UCZNIOWIE Z LO W ZŁOCIEŃCU NA ĆWICZENIACH BISON 2017

uczniowie w wozie bojowym

Uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu 26. stycznia 2017 r. wzięli udział w organizowanych przez Dowództwo Wojsk Lądowych Królestwa Niderlandów ćwiczeniach BISON DRAWSKO 2017.
Głównymi uczestnikami ćwiczeń są pododdziały holenderskiej 43 Brygady Zmechanizowanej, na których młodzieży z LO w Złocieńcu powierzono zadanie odgrywania ról uchodźców przemieszczających się po drogach i lasach CSWL w Drawsku. Pozorowanie grupy imigrantów służyło sprawdzeniu działania patroli żołnierzy holenderskich. Dużym zainteresowaniem przyszłych żołnierzy cieszył się pokaz monstrualnych haubic samobieżnych i organizacja stanowiska dowodzenia dywizjonu artylerii w pełnym kamuflażu. Wyczerpujący kilkugodzinny marsz zadaniowy w zimowej odsłonie był trafionym wyzwaniem dla prowadzących aktywny tryb życia uczniów klas mundurowych. Groźnie brzmiące nazwy stron domniemanego konfliktu zbrojnego i kryptonim manewrów na dużą skalę prysnęły podczas wspólnej z żołnierzami degustacji potraw kuchni polowej. Spotkania młodzieży z przedstawicielami wojsk sprzymierzonych pozwalają bardziej poznać specyfikę służby w obronie uniwersalnych wartości wspólnej Europy.

Opiekunami młodzieży byli : Włodzimierz Rutkowski i Jan Macul.

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 2. BZ I ZSP ANDERS

podpisanie

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 2. BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ I ZSP W ZŁOCIEŃCU

W dniu 30 stycznia, na terenie koszar złocienieckiej Brygady podpisano porozumienie o współpracy między 2 Brygadą Zmechanizowaną Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu. Porozumienie podpisano na podstawie Decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON nr 12, poz. 131 z późn. zm.).
Spotkanie zastępującego Dowódcę Jednostki podpułkownika Cezarego Grygoruka i pani Beaty Miszewskiej–Kozłowskiej, dyrektora szkoły odbyło się w Sali tradycji 2 Brygady Zmechanizowanej. Przy podpisywaniu porozumienia obecny był sztandar Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu.
Dzięki wsparciu żołnierzy udzielona zostanie pomoc merytoryczno-organizacyjna i logistyczna w procesie edukacyjnym uczniów klas mundurowych z rozszerzoną edukacja dla bezpieczeństwa. Mundurowi zadbają o jak najwyższy poziom zajęć, dyscyplinę i bezpieczeństwo. Ponadto, będą prowadzili działania promocyjno-informacyjne dotyczące popularyzacji służby wojskowej. Uczniowie i żołnierze wspólnie wezmą udział w treningu strzeleckim, zajęciach w Ośrodku Sprawności Fizycznej i w zajęciach z bytowania w terenie leśno-jeziornym, a zwieńczeniem współpracy będzie obóz szkoleniowo-kondycyjny z wykorzystaniem infrastruktury jednostki wojskowej ze Złocieńca. Uczniowie oraz kadra dydaktyczna będą uczestniczyć w Dniach Otwartych Koszar oraz uroczystościach organizowanych przez 2 Brygadę Zmechanizowaną, natomiast żołnierze i kombatanci w uroczystościach szkolnych.
Współpraca Jednostki Wojskowej z placówką oświatową jest niezwykle ważna ze względu na tworzenie więzi emocjonalnych wynikających z szacunku do historii, symboli narodowych i wojskowych kształtujących cnoty obywatelskie i żołnierskie. Młodym ludziom należy przypominać o latach ogromnego wysiłku i ofiar, jakie złożyli Polacy w walce o wolność naszego kraju. Uczyć kochać Ojczyznę i cenić jej wielowiekową historię, tradycję i kulturę. Takie porozumienie stanowi jedno z ogniw integracji społeczeństwa z historią państwa polskiego i jego Sił Zbrojnych.
Celem współpracy jest angażowanie społeczeństwa w działania na rzecz obronności państwa oraz edukacja obronna społeczeństwa – szczególnie młodzieży.

dyrekcja 2 dyrekcja poczet2 parafowanie2 poczet1

 

NAJLEPSI UCZNIOWIE PO KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ

klasy2

NAJLEPSI UCZNIOWIE PO KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ W ZSP „ANDERS” ORAZ RANKING ŚREDNICH OCEN POSZCZEGÓLNYCH KLAS

