Smutne pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego szanowanego kolegi i dyrektora Pana Eugeniusza Rosiaka. Pan E. Rosiak poświęcił całe swoje życie działalności pedagogicznej. Był zasłużonym nauczycielem, znanym społecznikiem, cenionym kolegą, wieloletnim dyrektorem Zespołu Szkół w Złocieńcu. Pozostanie w naszej pamięci jako ciepły, serdeczny człowiek, wyjątkowo oddany środowisku nauczycielskiemu, swoim uczniom i wszystkim potrzebującym. Składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłego, w szczególności naszej koleżance, pani Małgorzacie Pocentek. Cześć Jego pamięci.

MŁODZIEŻY CZYTANIE

20 listopada w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbyła się III edycja akcji „Młodzieży Czytanie”. Przedsięwzięcie to było kontynuacją akcji Narodowe Czytanie, do której 8 września br. zachęcał wszystkich Polaków Prezydent RP Andrzej Duda.

Ze względu na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz w związku z przypadającą 20 listopada 93. rocznicą śmierci Stefana Żeromskiego, czytane były fragmenty 44 tekstów Antologii Niepodległości oraz fragmenty „Przedwiośnia” Żeromskiego. Organizatorami akcji byli Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie oraz Koszalińska Biblioteka Publiczna. Gospodarzami wydarzenia w Koszalinie byli Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Robert Stępień oraz Dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej pan Dariusz Pawlikowski. W wydarzeniu wzięło udział 15 szkół ponadgimnazjalnych. Nas reprezentowała Marta Skrzypek i Anna Krochmal z 3 a LO oraz Monika Jaworska z 2 LO. Dziewczęta zaprezentowały fragmenty pamiętników Aleksandra Fredry „Trzy po trzy” w znakomitym gronie, ponieważ do wspólnego czytania zaproszono również m.in. ambasadora RP pana Krzysztofa Majkę, Dowódcę Dywizjonu z 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego ppłk Dariusza Bednarczyka, dyrygenta Chóru Kameralnego CK 105 w Koszalinie pana Kamila Szafrana.

tekst ze strony Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, redakcja Małgorzata Bąkowska

ORIENT TRAMP CUP

21 listopada 2018 r. dziedziniec Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu był pełen ruchu. Młodzież klasy I Liceum Ogólnokształcącego zgłębiała umiejętności orientacji w terenie na własnym podwórku w formule sprintu BnO. Uczestnicy – nieformalna grupa TRAMP działająca przy Towarzystwie Rekreacyjno-Sportowym „Anders” , w ramach przedsięwzięcia „Zielono mi..”  sprawdzali praktyczne umiejętności nawigowania miedzy charakterystycznymi punktami szkolnego krajobrazu z wykorzystaniem  planu.

 

Zadaniem uczestników biegu i marszu było odnalezienie charakterystycznych punktów w terenie z wykorzystaniem specjalnie przygotowanego graficznie na ten cel planu według ustalonej przez budowniczego trasy sekwencji. Ustawienie punktów na dziedzińcu z charakterystycznymi lampionami nie budziło żadnych wątpliwości, a mimo to nie wszyscy potrafili z uwagi na tempo i presję grupy w sposób bezbłędny wykonać zadania orientacji topograficznej w dobrze wszystkim znanym terenie. Zadanie, z racji dużej dynamiki akcji w opatrzonym miejscu zmagań nie należało do łatwych. O kolejności na mecie decydowały: szybkość reakcji, „czytanie mapy”, właściwy wybór wariantów, zorientowanie topograficzne planu i sprawność biegowa uczniów. Sesja wspólnych ćwiczeń w formie gry ulicznej trwała zaledwie 15 minut. Diagnoza wstępna z umiejętności specyficznego orientowania się w terenie jest zadowalająca. Umiejętność posługiwania się planem jest wpisana w program szkolenia klas mundurowych, a ich praktyczny wymiar jest powszechnie znany. Treningi z zakresu terenoznawstwa i orienteeringu są wpisane w ofertę edukacyjną klas mundurowych i żadne zaawansowane techniki nawigacji nie budzą tyle pozytywnych emocji.

tekst: Jan Macul

ODKRYJ SWÓJ TALENT – DZIEŃ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

W ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych „ODKRYJ SWÓJ TALENT” 21 listopada 2018r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  w Złocieńcu odbył się Dzień Umiejętności Zawodowych, promujący szkolnictwo branżowe.

