SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY W LO W ZŁOCIEŃCU

14 lutego w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny. Przystąpili do niego najlepsi matematycy, 7 uczniów z klasy 1 LO, 6 z klasy 2b LO i 13 z klasy 3b LO. Każda grupa rozwiązywała zadania na swoim poziomie. Atmosfera była gorąca, w końcu jest o co walczyć. Najlepsi wezmą udział w Powiatowym Konkursie Matematyczno – Językowym ,,Z matematyką do Europy”. Ogłoszenie wyników 26 lutego podczas Dnia Przedmiotów Ścisłych.

DSC_1099 DSC_1096

konkurs wiedzy o podatkach Małgorzata Tymorek

WIEDZA O PODATKACH TO JEJ HOBBY

Uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Złocieńcu, Małgorzata Tymorek zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego VIII Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach.
Konkurs odbędzie się 15.03.2018 r. w Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie. Jego organizatorem jest Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Konkurs obejmuje wiedzę z zakresu wszystkich podatków występujących w Polsce. Składa się z dwóch części: testu i odpowiedzi ustnej przed komisją konkursową. Uczennica wykazuje dużą znajomość systemu podatkowego w kraju, interesuje się ekonomią. W rozwijaniu zainteresowań tą dyscypliną wiedzy ekonomicznej pomaga jej nauczycielka przedsiębiorczości, pani Grażyna Wanecka, pod kierunkiem której Małgorzata przygotowuje się do konkursu na etapie wojewódzkim.

PRZEDSIĘBIORCZE DZIEWCZĘTA Z LO W ZŁOCIEŃCU

olimpiada przedsiębiorczości Marta Skrzypek i Karina Pytel

Marta Skrzypek z klasy II i Karina Pytel z klasy III Liceum Ogólnokształcącego  z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu zostały zakwalifikowane do etapu okręgowego XIII Olimpiady Przedsiębiorczości, która odbędzie się 01.03.2018r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Okręg poznański obejmuje województwa: wielkopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie. Hasłem przewodnim olimpiady jest: „ Sukces w biznesie – ludzie, wizerunek, strategia”. Uczennice będą rozwiązywać test z dziedziny ekonomii, zarządzania przedsiębiorstwem, przedsiębiorczości, psychologii i etyki biznesu. Marta i Karina interesują się ekonomią, dostrzegają potrzebę prezentowania postawy przedsiębiorczej nie tylko w szkole, ale przede wszystkim na rynku pracy. Udział w olimpiadzie jest dla nich formą zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności w zakresie edukacji ekonomicznej. Dziewczęta przygotowują się do olimpiady pod kierunkiem pani Grażyny Waneckiej, nauczycielki przedsiębiorczości.

RAJD ZADANIOWY UCZNIÓW LO W ZŁOCIEŃCU

g1

W zimowej scenerii, 13 lutego 2018 r. uczniowie klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu sprawdzali swoje umiejętności sprawnościowe i kondycyjne w dynamicznej formie marszu ubezpieczonego pododdziału z zadaniem pokonywania naturalnych przeszkód terenowych w lesie. Po opuszczeniu granic miasta uczniowie w bezpośredniej styczności z naturą skutą lodem i resztkami śniegu dokonywali orientowania topograficznego w terenie, określali kierunki i drogi marszu z uwzględnieniem lokalnych warunków środowiska leśnego. Rozpoznawali ukształtowanie terenu pokonując wzniesienia o znacznych przewyższeniach, źleby, wąwozy, bagna i cieki wodne. Obserwowali ślady obecności mieszkańców lasu, rozpoznawali tropy zwierząt przy paśnikach i wodopoju. Pioniersko „odkrywali” osadę Jarosław ze skromną zabudową i przydrożną kwaterę myśliwską.  Wymagający 12-kilometrowy marsz tempowy w warunkach zimowych, przy temperaturze poniżej zera przekraczał o kilkanaście stopni faktyczne odczucia cieplne uczestników rajdu. Zajęcia odbyły się w malowniczym kompleksie leśnym „KAŃSKO”. Z uwagi na znaczne tempo forsownego marszu zadaniowego i manewrowanie zespołem ćwiczebnym w warunkach urozmaiconej rzeźby terenu o różnej przebieżności rajd nie należał do łatwych. Rozniecenie ognia i posiłek regeneracyjny przy ognisku z pieczeniem kiełbasek był sprawdzianem służb logistycznych pododdziału i okazją do zabezpieczenia otarć i drobnych urazów na dalszą drogę. Pokrzepieni na ciele uczestnicy ćwiczeń po przegrupowaniu i chwili wytchnienia kontynuowali z powodzeniem drogę marszu duktami leśnymi osiągając kres trasy przed wymaganym czasem. Okresowy udział młodzieży klas mundurowych o profilu wojskowo-sportowym w długodystansowym przedsięwzięciu jest swoistym sprawdzianem umiejętności żołnierskich, sprawności marszowej i wolicjonalnej uczniów oraz ich opiekunów: Jana Macula, Włodzimierza Rutkowskiego i Marcina Wilińskiego.

g2 g1

TRENING STRZELECKI UCZNIÓW LO W ZŁOCIEŃCU

IMG_0810

6-go lutego 2018 uczniowie klas mundurowych o profilu wojskowo-sportowym Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu wzięli udział w treningu strzeleckim z karabinka sportowego KBKS na strzelnicy lokalnego klubu strzeleckiego „Cel”. Trening był bezpośrednim przygotowaniem startowym do cyklu ważnych zawodów. Zadaniem uczestników było doskonalenie umiejętności oddawania strzału w strzelaniu precyzyjnym z postawy strzeleckiej leżąc. Warunkiem odbycia treningu było bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i procedur określonych przepisami Polskiego Związku Strzeleckiego oraz komend kierownika strzelania. Ćwiczenia dyscyplinująco-porządkowe okazały się strzałem w dziesiątkę obok rezultatów na samych tarczach. Okresowe treningi strzeleckie klas mundurowych są elementem szkolenia wojskowego uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Złocieńca. Punktami wsparcia szkolenia ogniowego młodzieży były wielokrotne rzuty granatami zaczepnymi do celu poziomego z postawy stojąc oraz nawigacja topograficzna w przyległym terenie. Trening odbył się pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego i instruktorów Klubu Strzeleckiego „Cel” na strzelnicy sportowej w Złocieńcu. IMG_0815 IMG_0818

Terminy egzaminów dla LOZ

Szanowni Państwo!

Egzaminy ustne Liceum Ogólnokształcącym Zaocznym z panem Waldemarem Bucą odbędą się w terminach: semestr V, historia i społeczeństwo – 07.02.2018 16:00, semestr V, geografia – 08.02.2018 16:00, semestr III, historia i społeczeństwo – 09.02.16:00.
Egzaminy ustne w z Panią Ewą Kilian odbędą się w terminie: semestr III, wiedza o społeczeństwie – 12.02.2018 16:00, semestr III i V,

Egzaminy ustne z Panem Radosławem Smulskim, z powodu choroby nauczyciela, odbędą się w terminie: semestr III, matematyka – 26.02.2018 16:00, semestr V, matematyka – 27.02.2018 16:00