NIKOLA ŻELAZEK W FINALE „TAG FÜR TAG”

 

Nikola Żelazek z klasy II b LO w ZSP „Andersa” w Złocieńcu znalazła się w gronie finalistów IX ogólnopolskiego konkursu językowego na niemieckojęzyczną kartkę z pamiętnika „Tag für Tag” organizowanego przez Szkołę Języków Obcych Glossa.

Celem konkursu jest zaangażowanie uczniów szkół ponadpodstawowych – gimnazjów i liceów z całej Polski do prowadzenia codziennych notatek – pamiętnika w języku niemieckim i tym samym zachęcenie ich do używania tego języka na co dzień, także poza murami szkoły.

Tematyka konkursu jest w dużym stopniu dowolna. Głównym bohaterem pamiętnika może być autor, ale także osoba fikcyjna. Nasza uczennica przedstawiła trzymającą w napięciu historię młodej kobiety, która odsiadując wyrok w więzieniu przechodzi wewnętrzną przemianę.

Gratulujemy Nikoli i życzymy dalszych sukcesów

Aleksandra Jurasz-Kozieł

NAUCZYCIELE NA KURSIE TUTORSKIM

Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa w Złocieńcu w dwa pierwsze weekendy wakacji uczestniczyła w 2 modułach kursu tutorskiego w ramach tutoringu szkolnego, projektu pt. „Wychować człowieka mądrego”, który będzie wdrażany w szkole od 01 września 2017 roku.  Kurs tutorski ma na celu przygotowanie nauczycieli do pracy w charakterze tutorów – przewodników, opiekunów wspierających uczniów w indywidualnym rozwoju. Zajęcia warsztatowe prowadzone przez trenerów przygotowują do pracy z uczniami opartej na pedagogice dialogu oraz służą do budowania partnerskich relacji z rodzicami. Dzięki nowoczesnym narzędziom nauczyciele zdobywają umiejętności rozpoznawania mocnych stron ucznia, jego talentów, by pomóc mu w planowaniu ścieżki rozwoju i osiąganiu sukcesu. Uzyskiwane przez nauczycieli unikalne kompetencje mają przyczynić się do rozwijania samodzielności i poczucia odpowiedzialności uczniów za swój proces uczenia się, poprzez doskonalenie takich umiejętności jak samodyscyplina, planowanie własnego rozwoju, prawidłowy wybór drogi życiowej, wyznaczanie celów i konsekwentne realizowanie przyjętych planów. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych należy do 64 szkół w Polsce zakwalifikowanych do udziału w projekcie finansowanym ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach którego organizowane są kursy tutorskie dla nauczycieli, kurs dla dyrektora szkoły oraz wyposażenie gabinetu tutoringu w komplet mebli tutorskich. Kolejne dwa moduły szkoleń odbędą się pod koniec wakacji, by od września wystartować z innowacją ukierunkowaną na edukację zindywidualizowaną będącą zapowiedzią nowej jakości w pracy pedagogicznej.

3 Praca w grupach 2 Praca w grupach

4 Praca w grupach Warsztaty