ZSP Anders wspierał akcję ,,Okulary na Litwę”

,,Każdy ma coś, co może podarować innym”


20 września 2019r. zakończyliśmy zbiórkę okularów, niosąc  bezinteresowną pomoc Litwinom. Pomaganie innym, bez konieczności oczekiwania czegoś w zamian powoduje, że wewnętrznie czujemy się lepiej, doceniamy wartość wszystkiego co nas otacza, jesteśmy bardziej życzliwi, empatyczni odczuwamy satysfakcję z niesienia pomocy innym. Oczywiście, jesteśmy przekonani, że dobro powraca i głęboko wierzymy w to, że;
,,Gdy dziś my pomożemy komuś, to jutro – ktoś pomoże nam”

Dziękuję wszystkim zaangażowanym
w Akcję ,,Okulary na Litwę”
Urszula Smyk

 

DZIAŁALNOŚĆ WOPR W LO W ZŁOCIEŃCU

 

17 września 2019r. odbyło się pierwsze spotkanie młodzieży z klas mundurowych i klas biologiczno-chemicznych z Prezesem WOPR Panem Krystianem Budziszewskim.

Docelowo w ramach działań profilaktyczno-wychowawczych młodzież uczestnicząca
w prelekcji została zapoznana z działalnością WOPR. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe udziela między innymi; kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom, których życie i zdrowie narażone jest na niebezpieczeństwo na obszarach wodnych. Jednocześnie jest formacją, która prowadzi i koordynuje działania ratownicze współpracując z organami administracji publicznej, innymi podmiotami zajmującymi się obronnością, bezpieczeństwem, porządkiem publicznym, obroną cywilną oraz ochroną środowiska wodnego. Podczas wykładu młodzież uzyskała informację na temat możliwości doskonalenia własnych umiejętności pływackich, propagując wśród uczniów etykę ratowników wodnych. W tym zakresie WOPR organizuje kursy, szkolenia, egzaminy potwierdzające zdobyte umiejętności
i kwalifikacje nadając stopnie ratownikom i instruktorom ratownictwa.

Zdobyta wiedza niewątpliwie poszerzyła horyzonty i uświadomiła młodym ludziom jak ważnym i niezbędnym podmiotem jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które zapewnienia szeroko rozumiane bezpieczeństwo ludności oraz jest nieodzownym elementem systemu bezpieczeństwa państwa. Jednocześnie młodzież rozwinęła kompetencje kluczowe  w zakresie działań społecznych i obywatelskich, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności, postaw dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego oraz aktywnego obywatelstwa w integracji społecznej młodych ludzi.

Bardzo dziękujemy za owocne spotkanie prelegentowi Panu Krystianowi Budziszewskiemu, Prezesowi Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Tekst i zdjęcia: Urszula Smyk

Nauka w akademickim stylu

Jak co roku we wrześniu, obowiązkowym punktem w kalendarzu licealistów Andersa, jest Zachodniopomorski Festiwal Nauki. W ramach tego wydarzenia uczniowie klas LO o profilu biologiczno – chemicznym odwiedzili Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. W Katedrze
i Zakładzie Żywienia Człowieka i Metabolomiki wysłuchali wykładu pani dr n. zdr. Katarzyny Adamowicz pt. „Zaburzenia odżywiania – co warto o nich wiedzieć?”, podczas którego dowiedzieli się o podłożu bulimii i anoreksji, a także o nowych, niedawno opisanych, niebezpiecznych zjawiskach związanych z odżywianiem.  W czasie zajęć „Zabawa w emocje”, prowadzonych panią mgr Joannę Preś, młodzież dowiedziała się o znaczeniu emocji w życiu oraz ich biologicznych przyczynach.

Następnym punktem wycieczki był Zakład Histologii i Embriologii PUM, gdzie uczniowie uczestniczyli w wykładzie „Czy trójka „metali śmierci” naprawdę zabija?” Uzyskane informacje od pani dr n. med. Aleksandry Wilk były zaskakujące, a w niektórych aspektach nawet szokujące.  Uświadomiły one młodzieży, że zdrowiu zagrażać mogą składniki żywności, powietrze, którym oddychamy, nie wspominając o używkach.

Wyrażamy nadzieję, że udział w zajęciach prowadzonych przez kadrę akademicką stanie się inspiracją podczas życiowych decyzji i pomoże młodym ludziom startującym w dorosłość dokonać odpowiednich wyborów, które w przyszłości zaowocują pracą zapewniającą satysfakcję na wielu polach.

UCZNIOWIE LO NA PRELEKCJI PANA JERZEGO PROTASIUKA

 

18 września 2019 r. młodzież z internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu w ramach działań profilaktyczno-wychowawczych przy współpracy Stowarzyszenia Klubu Abstynenta NIKE w Złocieńcu, wzięła udział w spotkaniu i prelekcji Pana Jerzego Protasiuka – socjologa, psychoterapeuty uzależnień z ponad 20-letnim doświadczeniem pracy zawodowej. Podczas spotkania terapeuta dostarczył młodzieży wiedzę na temat uzależnienia od nikotyny, omówił fazy uzależnienia, częste przyczyny popadania w nałóg – jego nieodwracalne zdrowotne skutki oraz sposoby radzenia sobie z problemem palenia papierosów.

Obecnie szczególnie istotnym aspektem i problemem wśród dzieci i młodzieży jest eksperymentowanie z paleniem tytoniu. Zachowania takie często kończą się uzależnieniem od nikotyny powodując konsekwencje zdrowotne na całe życie. Małe dawki nikotyny pobudzają czynność układu nerwowego, większe natomiast powodują zatrucie –  nawet śmiertelne wskutek porażenia układu oddechowego, gdyż nikotyna  jest  silnie  trującym związkiem organicznym który w swoim składzie zawiera prawie 4.000 związków chemicznych, z tego ponad 40 to substancje rakotwórcze. Po prelekcji młodzież uświadomiła sobie, że często okres od zapalenia pierwszego, „próbnego” papierosa do silnego uzależnienia od nikotyny trwa u nastoletnich palaczy, nie dłużej niż rok. Kiedy nastolatek uświadomi sobie rozmiar swojego uzależnienia od nikotyny, rzucenie nałogu staje się bardzo trudne. Jednocześnie są to zachowania torujące drogę dla ,,innych zachowań ryzykownych !!!. Dlatego też nie można bagatelizować tego problemu, ponieważ nikotyna obecnie określana jest jako ,,legalny narkotyk” po który coraz częściej sięgają dzieci i młodzież wywołując uzależnienie równie silnie jak uzależnienie od narkotyków czy dopalaczy.

Warto więc o tym pomyśleć i głęboko się zastanowić ……………???

Tekst i zdjęcia: Urszula Smyk

Rozpoczęcie zajęć LOZ.

W dniach 21-22 września rozpoczną się pierwsze w bieżącym roku szkolnym zajęcia w LOZ. Szczegółowy harmonogram zajęć można pobrać pod tym adresem (plik w formacie PDF).

plan-LOZ-21092019