OTYLIA KOSIŃSKA WYRÓŻNIONA W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM

Otylia Kosińska z klasy I a LO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu otrzymała wyróżnienie z tytułem „Znakomita praca” w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Tęcza”, organizowanym we współpracy merytorycznej z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej ,,Pokolenie”, za obraz wykonany w ołówku, w formacie A3 pt. „Koń”. Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości estetycznej młodzieży oraz aktywizacja miłośników sztuk pięknych. Tematem XVII edycji był ,,Obraz bliski sercu” wykonany dowolną techniką (rysunek, praca malarska, wycinanka, kolaż, zestaw fotografii w formacie A3, A4). W szkole realizowany jest tutoring szkolny, w ramach którego podejmowane są działania pedagogiczne rozwijające potencjał uczniów, ich talenty i pasje. Sukces uczennicy w konkursie jest potwierdzeniem jej talentu oraz motywacją do pogłębiania pasji do malarstwa oraz zdobywania umiejętności artystycznych. Szkolnym organizatorem konkursu była Pani Urszula Smyk, pedagog szkolny.

Tekst i zdjęcia: Urszula Smyk

UCZNIOWIE SZKOŁY BRANŻOWEJ ZDOBYLI KWALIFIKACJE OPERATORA KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ

 

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia zdobyli kwalifikacje operatora koparki jednonaczyniowej o masie całkowitej do 25 ton klasa III, w ramach realizacji Kontraktu Samorządowego „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”. Sześciu uczniów ze szkoły branżowej brało udział w kursie, wszyscy zdali egzamin państwowy i zdobyli cenne na rynku pracy dodatkowe uprawienia zawodowe. W marcu 2020 r. uczniowie rozpoczną płatną praktykę zawodową u pracodawców.

 

Tekst : Grażyna Wanecka

ADOPTOWALIŚMY TRZY KOALE Z AUSTRALII

 

Mamy trzy koale. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu zareagowali na dramat zwierząt ginących w pożarach w Australii, gdzie ogień strawił ponad 10 tys. misiów koala. Te, które udało się uratować trafiły do specjalistycznych szpitali, gdzie potrzebowały leczenia. Uczniowie z klasy II LO ZSP wraz z Samorządem Szkolnym zorganizowali akcję „Adoptujmy koalę”, przeprowadzając zbiórkę pieniędzy pod hasłem: ,,Każdy wrzuca do kapelusza, ile chce”, by zebrane środki przeznaczyć na adopcję koali na odległość, zapewniając misiom roczne wsparcie w leczeniu i rehabilitacji na skutek żywiołu w australijskich lasach. Adopcja została potwierdzona przez Koala Hospital Port Macquarie New South Wales, Australia Koala Preservation Society Australia Incorporated. W podziękowaniu za wsparcie w leczeniu zwierząt społeczność Andersa otrzymała Certyfikaty z adopcji trzech misiów. Adoptowane koale to: Barrington Xavier – samiec, znaleziony przy drodze z poważną chorobą wzroku, uniemożliwiającą mu chodzenie, Linr Anwen – samiczka, znaleziona w australijskich pożarach, miała bardzo dużo ran i oparzeń oraz Oxley Twinkles – młodziutka samiczka, znaleziona z matką podczas próby przejścia przez autostradę. Uratowaliśmy misie, gwarantując im opiekę i rehabilitację w szpitalu. Inicjatywę młodzieży wspierała i koordynowała Pani Urszula Smyk, pedagog szkolny.

Tekst i zdjęcia: Urszula Smyk, pedagog szkolny

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE. BEZPIECZNE FERIE

05. 02. 2020 r. odbyło się spotkanie młodzieży z ZSP Andersa z funkcjonariuszką Policji, sierż. sztab. Karoliną Żych. Celem wizyty było omówienie szeroko pojętego bezpieczeństwa, zarówno na terenie szkoły jak i poza nią, z uwzględnieniem okresu zbliżających się ferii zimowych. Podczas spotkania omówiono wiele tematów związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy), spożywaniem alkoholu, paleniem papierosów i e-papierosów, a także skutki eksperymentowania z tymi środkami na własnym organizmie. Młodzież została również uświadomiona w zakresie odpowiedzialności karnej za czyny i wykroczenia w wyniku stosowania przemocy (fizycznej, psychicznej), agresji (hejtu w mediach społecznościowych) itp. zachowań. Przypomniano również uczniom o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, pobudzając świadomość i wyobraźnię młodych kierowców, a także pieszych uczestników ruchu drogowego, którzy powinni być wyposażeni w elementy odblaskowe, ratujące niekiedy życie wielu osób.
Dziękujemy sierż. sztab. Karolinie Żych za spotkanie i edukację uczniów w zakresie bezpieczeństwa. Jednocześnie życzymy młodzieży udanych ferii zimowych oraz rozwagi
w bezpiecznym spędzaniu wolnego czasu w czasie ich trwania.

