MAMY MISTRZA WOJEWÓDZTWA

2 otwarcie zawodów

W zawodach wojewódzkich „Sprawni Jak Żołnierze” Łukasz Szóstak z klasy drugiej LO o profilu wojskowo – sportowym w klasyfikacji indywidualnej zajął 1. miejsce, a drużyna chłopców zdobyła brązowy medal. Organizatorem zawodów było Kuratorium Oświaty w Szczecinie przy udziale Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta w Koszalinie.
18-19 maja 2017 r. odbyły się w Koszalinie i Bobolicach 40. wojewódzkie zawody szkół ponadgimnazjalnych w sportach obronnych „Sprawni jak Żołnierze”. W zawodach startowało 14 drużyn chłopców i 12 drużyn dziewcząt ze szkół ponadgimnazjalnych. Po dwóch dniach zmagań drużyny dziewcząt i chłopców osiągnęły sukces zajmując w rywalizacji wysokie miejsca. Chłopcy w składzie: Dawid Gerlipp, Konrad Bieniecki, Łukasz Szóstak zajęli 3. miejsce drużynowo, a dziewczęta w składzie: Wiktoria Senkowska, Sandra Barankiewicz i Paulina Kozieł zajęły 11. miejsce. Łukasz Szóstak wygrał klasyfikację indywidualną, uzyskując 1. miejsce w biegu po torze przeszkód i 5. miejsce w strzelaniu. Łukasz wpisał się na listę mistrzów pokonując 41 zawodników, powtarzając sukces z zeszłego roku kolegi Filipa Wołyńca, naszego tegorocznego maturzysty, godnie go zastępując. Najlepsza z naszych dziewcząt Wiktoria Senkowska zajęła 7. miejsce w klasyfikacji indywidualnej.
Medale uczniów LO Andersa w Złocieńcu potwierdzają wysoką sprawność żołnierską na arenie wojewódzkiej.
Trenerem drużyny był Włodzimierz Rutkowski, we współpracy z Krzysztofem Waneckim i Janem Maculem.

przed rzutem granatem 2 Wiktoria losuje numer startowy 2 1 zespoly uczniow 2 rozpoczecie zawodow 2

DZIEŃ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DLA UCZNIÓW LO ANDERSA

warsztaty5

W związku z obchodami Europejskiego Dnia Obszarów Natura 2000, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, dla młodzieży z LO Andersa, zorganizowała w swojej złocienieckiej siedzibie Dzień Edukacyjny. Tematyka wykładów i warsztatów dotyczyła projektu LIFE13 NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.
Część teoretyczna podzielona była na 2 części. Pierwsza z nich pt. „Woda w krajobrazie Pojezierza Drawskiego”, poprowadzona została przez pana dr Piotra Walocha, przedstawiciela RDOŚ w Szczecinie. Następnie głos oddano panu Arturowi Furdynie, przedstawicielowi Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Głowienicy, który zaprezentował temat „Rzeka od źródeł po ujście to jeden ekosystem”.
Podczas warsztatów młodzież uczyła się rozpoznawania gatunków roślin różnych stref ekosystemu wodnego oraz obserwowała reprezentantów fauny zbiorników czystych oraz o dużym stopniu zanieczyszczenia.
Przedsięwzięcie kierowane było przede wszystkim do uczniów klas LO o profilu biologiczno – medycznym, ale mogli wziąć w nim udział również inni uczniowie, zainteresowani stanem czystości środowiska i zachowaniem bioróżnorodności.

