DODATKOWY TERMIN ZJAZDU DLA LOZ I SP

UWAGA: WAŻNA INFORMACJA !

Zjazd III (tylko dla słuchaczy 6. semestru LOZ i 4. semestru SP) odbędzie się w dniach 11-12.03.2017.

ZAJĘCIA Z ŻOŁNIERZEM Z ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

klasawojskowa

 

Uczniowie klas o profilu wojskowo – sportowym LO Andersa w Złocieńcu wzięli udział w zajęciach z podoficerem z Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Olesznie.

Spotkanie z sierżantem Marcinem Ślusarskim rozpoczęło się prelekcją w Auli Absolwenta, gdzie uczniowie klasy mundurowej zapoznali się z kryteriami przyjęć do służby wojskowej oraz dowiedzieli się o zadaniach i strukturze organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej. Po przerwie młodzież wzięła udział w zajęciach profilaktycznych dotyczących zapobieganiu pojawienia się niekorzystnych zjawisk społecznych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się ćwiczenia z alkogoglami. Wspólne działania ZSP w Złocieńcu i WŻW w Olesznie są efektem nawiązanej współpracy pomiędzy Żandarmerią Wojskową i partnerem społecznym.

PODZIĘKOWANIA DLA WOLONTARIUSZY Z ZSP W ZŁOCIEŃCU

wolontariusze

 

Uczniowie LO i ZSZ z rąk Pani Grażyny Buczek i Pana Leszka Modrzakowskiego otrzymali serdeczne podziękowania za bezinteresowną pomoc i wsparcie w akcji społecznej „Złocieniecka Choinka” 2016. Organizatorzy akcji przekazali młodzieży wyrazy wdzięczności za zaangażowanie na rzecz mieszkańców Gminy Złocieniec.

AKADEMICKIE PRZYMIARKI

zajecia5

 

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława Andersa w Złocieńcu chętnie korzystają
z możliwości uczestniczenia w wydarzeniach naukowych organizowanych przez różne ośrodki akademickie.
Po wykładach z chemii, fizyki i matematyki przyszedł czas na zorganizowanie wyjazdu na uniwersyteckie zajęcia
z biologii. Z inicjatywy nauczycielki biologii – Moniki Klimczak, 3 lutego 2017r. odbyła się wycieczka na Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Większość uczestników wycieczki stanowili uczniowie klas o profilu biologiczno – medycznym. Udział młodzieży w warsztatach był możliwy dzięki uprzejmości dr hab. inż. Roberta Czerniawskiego – profesora US, Kierownika Katedry Zoologii Ogólnej. Pan profesor specjalnie dla młodzieży naszej szkoły tak przygotował plan zajęć, aby były one interesujące i ukazywały w przystępny sposób złożony świat organizmów żywych oraz zachęcały do podejmowania w przyszłości studiów na kierunkach przyrodniczych.
Zajęcia otworzył wykład profesora R. Czerniawskiego na temat funkcjonowania ekosystemów wodnych.
Licealiści „Andersa” wcielili się w rolę studentów. Wykład nie był tylko nudnym monologiem, gdyż pan profesor często nawiązywał kontakt ze słuchaczami, zachęcając ich do dyskusji i prób twórczego rozwiązywania problemów. Zagadnienia poruszane na wykładzie nie były obce młodzieży. Nawiązywały do wyników prac badawczych pana profesora i jego współpracowników, przeprowadzonych w okolicy Złocieńca, Drawska Pomorskiego i Drawna. Część wykładu poświęcona była konieczności restytucji zagrożonych gatunków ryb wędrownych, których tarliska zostały zniszczone na skutek silnej antropopresji. Ten wątek wykładu zakończyła prezentacja pomieszczenia, w którym naukowcy aktualnie, w specjalnych dobranych warunkach termicznych i tlenowych, przeprowadzali inkubację ikry troci wędrownej.
Następnie podzieleni na mniejsze grupy uczniowie wzięli udział w zajęciach warsztatowych, które odbyły się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach. Zajęcia prowadzone przez pana dr Tomasza Krepskiego wprowadziły młodzież w różnorodny świat zwierząt bezkręgowych. Ćwiczenia polegały na identyfikacji okazów i ustalaniu ich pozycji systematycznej na podstawie szczegółowych wskazówek prowadzącego zajęcia. Był to dogodny moment do zweryfikowania w praktyce podręcznikowej wiedzy uczniów.

