ALCHEMIK NA 5. W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE CHEMICZNYM

 

Aleksandra Kot z klasy pierwszej LO o profilu biologiczno-chemicznym w Zespole Szkół otrzymała Dyplom z bardzo dobrym wynikiem za udział w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „ALCHEMIK”, który odbył się 10 marca 2020 r w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu. Pozostali licealiści biorący udział w konkursie: Marcela Bartnik, Dominika Kręc, Krzysztof Zawierucha, Piotr Padewski i Otylia Kosińska, osiągając wysokie wyniki, otrzymali dyplomy uznania.
Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu zawierającego 30 pytań zamkniętych oraz zadania opisowego o reakcjach lub zjawiskach chemicznych, z którymi spotykamy się na co dzień. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i pogłębianie talentu uczniów, dostarczenie im wiedzy i rozrywki umysłowej z zakresu chemii .Organizatorem konkursu była nauczycielka chemii, Pani Bogusława Jarosz.

tekst: Bogusława Jarosz, nauczycielka chemii
zdjęcie: Aleksandra Kot

SUKCESY LICEALISTÓW ZŁOCIENIECKICH W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE FIZYCZNYM

 

W Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „EUREKA” Dawid Kręc z klasy pierwszej o profilu wojskowym osiągnął bardzo dobry wynik, za co otrzymał dyplom i nagrodę książkową. Wyróżnienia w konkursie otrzymali również uczniowie klasy pierwszej o profilu matematyczno-ekonomicznym: Małgorzata Miłaszewicz, Kacper Janiszewski i Daniel Wiliński. Konkurs się odbył się 11 marca 2020 r w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu zawierającego 30 pytań zamkniętych z zakresu programu nauczania fizyki oraz zadania opisowego dotyczącego zjawiska fizycznego, z którym można spotkać się na co dzień. Celem konkursu było szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu fizyki, a ponadto pogłębianie ich zainteresowań oraz rozwijanie talentu w obrębie nauk ścisłych . Uczniowie przygotowywali się do konkursu pod kierunkiem Pani Anny Mnichowicz, nauczycielki fizyki.

Tekst: Anna Mnichowicz, nauczycielka fizyki