UCZNIOWSKI PATROL ZWIADOWCZY W LESIE

Uczniowie klas wojskowych z Liceum Ogólnokształcącego w Złocieńcu, 17-go stycznia uczestniczyli w rajdzie terenowym z zadaniem praktycznego opanowania umiejętności nawigacji w terenie w formule orienteeringu.
Młodzież ćwiczyła umiejętność czytania mapy w lesie o znacznych przewyższeniach i bogatej rzeźbie. Pokonywali zadaniowo głębokie jary, żleby, kuluary i przepastne skarpy. Przedzierali się przez chaszcze i gęstwiny. Znajdowali na trasie 10 km marszobiegu na azymut charakterystyczne drzewa, wywroty i cieki wodne. Często korzystali z sieci drożni wyznaczonej przez przemarsz zwierzyny łownej. Z uwagi na kamuflaż i zachowanie w lesie nie zakłócali naturalnego porządku. Ponad trzygodzinny tempowy marsz patrolowy z podziałem na grupę rozprowadzającą i pościgową, z uwagi na znaczny wydatek energetyczny uczestników w niekorzystnych warunkach pogodowych zasługuje na uznanie. Zadaniowe treningi orienteeringu są wpisane w ofertę edukacyjną klas mundurowych z LO w Złocieńcu. Styczniowy trening był sprawdzianem specyficznych umiejętności nawigacji w nieznanym terenie, sprawności służb logistycznych związanych z przygotowaniem ogniska oraz sprawności marszowej długiego czasu. Patrol koordynowali nauczyciele: Jan Macul, Włodzimierz Rutkowski i wicedyrektor Robert Żołynia.
tekst i zdjęcia: Jan Macul

UCZENNICE Z LO ANDERSA NA OLIMPIADZIE WIEDZY EKONOMICZNEJ W SZCZECINIE

 

Monika Jaworska i Martyna Musialik, uczennice klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu, brały udział w etapie wojewódzkim XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, która odbyła się 11 stycznia 2019 r. na Uniwersytecie Szczecińskim.

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 34 uczniów z województwa zachodniopomorskiego. Zawody okręgowe miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów : pracy pisemnej, nawiązującej do hasła przewodniego Olimpiady „Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm”, zadania z analizy finansowej oraz 30 pytań testowych z zakresu ekonomii. Organizatorem Olimpiady jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Zainteresowanie uczennic ekonomią pozwoli im w przyszłości zdobyć dobry zawód i dobrze płatną pracę. Dobrych ekonomistów brakuje na polskim rynku pracy. Uczennice otrzymały nagrody rzeczowe. Do konkursu przygotowywały się pod kierunkiem pani Grażyny Waneckiej, nauczycielki przedsiębiorczości.

tekst i zdjęcia: Grażyna Wanecka

 

 

PRÓBNA MATURA Z NOWĄ ERĄ W LO W ZŁOCIEŃCU

Dziś, 10 stycznia 2019, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Złocieńcu zakończą próbę egzaminów maturalnych organizowaną przez Wydawnictwo Nowa Era i kadrę pedagogiczną szkoły.
Wyniki próbnej matury to obiektywna ocena wiedzy maturzystów. Dzięki nim uczniowie będą wiedzieć co już umieją, które wiadomości warto jeszcze powtórzyć, jakie umiejętności muszą koniecznie poćwiczyć. Najbardziej miarodajne wyniki uczeń uzyska wtedy, gdy cały materiał z przedmiotu egzaminacyjnego będzie już znany. Dlatego termin próbnej matury z Nową Erą to idealny moment na diagnozę poziomu przygotowania, a uzyskany wynik to statystycznie najbardziej wiarygodna informacja, jak uczniowie wypadają na tle wszystkich biorących udział w tej próbie.

 

 

WARSZTATY Z WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH

W dniu 8 stycznia 2019 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu studentki Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie, Pani Aleksandra Klinkiewicz i Pani Ewa Mostek przeprowadziły warsztaty dotyczące wystąpień publicznych.
W czasie warsztatów młodzież nauczyła się w jaki sposób przygotować się do prezentacji lub opanować stres. Prowadzące opowiedziały również o tym jak wpływa mowa ciała na słuchaczy wystąpienia. Zdradziły uczniom triki, jakie można zastosować w czasie wypowiedzi aby utrzymać uwagę osób słuchających. Z pewnością dzięki tym warsztatom młodzież otrzymała wiedzę, która przyda im się w przyszłości. Uczniowie otrzymali informacje dotyczące wymiany studenckiej w programie „Erasmus”, a także zaprezentowały ofertę uczelni.

tekst i zdjęcia: Julia Pilipiec