Do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych licznie przybyli zaproszeni uczniowie klas podstawowych i gimnazjalnych ze Złocieńca, Wierzchowa, Nowego Worowa i Świerczyny, by w ramach doradztwa zawodowego zapoznać się z ofertą zawodową okolicznych pracodawców.

Przedsiębiorcy w atrakcyjny sposób zaprezentowali zawody deficytowe na naszym rynku pracy, pokazując maszyny, urządzenia oraz efekty swojej działalności. Pracodawcom towarzyszyli uczniowie, których zatrudniają w ramach praktycznej nauki zawodu.

Uczniowie chętnie wykonywali czynności pod kierunkiem pracodawców, uczestniczyli w pokazie szycia na maszynie, kroili skórę na pokrycia foteli samochodowych, zapoznawali się z narzędziami krawieckimi, stolarskimi, samochodowymi. Spotkanie było interesujące i przybliżyło młodzieży zawody, które znali tylko z nazwy.

Przedsięwzięcie miało na celu promocję oferty edukacyjnej branżowego szkolnictwa zawodowego pośród gimnazjalistów i uczniów szkoły zawodowej, a także promocję lokalnych przedsiębiorców, którzy gotowi są kształcić młodzież w ramach praktycznej nauki zawodu celem późniejszego zatrudnienia w swojej firmie.

Tekst: Grażyna Wanecka

Zdjęcia: Oliwia Bartnik

MISTRZOSTWA POWIATU W DRUŻYNOWYM TENISIE STOŁOWYM

6 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu zostały w ramach Licealiady odbyły się powiatowe zawody w tenisa stołowego. W zawodach wzięły udział szkoły ponadgimnazjalne ze Złocieńca i z Drawska Pomorskiego.

Liceum Ogólnokształcące w Złocieńcu  reprezentowali : Julia Zjawiona , Anna Panas, Artur Szyszczakiewicz, Ernest Drożdżyk i Dawid Bierzanowski. Mecze odbyły się do trzech wygranych setów zgodnie z regulaminem Licealiady. Dziewczęta pokonały zespół z Drawska bez straty seta , chłopcy po długim zmaganiu ulegli przeciwnikom z Drawska 3:2 w setach. O wygranej zadecydowała gra podwójna w której nasi ulegli 3:1 w setach. Zawody zorganizował nauczyciel wychowania fizycznego z LO w Złocieńcu Pan Włodzimierz Rutkowski.

W STRONĘ DOJRZAŁOŚCI – REALIZUJEMY PROJEKT

 

Młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa w Złocieńcu uczestniczy w projekcie pt. „W stronę dojrzałości”, organizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia przez firmę Lechaa Consulting Sp. z o.o..

Celem projektu jest kształcenie umiejętności dokonywania właściwych wyborów w zakresie zdrowia prokreacyjnego, pogłębianie wiedzy nt. organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian w okresie dojrzewania w perspektywie rodzicielstwa, wsparcie młodzieży w przygotowaniu się do podjęcia przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich, uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania się do przyjęcia postawy odpowiedzialnego macierzyństwa i ojcostwa. W ramach projektu młodzież uczestniczy w zajęciach wychowawczo-profilaktycznych w formie warsztatów psychoedukacyjnych, prowadzonych przez profesjonalnie przygotowanych tutorów. W związku z tym, że zagadnienia związane ze zdrowiem wpisane są do podstawy programowej kształcenia ogólnego, jak też uwzględnione w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły w w/w projekcie biorą udział wszyscy uczniowie szkoły.

Koordynatorem szkolnym projektu jest Pani Krystyna Flis, szkolny pedagog i kierownik internatu.

