UCZNIOWIE Z LO W ZŁOCIEŃCU LAUREATAMI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY ZADAŃ LOGICZNYCH

Kacper Werner i Daniel Wiliński, licealiści z klasy pierwszej o profilu wojskowym i matematyczno-ekonomicznym otrzymali dyplomy laureatów w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zadań Logicznych, organizowanej przez Olimpusa z Warszawy. Jury olimpiady przyznało również dyplomy uznania Marceli Bartnik, Janowi Krochmalowi oraz Dominice Krzemińskiej, również pierwszoklasistom. Uczniowie rozwiązywali zadania logiczne w kategorii liceum ogólnokształcące. Celem olimpiady był rozwój i doskonalenie uzdolnień matematycznych, a także logicznego oraz kreatywnego myślenia młodzieży. Uczniowie oprócz przygotowania matematycznego wykazali się sprawnym i analitycznym rozwiązywaniem zadań i łamigłówek logicznych. Konkurs odbył się 10 stycznia 2020 roku. Szkolnym organizatorem olimpiady była nauczycielka matematyki, Pani Mariola Puchalska, pod której kierunkiem młodzież przygotowywała się do konkursu.

Komunikat Dyrektora Szkoły

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej:

od dnia 12 marca do 25 marca br. w szkole zawieszone zostają zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

Poniżej podajemy odnośnik do w/w rozporządzenia:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

PIERWSZOKLASIŚCI Z ANDERSA NAJLEPSZYMI MATEMATYKAMI W POWIECIE POŚRÓD PIERWSZOKLASISTÓW

 

W V Powiatowym Konkursie Matematyczno-Językowym „ Z matematyką do Europy” uczniowie klas pierwszych liceum zajęli wszystkie miejsca na podium w kategorii klas pierwszych, po szkole podstawowej. Zwycięzcami konkursu zostali Marcela Bartnik i Piotr Padewski, II miejsce zajęli Daniel Wiliński i Kacper Werner, III miejsce uzyskali Dominika Krzemińska i Paweł Frankowski. Drużynom z klasy II i III również gratulujemy udziału w matematycznych bojach. Uczniowie do konkursu byli przygotowywani pod kierunkiem nauczycielek matematyki, Pani Marioli Puchalskiej i Pani Ireny Bosiackiej. Organizatorem konkursu powiatowego był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim.

EDUKACJA WOJSKOWA ZE STUDENTEM AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH

 

Uczniowie klas mundurowych 28 lutego uczestniczyli w zajęciach z edukacji wojskowej – w ramach innowacyjnego programu realizowanego w Certyfikowanej Wojskowej Klasie Mundurowej – prowadzonych przez studenta II roku Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, st. szer. Mateusza STASIOŁKA. Tematem prelekcji była „ Dyscyplina wojskowa oraz budowa pozytywnych relacji międzyludzkich w środowisku nauki i służby”. Uczniowie otrzymali możliwość pogłębienia wiadomości z zakresu komunikacji społecznej, znaczenia dyscypliny i odpowiedzialności w życiu i służbie wojskowej oraz poznali podstawy etyki zawodowej żołnierza. Ponadto młodzież miała okazję poznać warunki rekrutacji do Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Dowiedzieli się, że przed nimi trudne egzaminy wstępne sprawdzające kondycję fizyczną w czterech konkurencjach, wysokie wyniki matury oraz rozmowa kwalifikacyjna, podczas której otrzymuje się punkty za prezentację, logiczność myślenia, umiejętność prowadzenia rozmowy oraz motywację do podjęcia studiów wojskowych. Premiowane są osiągnięcia sportowe, kursy nurkowe, spadochroniarskie oraz przynależność do organizacji proobronnych. Student akademii wojskowej wykazał się wysoką kulturą osobistą, elokwencją i głębokim przekonaniem do właściwego wyboru swojej kariery zawodowej, a jego postawa może być dla młodzieży przykładem hołdowanie zasadzie – chcieć to móc.