zajecia6 zajecia4
Kolejna część zajęć – prowadzona przez pana mgr Łukasza Sługockiego przybliżyła młodzieży m. in. znaczenie zjawiska zmienności organizmów w zależności od warunków środowiska. Obiektem szczegółowych rozważań był gatunek skorupiaka Daphnia magna, który wciąż dostarcza naukowcom wielu nowych wyzwań. Młodzież mogła sprawdzić, w jaki sposób na organizmy wodne mogą wpływać substancje uwalniane do środowiska przyrodniczego przez człowieka. Doświadczenie polegało na pomiarze częstotliwości bicia serca rozwielitki pod wpływem kofeiny
i porównaniu wyników uzyskanych w próbie kontrolnej.
Cztery godziny spędzone w gościnnej atmosferze murów Uniwersytetu Szczecińskiego minęły w mgnieniu oka. Młodzież wzbogaciła się o wiedzę merytoryczną okraszoną zapadającymi w pamięć ciekawostkami oraz nabrała większej pewności w posługiwaniu się sprzętem laboratoryjnym. Wyrażamy ogromną nadzieję, że nawiązanie kontaktu z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego stanie się początkiem owocnej współpracy, a wyjazdy na zajęcia prowadzone przez kadrę akademicką na stałe wpiszą się w kalendarz imprez szkolnych. Byłoby to wielką korzyścią dla naszych wychowanków.

zajecia1 zajecia2

Tekst i zdjęcia: Monika Klimczak

UCZENNICA LO ANDERSA ŚPIEWAŁA W KONKURSIE

IMG_20170206_104027

UCZENNICA LO ANDERSA ŚPIEWAŁA W KONKURSIE PROZY RELIGIJNEJ W SZCZECINIE
Uczennica klasy II b Liceum Ogólnokształcącego w Złocieńcu, Zuzanna Kałamarz, wzięła udział w IX edycji Wojewódzkiego Konkursu Religijnej Prozy Śpiewanej, który odbył się 01.02.2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Reja w Szczecinie.
W konkursie wzięli udział uczniowie z wielu gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z naszego województwa. Dominowały te ze Szczecina i pobliskich miast (Stargardu, Polic). Nasza szkoła natomiast była jedną z najbardziej oddalonych spośród tych, które zdecydowały się na udział w konkursie. Zuzanna zaprezentowała utwór pt: „Wieża modlitwy” autorstwa Zofii Nowakowskiej, do którego muzykę skomponował Piotr Rubik, mimo iż nie zakwalifikowała się w tym roku na podium, otrzymała dyplom uczestnictwa i okolicznościowe pamiątki. Gospodarze, jak zwykle przyjęli uczestników bardzo serdecznie, częstując wyrobami kształcących się w szkole cukierników i kucharzy. Konkurs był objęty patronatem Miasta Szczecin oraz biskupa szczecińskiego Andrzeja Dzięgi.

20170201_101454

Tekst i zdjęcia: Ks. Marcin Ćwiek CR

Harmonogram egzaminów poprawkowych LOZ

Harmonogram egzaminów poprawkowychw sesji zimowej w Liceum Ogólnokształcącym Zaocznym:

 

06.02.2017, godzina 16.00 – matematyka

07.02.2017, godzina 16.00 – język polski

TRENING ŻOŁNIERSKI UCZNIÓW KLAS MUNDUROWYCH LO W ZŁOCIEŃCU

musztra3

 

Uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu pod nadzorem instruktorów z 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyli w szkoleniu na temat sprawnego wykonywania rozkazów. Celem cyklicznego, odbywającego się dwa razy w miesiącu, treningu żołnierskiego jest wyszkolenie uczniów w sprawnym zajmowaniu miejsca w szyku podczas zbiórek, w marszu krokiem równym i defiladowym, w zwrotach w miejscu i w marszu oraz w oddawaniu honorów. Zajęcia dla młodzieży prowadzone przez żołnierzy są efektem podpisanego w styczniu porozumienia o współpracy między ZSP i 2. BZ w Złocieńcu.

musztra1 musztra4

Uczniów szkolili: plut. Mariusz Strębski, plut. Krystian Niedziółka, st. kapr. Tomasz Tabor, st. kapr. Daniel Dudzicz.