili zgromadzonych do obejrzenia montażu słowno-muzycznego, w którym symbolicznie ukazali historię Polski i Polaków, heroizm narodu w walce o wolność i niepodległość ojczyzny.
Pani dyrektor szkoły, Beata Miszewska-Kozłowska wygłosiła przemówienie okolicznościowe mówiące o znaczeniu tradycji, współczesnym wymiarze patriotyzmu, ze szczególnym podkreśleniem podstawowych wartości, wolności i demokracji.
Wieczorem młodzież z Andersa, dyrektor szkoły i nauczyciele wzięli udział w III Złocienieckich Śpiewach Historycznych, zorganizowanych przez Złocieniecki Ośrodek Kultury.
Śpiewanie polskich pieśni patriotycznych połączyło trzy pokolenia mieszkańców miasta
w duchu poszanowania narodowej historii i tradycji oraz krzewienia nowoczesnego wymiaru patriotyzmu.

nsn4nsn29nsn7nsn18nsn12nsn14nsn17nsn8

ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ MUNDUROWEJ

slubowanie

Narodowe Święto Niepodległości dla uczniów klas mundurowych w LO Andersa w Złocieńcu stało się niezwykle ważnym wydarzeniem. Fundamenty patriotycznego wychowania obligują młodzież do świętowania w rocznicę odzyskania niepodległości przez ojczyznę, a uczniowie klasy pierwszej o profilu wojskowo-sportowym po raz pierwszy złożyli uroczyste ślubowanie w asyście honorowej 2. Brygady Zmechanizowanej Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego, w obecności społeczności miasta. Rota ślubowania odczytana przez dyrektora, panią Beatę Miszewską-Kozłowską, stało się dla uczniów zobowiązaniem do wierności wartościom, osiągania wyznaczonych celów i przestrzegania zasad moralnych. Zwieńczeniem, niezwykłej dla młodzieży, uroczystości była salwa honorowa i defilada pododdziałów przed mieszkańcami i władzami Złocieńca oraz dowództwem 2 Brygady Zmechanizowanej.

kolumna czwórkowa uczniów klasy pierwszejslubowanie 2przed slubowaniemdefilada klasy mundurowejasysta honorowa

Wywiad z burmistrzem, p. Krzysztofem Zacharzewskim

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu video!
Wywiad z Burmistrzem Miasta Złocieniec panem Krzysztofem Zacharzewskim,

kierownikiem referatu panem Sebastian Kuropatnickim oraz panem Michałem Kaliniakiem przeprowadziły

uczennice ZSP „Anders” w Złocieńcu.

„Nakręć się na film”

Realizacja projektu współfinansowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

„Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”. „Działaj lokalnie to program Polsko-Amerykańskiej

Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Wywiad można obejrzeć tu: https://www.youtube.com/watch?v=exLWaZlg8_Q