warsztaty3 warsztaty4 warsztaty2
Tekst i zdjęcia: Monika Klimczak

UCZENNICE LO ANDERSA SPISAŁY SIĘ NA MEDAL

uczennice na podium

Reprezentanci Liceum Ogólnokształcącego Andersa w Złocieńcu wzięli udział w zawodach wojewódzkich w strzelectwie sportowym szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów pod nazwą „O srebrne muszkiety”, które odbyły się w Szczecinku. Drużyna dziewcząt zajęła 2. miejsce. Zawody organizowane przez bractwo kurkowe ze Szczecinka pod patronatem kuratorium oświaty w Szczecinie, odbyły się na strzelnicy przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Szczecinku. Strzelanie odbywało się z karabinków sportowych 5,6 mm na dystansie 50m w pozycji leżąc bez podpórek. Zawody te, to oficjalne mistrzostwa województwa szkół ponadgimnazjalnych w strzelectwie sportowym. W zawodach wzięli udział: Paulina Kozieł , Wiktoria Ingram, Wiktoria Senkowska oraz Paweł Pietruszka, Konrad Bieniecki, Wojciech Chromiński . Dziewczęta zajęły 2. miejsce w województwie w strzelectwie sportowym szkół ponadgimnazjalnych, a chłopcy w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zajęli 5 miejsce. Dziękuję wszystkim startującym i tym co pomagali przygotować młodzież do zawodów, Panu Krzysztofowi Waneckiemu i Panu Zbigniewowi Lichwie, działającym w klubie złocienieckim CEL. Dziękuję za poświęcony czas i liczę na dalszą współpracę.

Włodzimierz Rutkowski

TUTORING – NOWE METODY, NOWA JAKOŚĆ SZKOŁY

Logo projektowe

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa w Złocieńcu jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną w województwie zachodniopomorskim, która została zakwalifikowana do wdrażania Tutoringu Szkolnego, ogólnopolskiego projektu pt. „Wychować człowieka mądrego”, finansowanego przez MEN. Tutoring to innowacyjne metody pracy pedagogicznej, wywodzące się
z kultury anglosaskiej, z Oksfordu i Cambridge. Od nowego roku szkolnego 2017/2018 uczeń będzie miał tutora, przewodnika, indywidualnego opiekuna, który poprzez budowanie relacji, współpracę
i wsparcie pozna jego potencjał, a wszystko po to, by skutecznie pracować nad rozwojem jego mocnych stron. Praca z uczniem ma charakter zindywidualizowany. Zadaniem nauczyciela – tutora jest odkrywanie talentów i predyspozycji ucznia, by pomóc mu w planowaniu ścieżki rozwoju
i osiągnięciu sukcesu. Działanie z podopiecznym skoncentrowane jest na poszukiwaniu i rozwijaniu
w nim tego, co najcenniejsze i najmocniejsze, by wychować młodego człowieka odpowiedzialnego za swoje decyzje, przedsiębiorczego w ustalaniu swojej roli w życiu, odważnego w wędrówce po meandrach nauki, wychowania i poznawania świata. W szkole uczniowie będą rozwijali samodzielność i odpowiedzialność za swój proces uczenia się poprzez doskonalenie takich umiejętności jak: samodyscyplina, planowanie własnego rozwoju, prawidłowy wybór drogi życiowej, wyznaczanie celów i konsekwentne realizowanie przyjętych planów. Udział uczniów w projekcie spowoduje wzrost ich samoakceptacji, poczucia własnej wartości oraz otwartości i życzliwości wobec innych, dzięki czemu młodzi ludzie staną się odważniejsi w głoszeniu własnych poglądów
i podejmowaniu samodzielnych decyzji. Dzięki udziałowi w projekcie szkoła otrzymała meble do wyposażenia gabinetu tutoringu, dyrektor szkoły, Beata Miszewska-Kozłowska odbyła szkolenie dla liderów tutoringu w Konstancinie-Jeziornie, kadra pedagogiczna będzie uczestniczyła w cyklu szkoleń, które pozwolą nabyć kwalifikacje tutorskie, unikalne kompetencje skutecznego postępowania pedagogicznego wraz odpowiednimi narzędziami organizacyjnymi i diagnostycznymi, które pozwolą na zbudowanie satysfakcjonujących relacji z uczniami i ich rodzicami.
Nowe metody pracy pedagogicznej wdrażane w ramach projektu pozwolą stworzyć klimat oparty na polityce dialogu, zbudowaniu trwałej, wzajemnie uczącej się wspólnoty uczniów, nauczycieli
i rodziców. Nowe metody pracy pedagogicznej to nowa jakość polskiej szkoły.