Tekst i zdjęcia:Urszula Smyk (Pedagog szkolny)

 

PRIMUS INTER PARES

Martyna Musialik, uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu, z najwyższą średnią ocen w szkole, otrzymała z rąk wicewojewody, pana Marka Subocza oraz wicekuratora oświaty, pana Bogusława Ogorzałka stypendium Prezesa Rady Ministrów za poprzedni rok szkolny 2018/2019.
Martyna jest najlepszą, wzorową uczennicą LO w Złocieńcu o wielu talentach, pracowitą i sumienną, która osiągnęła sukces edukacyjny na poziomie liceum, a w przyszłości może być „pierwszą wśród równych sobie” również na uczelni wyższej.

tekst i zdjęcia: Robert Żołynia, nauczyciel w ZSP w Złocieńcu

 

UCZNIOWIE ANDERSA WSPIERALI ZŁOCIENIECKĄ AKCJĘ ,,ZBIÓRKA KARMY DLA ZWIERZĄT ZE SCHRONISKA” W BIAŁOGARDZIE

W miesiącu styczniu 2020 r. młodzież z ZSP Andersa w Złocieńcu zorganizowała na terenie szkoły zbiórkę karmy dla zwierząt ze schroniska w Białogardzie. Po raz kolejny uczniowie stanęli na wysokości zadania i wykazali duże zaangażowanie w przedsięwzięcie. Szczególne podziękowania należą się grupie Wolontariuszy działającej prężnie zarówno na terenie szkoły jaki i środowiska lokalnego. Poprzez swoją bezinteresowną działalność i prace na rzecz Szkolnego Koła Wolontariatu oraz ,,WIELKIE SERCA” niosą chętnie pomoc wszystkim potrzebującym.
BRAWO WY !!! Dziękujemy również mieszkańcom Złocieńca, rodzicom uczniów, którzy wsparli zbiórkę. Szczególne podziękowania przekazujemy Pani Agnieszce Przysiwek, która osobiście zebrała i dostarczyła do szkoły znaczną ilość karmy dla zwierząt oraz Panom Sylwestrowi Gaczyńskiemu i Łukaszowi Sołtysowi za pomoc w organizacji akcji. Dziękujemy !!!

Tekst i zdjęcia: Urszula Smyk (pedagog szkolny), opiekun SKW w ZSP Andersa

WIZYTA STUDENTÓW AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W LO

31.01.2020 r. w Auli Absolwentów odbyło się spotkanie z przedstawicielami Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Dwoje studentów II roku Marcin Turalski, absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu oraz Eryk Doliński spotkali się z uczniami 3 klasy maturalnej. Zachęcali do podjęcia studiów wojskowych lub cywilnych. Obecnie trwa nabór (rekrutacja). Studenci przedstawili wymagania jakie stawiane są kandydatom oraz kierunki studiów jakie można podjąć. W czasie studiów można otrzymać stypendia za wysokie osiągnięcia naukowe, a kierunek studiów związany jest z interesującymi praktykami.
tekst i zdjęcia: ks. Piotr Bulczak

PROFILAKTYCZNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY Z TERAPEUTAMI

29. 01. 2020 r. grupa uczniów z klas I LO i BS I stopnia uczestniczyła w spotkaniu profilaktycznym z Terapeutami ze Stowarzyszenia MONAR – Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Kamieniu Rymańskim. Spotkanie odbyło się w ramach Programu ,,Mówimy nie dla środków psychoaktywnych”, który jest kontynuacją projektu finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w 2019 r.
Od ponad 40 lat Stowarzyszenie MONAR działa na terenie całej Polski pomagając osobom uzależnionym on narkotyków, alkoholu, bezdomnym, chorym, samotnym. Terapeuci z tego Stowarzyszenia opowiedzieli młodzieży o szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych jak również o jego skutkach, propagując życie wolne od nałogów, wzbudzając wrażliwość wśród uczniów na potrzeby innych, wiarę w drugiego człowieka, jego wartości i możliwości. Uczniowie chętnie uczestniczyli w dialogu jak również zadawali pytania w temacie wykonywanej pracy terapeutycznej oraz szkodliwości środków psychoaktywnych, używek, dopalaczy.
Uczniowie z ZSP Anders dziękują specjalistom jak również Policji za spotkanie i lekcję z profilaktyki chroniącą młodzież od wszelkiego rodzaju uzależnień.

Tekst i zdjęcia: Urszula Smyk (Pedagog szkolny)