ERASMUS + WYSTARTOWAŁ W ZŁOCIENIECKIM LICEUM – WIZYTA STUDYJNA NA SYCYLII

W Marsali na Sycylii, w dniach 25-30 listopada, odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu Erasmus +, o tytule „Learning Together”, w którym uczestniczyli dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu, Beata Miszewska-Kozłowska i nauczyciele języka angielskiego, Aleksandra Lezler-Leszczełowska oraz Piotr Bąkowski. Podczas wizyty studyjnej zostały ustalone szczegóły realizacji wymiany młodzieży, terminy wyjazdów do partnerskich szkół  oraz projekty, które uczniowie mają za zadanie  przygotować w ramach rozwijania kompetencji kluczowych. Realizacja projektu Erasmus + w Liceum Ogólnokształcącym rozpoczęła się od 01.09.2019, potrwa do 31.08 2021r. Szkoła otrzymała na nią dotację w wysokości 26.558 EU. Partnerami w projekcie „Learning Together” są szkoły z Włoch, Turcji i Portugalii. Na podbój Europy uczniowie wyruszą już w marcu do Portugalii, w czerwcu pojadą do Włoch, na Sycylię, w październiku będziemy gościć naszych partnerów w Złocieńcu, a zakończenie projektu nastąpi w kwietniu 2021 roku, w Turcji.

Projekt ma na celu wzmocnienie kompetencji społecznych, promowanie integracji uczniów poprzez poznanie i zrozumienie kultury innych krajów europejskich.

Projekt skierowany jest uczniów Liceum Ogólnokształcącego chętnych do rozwijania swoich kompetencji językowych, ICT (Technologii informacyjno-komunikacyjnych) oraz gotowych do podejmowania działań projektowych. Językiem roboczym projektu jest język angielski. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. Projekt przewiduje wyjazdy do wszystkich 3 krajów partnerskich.

Podstawowym założeniem  projektu jest włączenie uczniów w działania związane z partnerskim uczeniem się (peer learning), uświadomienie oraz przybliżenie uczniom i nauczycielom różnorodności kultur, języków i wartości europejskich. Celem projektu Erasmus + jest rozwijanie podstawowych kompetencji społecznych, w szczególności  umiejętności poznawczych, pomocnych w  adaptacji społecznej w szkole i poza nią. Jest to projekt międzynarodowy, którego istotną korzyścią jest fakt, że uczestnicy nabędą umiejętność oceny sytuacji z perspektywy osób pochodzących z innych kultur niż ich własna, poprzez współpracę z rówieśnikami z różnych  krajów Unii Europejskiej, wymianę doświadczeń, sposobów uczenia się i zdobywania wiedzy. Projekt ma na celu promocję aktywnego uczenia się, rozwijania swobody i otwartości w interakcji z obywatelami Europy. W ramach działań projektowych  chcemy w pełni zastosować partnerskie uczenie się poprzez wykorzystanie narzędzi cyfrowych oraz bezpośrednią, wzajemną interakcję z rówieśnikami z innych krajów. Współpraca uczniów pochodzących z różnych socjalnych  i kulturowych środowisk sprzyja integracji społecznej i budowaniu spójności grupy rówieśniczej.

tekst: Beata Miszewska-Kozłowska, dyrektor ZSP w Złocieńcu

LO W ZŁOCIEŃCU OTRZYMAŁO DOTACJĘ Z MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

Ministerstwo Obrony Narodowej przyznało dotację w wysokości 66.950. złotych dla Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu o profilu mundurowym.

Dotacja celowa adresowana jest do uczniów, objętych Programem „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, opracowanym i koordynowanym przez Biuro do Spraw Proobronnych przy Ministerstwie Obrony Narodowej. Dotacja jest przeznaczona na pakiet wyposażenia mundurowego uczniów klasy II o profilu mundurowym oraz wyposażenie klasopracowni, w której będą odbywały zajęcia ze szkolenia wojskowego. Pieniądze będą przeznaczone na zakup sprzętu szkoleniowego, min. kamizelek taktycznych, gumowych atrap karabinków, hełmów i okularów ochronnych, busoli, broni pneumatycznej z akcesoriami, replik ASG z magazynkami w systemie AK, masek przeciwgazowych, saperek, kompletów KPP, noszy medycznych, staz taktycznych, radiotelefonów PMR, przyborów do walki wręcz, makiet broni szkoleniowej oraz pełnego umundurowania dla uczniów. Pakiet wyposażenia szkoleniowego jest niezbędny do realizacji programu edukacji wojskowej, ma na celu profesjonalne przygotowanie młodzieży do świadomego podjęcia decyzji o związaniu się z Siłami Zbrojnymi RP i zaangażowanie w społeczne programy proobronne, a także rozwój poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo i rozwój szkoły, regionu i państwa. Program jest realizowany pod kierunkiem żołnierzy z 2. Brygady Zmechanizowanej Legionów im. marsz. Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu. Absolwenci szkoły będą mogli liczyć na odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy, na preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej, a także przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach.

tekst: Beata Miszewska-Kozłowska, dyrektor ZSP w Złocieńcu

zdjęcia: UM w Złocieńcu