Harmonogram odbioru dyplomów przez absolwentów klasy 3 BS I Stopnia

Odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, dyplomów oraz informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie odbędzie się 31 sierpnia (poniedziałek) br. o godzinie 11.00 w sali nr 13.

Przypominamy o zachowaniu reżimu sanitarnego.

STUDIUJ W ZŁOCIEŃCU

STUDIUJ W ZŁOCIEŃCU
ZSP ANDERS – PUNKT KONSULTACYJNO-REKRUTACYJNY
WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK PEDAGOGICZNYCH W WARSZAWIE
tel. 785940311, 607329006
e-mail: podyplomowelotysz@gmail.com
Szczegółowy informator o studiach podyplomowych dostępny jest pod poniższym linkiem:

Odbiór świadectw dojrzałości

Szanowni Maturzyści,

informujemy, że rozdanie świadectw dojrzałości odbędzie w Auli Absolwentów we wtorek, 11 sierpnia o godzinie 13:00.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, informujemy, że odbiory świadectw będą się odbywały w obowiązującym w miejscach publicznych  reżimie sanitarnym, którego przestrzeganie jest bezwzględnie wymagane, tj. m.in. osoby dokonujące odbioru zaopatrzone być muszą w środki ochrony osobistej, tj. w maskę lub przyłbicę.

Ponadto informujemy, że w dniu 11 sierpnia w serwisie internetowym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, możliwe będzie uzyskanie informacji o wynikach egzaminu maturalnego.