tutoring

GALOWE POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

DSC_0850

Uroczyście i radośnie absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu odbierali świadectwa ukończenia szkoły. W ceremonii uczestniczyli zaproszeni goście, Wicestarosta Powiatu Drawskiego, Jacek Kozłowski, Członek Zarządu Powiatu Drawskiego, Janina Jung, Przewodniczący Rady Miejskiej w Złocieńcu, Mirosław Kacianowski, mjr Maciej Wiśniewski z 2. Brygady Zmechanizowanej Legionów im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu, dyrektor Złocienieckiego Ośrodka Kultury, Jolanta Smulska oraz rodzice absolwentów. Gala rozpoczęła się od przemówienia wicestarosty, który w imieniu Zarządu Powiatu Drawskiego życzył wytrwałości w dążeniu do celu, spełniania marzeń i pomyślnie zdanych egzaminów maturalnych. Uwieńczeniem trzyletniego okresu nauki w szkole było wręczenie listów gratulacyjnych i nagród za naukę, sport, działania na rzecz szkoły. Świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymali: Martyna Sewerynowicz, Maciej Kamiński i Daniel Pomian. Średnie wyniki w nauce tych absolwentów wyniosły 5,0. Rodzice wyróżnionych licealistów otrzymali listy gratulacyjne od dyrektor szkoły, Beaty Miszewskiej – Kozłowskiej za wzorowe wychowanie dzieci. Nagrodami książkowymi za bardzo dobre i dobre oceny na świadectwie ukończenia szkoły uhonorowano także:  Magdalenę Bujanowską, Filipa Jandzio, Martę Kuśmierską, Aleksandrę Kuzdrę, Dawida Matuszaka, Julię Mikulec, Piotra Nagórskiego, Pawła Pietruszkę, Natalię Pikulę, Annę Prokop, Esterę Przywoźną, Kamilę Sawicką, Szymona Smyka, Klaudię Sujecką, Mateusza Sobczaka i Kornelę Sycz. Nie tylko szkolni naukowcy zostali docenieni, nagrody zostały wręczone również sportowcom za wysokie wyniki w różnych dyscyplinach na arenie powiatowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej: Szymonowi Smykowi, Adrianowi Zygule, Filipowi Wołyńcowi, Korneli Sycz, Natalii Pikule, Weronice Dołżyckiej, Klaudii Sujeckiej i Kamilowi Zyganowi. W ostatnim tygodniu nauki do szkoły dotarła informacja, że absolwenci osiągnęli sukcesy w konkursach przedmiotowych. W gronie zasłużonych znaleźli się Daniel Pomian, który zdobył I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Kresach Wschodnich oraz Kamila Sawicka, która otrzymała nagrodę od organizatora za bardzo dobre wyniki w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym pt. „Alchemik”. Podziękowania od dyrektora szkoły otrzymał Szymon Smyk za godne pełnienie funkcji chorążego pocztu sztandarowego szkoły. Wyrazy wdzięczności złożone zostały również rodzicom absolwentów – p. Agnieszce Dudzik, p. Beacie Łajczak – Kuśmierskiej i p. Joannie Literskiej – za zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły. Następnie wychowawczynie klas Liceum Ogólnokształcącego, Beata Miszewska – Kozłowska i Aleksandra Jurasz-Kozieł  wręczały absolwentom świadectwa ukończenia szkoły, gratulując wychowankom pomyślnego ukończenia szkoły oraz życząc szczęścia i powodzenia w dalszym życiu. Po części oficjalnej nastąpiła muzyczna część artystyczna, którą swym występem uświetniły Natalia Pikula, Wiktoria Senkowska i Marta Skrzypek. Niespodzianką gali okazały się statuetki, które uczniowie Andersa postanowili wręczyć szkolnym indywidualistom. Sówki Andersówki w poszczególnych kategoriach otrzymali: Natalia Pikula, Szymon Smyk, Paweł Pietruszka, Martyna Sewerynowicz, Kamila Sawicka, Krystian Dudzik i Bartłomiej Wiśniewski. Koniec uroczystości uwieńczyły życzenia wystosowane od Społeczności Andersa do absolwentów oraz podziękowania maturzystów złożone dyrektorowi szkoły, wychowawcom, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi. Uroczystość przygotowali uczniowie klasy II a LO pod kierunkiem wychowawcy, Szymona Wiśniewskiego .

DSC_0947 DSC_0793 DSC_0829 DSC_0899 DSC_0979 DSC_1004DSC_0957DSC_0899DSC_0913DSC_0812