UCZNIOWIE Z LO NA XVIII ZACHODNIOPOMORSKIM FESTIWALU NAUKI

 

W czwartek, 20 września, uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. W. Andersa uczestniczyli w XVIII Zachodniopomorskim Festiwalu Nauki, w czasie którego wyższe uczelnie i inne ośrodki naukowe naszego województwa otwierają swe podwoje dla młodzieży, organizując przez przeszło tydzień wolne wykłady, zajęcia, warsztaty, laboratoria czy wystawy.

Celem wycieczki było zapoznanie uczniów naszej szkoły z ofertą naukową Szczecina oraz precyzowaniu przez nich swoich życiowych celów, związanych z dalszą edukacją. Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie – wojewódzkiej biblioteki publicznej o statusie naukowym, jednej z największych w Polsce. Odwiedziliśmy Czytelnię Główną, regionalną, Salę im. Gałczyńskiego, który przez pewien czas związany był ze Szczecinem, czytelnie tematyczne: niemiecką, prawną, muzyczną.
Następnie uczestnicy wycieczki podzieleni zostali na dwie części. Grupa uczniów klas LO o profilu biologiczno – chemicznym pod opieką p. Moniki Klimczak i Bogusławy Jarosz wysłuchali wykładu „Czy bakterie naprawdę są takie groźne?”, wygłoszonego przez panią dr n. med. – Katarzynę Galant, która pracuje w Zakładzie Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Po części teoretycznej odbyły się warsztaty, podczas których uczniowie badali własną florę bakteryjną, uczyli się barwienia preparatów metodą Grama oraz obsługi nowoczesnych mikroskopów. Druga grupa uczniów z klas LO o profilu humanistycznym, wojskowym i lingwistycznym pod opiekąp. Ewy Kilian wzięła udział w wykładzie i warsztatach dziennikarza telewizyjnej Kroniki Szczecińskiej Stanisława Heropolitańskiego: „Jak mówić do ludzi i do rzeczy”, następnie p. mgr Cecylia Judek przedstawiła wykład poświęcony życiu i działalności Ireny Sendlerowej, działaczki „Żegoty”, Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata, która uratowała przeszło 2 tys. dzieci żydowskich z warszawskiego getta, a której pamięci, Sejm RP, poświęcił rok 2018.

Tekst: Monika Klimczak, Ewa Kilian

1 zajecia praktyczne przy mikroskopie w czasie wykładu

I ETAP KONKURSU ZUT-u ROZSTRZYGNIĘTY

 

14 września odbył się w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. W. Andersa I etap konkursu poświęconego tematyce roślin wodnych pt. „Rośliny wodne”

Organizatorem konkursu jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Przewidziana dla licealistów kategoria – „Technolog roślin wodnych”, wymagała od uczestników znajomości roślin środowisk wodnych, właściwości troficznych charakteryzujących siedliska tych roślin oraz zasad funkcjonowania hydrofitowych systemów oczyszczania ścieków. Po sprawdzeniu testów wiedzy komisja zadecydowała o udziale w drugim etapie konkursu dwóch osób: Adriana Stefanowicza (kl. I LO, miejsce I) oraz Roksany Gapsy (kl. II LO, miejsce II). Już 28 września w siedzibie ZUT w Szczecinie, będą oni rywalizować z uczniami z innych powiatów naszego województwa.

Z ramienia uczelni konkurs przeprowadzała pani mgr inż. Justyna Milke ( Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa), która jest absolwentką naszej szkoły.

tekst: Monika Klimczak

2 wręczenie pamiątkowego dyplomu uczestnicy i organizatorzy

Terminy pierwszych zjazdów dla LOZ i SP

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu informuje słuchaczy, że najbliższe zjazdy odbędą się w terminach:

1. zjazd – 22/23 września 2018

2. zjazd – 29/30 września 2018.