LICEALIŚCI NA WARSZTATACH W CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

 

W ramach patronatu, jaki sprawuje Pomorski Uniwersytet Medyczny nad klasami LO o profilu biologiczno-chemicznym z Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa, 12. października licealiści brali udział w warsztatach, które były zorganizowane w Centrum Symulacji Medycznej, otwartym w 2019 roku nowoczesnej placówce dydaktycznej, w której studenci medycyny zdobywają wiedzę i umiejętności lekarskie przed kontaktami z pacjentami. Młodzież zwiedzała pomieszczenia, w których symulowane są m.in. warunki panujące w karetce pogotowia, sali operacyjnej i porodowej, w sali opieki pielęgniarskiej, pracowni USG i endoskopii. Uczniowie ćwiczyli umiejętności przydatne w zawodach medycznych, zapoznawali się z programami komputerowymi, które umożliwiają sprawdzenie się w stopniu opanowania teorii potrzebnej do ratowania życia ludzi.

Szczególne zainteresowanie wzbudzały interaktywne fantomy i nowoczesne sale wyposażone w najwyższej jakości sprzęt. Uczniowie mieli również okazję na rozmowy ze studentami medycyny, którzy opowiadali o kierunkach na PUM-ie i zasadach rekrutacji na studia medyczne. Zajęcia w CSM dla wielu uczniów LO o profilu biologiczno-chemicznym miały na celu rozwijanie ich zainteresowań kierunkami medycznymi oraz prezentacja bazy dydaktycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Warsztaty na prestiżowej uczelni medycznej Pomorza Zachodniego odbyły się w ramach Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki, przedsięwzięcia, którego celem jest propagowanie wśród mieszkańców naszego regionu wiedzy z różnych dziedzin poprzez uczestnictwo w wykładach i warsztatach oraz prezentowanie wyników pracy naukowców uczelni zachodniopomorskich. Wyjazd uczniów na warsztaty został zorganizowany przez Monikę Klimczak, nauczycielkę biologii i Bogusławę Jarosz, nauczycielkę chemii.

 

NAUCZYCIELE W PROJEKCIE MEN – „LEKCJA: ENTER – ŚWIAT NOWEJ EDUKACJI”

 

Dyrektor i kadra pedagogiczna z Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa rozpoczynają realizację projektu: „ Lekcja: Enter – Świat Nowej Edukacji”  rekomendowanego przez MEN, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach którego będą się szkolić z doskonalenia kompetencji cyfrowych. Podczas bezpłatnych szkoleń, składających się z 8. modułów, nauczyciele będą podnosić swoje kompetencje w zakresie korzystania z e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych ( w tym na platformie epodreczniki.pl), a także rozwiną kompetencje metodyczne w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania, w szczególności z metod wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.  Projekt będzie realizowany w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli, w roku szkolnym 2020/ 21. Pod ich kierunkiem kompetencje cyfrowe będą zdobywali i pogłębiali uczniowie , korzystając z nowych zasobów i narządzi edukacyjnych. Szkolenie kadry pedagogicznej ma na celu otwieranie drogi dla młodzieży do świata nowej edukacji, by nauka była dla niej przyjemnością, a nie przymusem.

tekst: Beata Miszewska-Kozłowska, dyrektor ZS w Złocieńcu