 

„Zielono mi”.. w wersji moro

Trwa szkolenie surviwalowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu. 14-go listopada uczniowie klas pierwszych ( grupa „TRAMP”) wzięli udział w okresowych manewrach sportowo-obronnych w formule rogainingu i crossu strzeleckiego. Młodzież orientowała mapy, rzucała granatami do celu poziomego i strzelała do tarcz z karabinka pneumatycznego na mobilnej strzelnicy. Zajęcia zorganizowano w oparciu o własne zasoby kadrowe szkoły we współpracy z TRS „ANDERS”, z zachowaniem profesjonalizmu i warunków bezpieczeństwa na poszczególnych stanowiskach ćwiczeń. Miejscem zmagań był ogólnodostępny, zmapowany teren rekreacyjny „Kańsko Żwirownia”. Rywalizacja wśród uczestników budziła szereg pozytywnych emocji i miała znamiona dobrej zabawy. Na uwagę zasługują wyniki biegu patrolowego BnO scorelauf w wersji moro: 1 m. Patryk Lemmen/ Hubert Okoń, 2 m. Lisowski Kacper/ Kirkis Mikołaj, 3 m. Dorota Bandyszewska/ Jakub Somrowski. Forma festynu plenerowego „ Śladami historii” i efekty szkolenia przetrwania w naturalnych warunkach terenowych na etapie propedeutycznym bez zaawansowanych technologii i nawigacji satelitarnej nie zaskoczyła młodzieży. Gotowi przeżyć przygodę w lesie realizowali zadania z nawigacji terenowej opodal Osiedla Pomorskiego. Działania pro obronne są wpisane w ofertę edukacyjną szkoły, a działania w bezpośrednim kontakcie z naturą kształtują postawy ecco. Koordynatorem przedsięwzięcia był Jan Macul we współpracy z Włodzimierzem Rutkowskim.

100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI RP

 

9 listopada 2018 r. z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa godnie uczcili doniosłość chwili w wymiarze historycznym biorąc aktywny udział w uroczystej akademii poświęconej obchodom święta w skali kraju i środowiska lokalnego.

Uroczysty apel niepodległościowy w szkole rozpoczął się wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego o godzinie 11:11, które wprowadziło w retrospekcyjną wycieczkę w formie prezentacji multimedialnej po dziejach narodu polskiego w walce o wolność i niepodległość minionych wieków. Stosowne przemówienie okolicznościowe dyrektor szkoły Pani Beaty Miszewskiej-Kozłowskiej i uroczyste ślubowanie klas pierwszych z ceremoniałem wojskowym oraz wręczenie tarcz uczniom klas mundurowych podniosło rangę uroczystości w związku z zaangażowaniem wielu osób zarówno w wygląd misternie przygotowanej dekoracji i aranżacji programu słowno-muzycznego z udziałem artystów społeczności „Andersa”. Akademia przebiegała w atmosferze wzruszeń i patriotyzmu. Wojskowy dryl klas mundurowych i wspólne śpiewanie pieśni historycznych służyły kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich uczniów. Wymownym epizodem kształtowania postaw patriotycznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości był wspólny przemarsz uczniów klasy I Liceum Ogólnokształcącego o profilu wojskowym z przedszkolakami ulicami miasta do ratusza w atmosferze radości i barw narodowych. Kulminacyjnym punktem obchodów Narodowego Święta Niepodległości był zorganizowany przez władze samorządowe i asystę honorową 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. marszałka Józefa Piłsudskiego uroczysty Capstrzyk Niepodległościowy na placu 3-go Maja z udziałem mieszkańców. Doniosłe chwile: podniesienie flagi państwowej, ślubowanie klas mundurowych, niepodległościowy apel pamięci, salwa honorowa kompanii reprezentacyjnej 2 BZ i przemarsz uczniów naszej szkoły w ugrupowaniu marszowym do defilady pododdziałów oraz licznie zebraną publicznością był prawdziwym wyzwaniem.

tekst: Jan Macul