Za nami pierwsze półrocze w roku szkolnym 2016/2017, czas wytężonej pracy i intensywnej nauki. Miło nam poinformować, że szesnaścioro uczniów z naszej szkoły osiągnęło średnią ocen co najmniej 4,5.
Najlepszą uczennicą w naszej szkole jest Oliwia Bartnik z klasy 1B LO ze średnią ocen 5,23. Alicja Pawlak z klasy 2B LO (średnia 5,18) jest druga, trzecia Nikola Żelazek (średnia 4,84) jest również z klasy 2B LO. Miejsce 4. wśród uczniów z najwyższą średnią zajmuje Maja Gapsa (4,83 – 2A LO), 5. Klaudia Zielińska (4,80 – 1A LO), 6. Joanna Pawlik (4,78 – 1A LO), 7. Aniela Cylkowska reprezentująca klasę drugą wielozawodową (4,75), 8. Marta Skrzypek (4,73 – 1A LO), 9. Małgorzata Tymorek (4,70 – 2B LO), 10. Anna Prokop (4,69 – 3A LO), 11. Martyna Sewerynowicz (4,64 – 3A LO), 12. Sandra Barankiewicz (4,60- 2A LO), 13. ex aequo Magdalena Bujanowska (4,56 – 3A LO) i Klaudia Piekarska (4,56 – 2A LO), 14. Michalina Maik (4,53 – 2A LO), 15. Weronika Sperska (4,50 – 1B LO).

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów naukowych. Wysokie wyniki w nauce są drzwiami do przyszłości oraz pozwalają na otrzymanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów lub Stypendium Starosty Powiatu Drawskiego.
Najwyższą średnią ocen z wszystkich klas w ZSP „Anders” osiągnęła klasa 1A LO (3,96), 2. najwyższą średnią wyróżnia się klasa 2B LO (3,92), 3. 3A LO (3,74), 4. 1B LO (3,60), 5. 3 klasa wielozawodowa (3,59), 6. 2A LO (3,57), 7. 2 klasa wielozawodowa (3,35), 8. 3B LO (3,32), 9. 1 klasa wielozawodowa (2,95).

kl23alo2alo

Wolontariuszki z Andersa uczciły Dzień Babci i Dziadka

bd1

W dniu Babci i Dziadka wolontariuszki z klas LO wraz z opiekunem odwiedziły pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Darskowie, aby uczcić ich święto. Uczennice przygotowały program artystyczny (piosenki i wiersze) w którym wyraziły seniorom podziękowanie za opiekę i troskę nad najmłodszym pokoleniem . W DPS w Darskowie przebywa 67 pensjonariuszy którzy wymagają ustawicznej opieki. Seniorzy zostali obdarowani skromnymi podarunkami, każdy otrzymał własnoręcznie wykonaną przez uczennice laurkę , został obdarowany słodkościami. Pobyt w DPS dostarczył wielu wzruszeń podopiecznym i wolontariuszkom.

Tekst: Joanna Kołodziej

db4 bd2bd3bd5

SPRAWDZIAN Z NAWIGACJI W WARUNKACH ZIMOWYCH

trasa zimowa

 

Uczniowie klas mundurowych LO w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu byli poddani sprawdzianowi umiejętności w zakresie nawigacji w terenie, w formie marszu ubezpieczonego pododdziału, z zadaniem znalezienia optymalnej drogi powrotnej do szkoły. Po niezapowiedzianym wyjeździe do Wierzchówka młodzież dokonywała orientowania topograficznego w otwartej przestrzeni, określenia kierunków i dróg marszu z uwzględnieniem lokalnych warunków środowiska naturalnego, z dala od siedlisk ludzkich. Marsz zadaniowy na trasie 15-kilometrowej, w głębokim śniegu i niskiej temperaturze odbył się w malowniczym kompleksie leśnym „UGORY”. Uczestnicy ćwiczeń sprostali zadaniom, zarówno w lesie, jak i w terenie otwartym. Bez charakterystycznych punktów odniesienia, udziału mapy i kompasu, dotarli do końca trasy przed wymaganym czasem. Okresowy udział młodzieży klas mundurowych w długodystansowym przedsięwzięciu to sprawdzian jej umiejętności żołnierskich, sprawności marszowo-kondycyjnej i mentalnej. Uczniowie zaliczyli go na ocenę celującą, a zatem nauka nie poszła w las… Nad przebiegiem merytorycznym zadań przeznaczonych dla przyszłych żołnierzy czuwali Jan Macul, nauczyciel wychowania fizycznego i trener w zakresie orientacji sportowej oraz Sebastian Ingram, podoficer WP, rodzic aktywnie działający na rzecz szkoły.

Tekst: Jan Macul

Zdjęcia: Jakub Krasuski

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

MartynaS i GrazynaW

UCZENNICA Z LO ANDERSA W ZŁOCIEŃCU W PÓŁFINALE OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ

Martyna Sewerynowicz, stypendystka Starosty Drawskiego, brała udział w wojewódzkim etapie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, który odbył się 13.01.2017 r. na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Organizatorem Olimpiady jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Celem olimpiady jest zainteresowanie uczniów ekonomią i zachęcenie do pogłębiania wiedzy z tej dziedziny.
Martyna rozwiązywała test i zadanie z podstaw ekonomii oraz pisała wypracowanie na podany temat.

Tekst: Grażyna Wanecka
Zdjęcie: Zuzanna Rutkowska

 

SPOTKANIE Z RODZICAMI

Dyrektor Szkoły, Beata Miszewska-Kozłowska zaprasza Rodziców na spotkanie informacyjne na temat „Reformy Edukacji – najważniejsze zmiany”.
Spotkanie odbędzie się 04 stycznia 2017 roku o godz. 16:15 w sali nr 6.