ZŁOCIENIECKI RYNEK PRACY – OFERTA DLA UCZNIÓW

19 lutego 2019 r. uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu w ramach doradztwa zawodowego zwiedzali złocieniecki zakład STM Sp z o.o.
Firma STM specjalizuje się w produkcji maszyn rozlewniczych do płynów gazowanych i niegazowanych, realizuje innowacyjne projekty z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum wybierając Branżową Szkołę I Stopnia w Złocieńcu mogą odbywać praktyczną naukę zawodu w firmie STM, w następujących specjalnościach: ślusarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, elektryk, elektromechanik, elektronik, mechatronik. Zapoznawanie młodzieży z miejscowym rynkiem pracy poprzez organizowanie wycieczek do firm służy rozwijaniu perspektyw branżowców w powiecie drawskim. W zakładzie STM szczególnym zainteresowaniem zawodowców cieszyła się obrabiarka CNC, która po zaprogramowaniu wytwarza drobne elementy maszyny. Młodzieży podobał się zakład, w którym będą odbywać praktyki po ukończonym kursie „Operator-programista CNC” przeprowadzanym w ramach Kontraktu Samorządowego, realizowanego przez Powiat Drawski pt. „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”. W Złocieńcu są dobrze rozwijające się firmy, które chętnie przyjmą do pracy absolwentów szkół zawodowych, oferując im dobre warunki pracy i godną płacę, a jedną z nich jest STM, na ulicy Piaskowej 12. Szkoła dostosowuje kształcenie zawodowe do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy z korzyścią dla ucznia, pracodawcy i szkoły, stąd zwiększa się oferta kształcenia w zawodach technicznych, niezwykle atrakcyjnych we współczesnych realiach.
Tekst i zdjęcia: Grażyna Wanecka

 

 

 

 

 

 

 

Walentynki z książką

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji „Walentynki z książką”!

Odwiedź bibliotekę szkolną i wybierz swoją walentynkę-upominek. Zachęcamy do wypożyczania pełnych dobrych emocji książek.

 

Nowe meble w internacie

Ferie zimowe dobiegły końca. Uczniowie odpoczywali i nabierali sił do nowych wyzwań. W tym czasie w naszym internacie trwało doposażenie pokoi dla wychowanków internatu w nowe meble – szafki nocne i garderoby. Po powrocie młodzież była mile zaskoczona i od razu doceniła funkcjonalność nowych mebli.

NOWOCZESNE STYLE UCZENIA SIĘ W LO W ZŁOCIEŃCU

Uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen Władysława Andersa w Złocieńcu w miesiącu styczniu uczestniczyli w warsztatach na temat nowoczesnych stylów uczenia się. Warsztaty zostały przeprowadzone przez Pana Artura Maderę, psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim.
W czasie warsztatów składających się z części teoretycznej i praktycznej, młodzież nauczyła się jak opanować stres oraz jak uczyć się skutecznie w szkole i w domu. Warsztaty były prowadzone pod kątem szybkiego uczenia się poprzez umiejętność kojarzenia posiadanej przez ucznia wiedzy. Dzięki warsztatom uczestnicy ponieśli swoje kompetencje kluczowe z zakresu kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych oraz z zakresu umiejętności uczenia się.