 

WOLONTARIUSZE Z ANDERSA W BIAŁOGARDZKIM SCHRONISKU SOS DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

03. 2020 r. młodzież ze Szkolnego Koła Wolontariatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa pod opieką pedagoga szkolnego, przy współpracy Burmistrza Złocieńca, Krzysztofa Zacharzewskiego oraz Złocienieckiej Straży Miejskiej i OSP ze Złocieńca odwiedziła Schronisko w Klępinie Białogardzkim. Celem wizyty było dostarczenie karmy dla zwierząt z akcji zainicjowanej i przeprowadzonej na terenie szkoły oraz
w dyskoncie Netto w Złocieńcu, gdzie szkolni Wolontariusze przy wsparciu społecznym Panów, Sylwestra Gaczyńskiego i Łukasza Sołtysa z OSP Złocieniec dyżurowali przy koszach, zachęcając mieszkańców do wsparcia zbiórki. Odwiedzający dyskont nie pozostawali obojętni na los zwierząt
i chętnie dopełniali kosze karmą, aprobując akcję. Jednocześnie nadmieniamy, iż Schronisko w Klępinie Białogardzkim położone jest w pięknym malowniczym, zielonym terenie, przepełnionym miłą atmosferą ze strony pracowników placówki. Jest to miejsce, do którego trafiają czworonogi z Białogardu i jego okolic, jak również z terenu miasta i gminy Złocieniec. Są tam zwierzęta, którym los zgotował prawdziwie ,,pieskie życie”- jednak psiaki te dostają tam drugą szansę. Dzięki personelowi oraz darczyńcom o wielkich sercach, mogą poczuć się tam bezpiecznie, a w przyszłości mają szansę na trafienie do nowych domów i ich właścicieli. Warto się tam wybrać, aby pomóc tym czworonogom na różne sposoby. Jedną z propozycji pomocy, jest tzw. adopcja wirtualna (na odległość). Uczestnicząc w niej, możemy przygarnąć psa wirtualnie, deklarując dowolną comiesięczną wpłatę na rzecz wybranego przez siebie czworonoga. Dyrektor szkoły, Beata Miszewska-Kozłowska, wolontariusze i pedagog szkolny, Urszula Smyk składają podziękowanie za wsparcie akcji dobroczynnej Pani Agnieszce Przysiwek oraz mieszkańcom Złocieńca za zbiórkę karmy dla zwierząt ze schroniska w Białogardzie.
Tekst i zdjęcia:
Urszula Smyk (pedagog szkolny)

UCZCILIŚMY NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Uczniowie klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu 1 marca 2020 r. oddali należny hołd „Żołnierzom Wyklętym” w dniu Narodowego Dnia Ich Pamięci. Żołnierze wyklęci – to żołnierze podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiający opór próbie sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR w latach 1944–1963.
Obchody uroczystości rozpoczęły się pod Pomnikiem Bolszewizmu i Faszyzmu na Placu 3 Maja, gdzie po odśpiewaniu hymnu uczniowie Certyfikowanej Wojskowej Klasy Mundurowej pod kierunkiem nauczycielki historii, Ewy Kilian przedstawili program okolicznościowy pt. „Jeżeli nie my – to kto?”, upamiętniający wspomnienia członków złocienieckiej grupy Wyzwoleńczej Armii Podziemnej, następnie wraz z dyrektorem szkoły, Beatą Miszewską-Kozłowską i nauczycielem historii, Waldemarem Bucą złożyli kwiaty pod pomnikiem. Kolejnym punktem oddania chwały bohaterom był Bieg Tropem Wilczym. Zarówno adepci klas wojskowych jak i ich cywilni koledzy wzięli udział w ogólnopolskim biegu na nietypowym dystansie 1963 m, określonym tragicznym wydarzeniem rozprawy ówczesnych władz z ostatnim uczestnikiem walki o wolność w tym właśnie roku. Celem okolicznościowego biegu z okazji uczczenia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych było kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży, integracja środowiskowa społeczności uczniowskiej i żołnierskiej oraz nieformalny sprawdzian sprawności biegowej wszystkich uczestników. Mając to na uwadze przebiegnięcie w centrum Złocieńca, w umundurowaniu i butach szturmowych prawie 2 km po twardej nawierzchni i zmiennym profilu tras, z morderczymi podbiegami i łagodnym zbiegiem nie należało do łatwych, mimo dopingu licznie zgromadzonej publiczności.O miejscu na mecie poza sprawnością biegową decydowały cechy wpisane w charakterystykę żołnierzy niezłomnych. Wszyscy uczestnicy biegu/ marszobiegu, w zależności od indywidualnych możliwości kondycyjnych, wpisali się w obchody święta często marginalizowanych żołnierzy o wolność i dumę narodową. Organizatorem imprezy było miasto Złocieniec, a koordynatorami przedsięwzięcia z ramienia szkoły byli: nauczyciel wychowania fizycznego Jan Macul i pedagog szkolny Urszula Smyk.
tekst: Jan Macul
zdjęcia: strona internetowa Urzędu Miejskiego w Złocieńcu