UDANY START ORIENTALISTÓW Z LO W ZŁOCIEŃCU NA MISTRZOSTWACH WOJEWÓDZTWA

 

Ostatnie weekendy listopada to dla orientalistów z Zespołu Szkół im. Gen. Władysława Andersa                w Złocieńcu  okazja do sprawdzenia swojej sprawności biegowej w zróżnicowanym terenie i  nawigacji na dystansie średnim i klasycznym. Teatrem zmagań 21-go listopada o Mistrzostwo Województwa w biegu średniodystansowym był kompleks leśny w Trzebieradzu graniczącym z Zalewem Szczecińskim. Teren był na ogół przebieżny z dobrze rozwiniętą siecią duktów leśnych. Miejsca na podium Juli Pieragowskiej (drugie) i Pauliny Szczurko (trzecie) w kat. K 16 nie były zaskoczeniem.

28-go listopada Złocieniec gościł ponad 100 biegaczy na orientację w różnych kategoriach wiekowych w ramach finału XXVII Mistrzostw Pomorza i Kujaw. Bieg średni rozegrano przy słonecznej pogodzie                                                   w warunkach pasa taktycznego poligonu wojskowego usytuowanego między jeziorami Krosino                   i Wilczkowo. Wymagający, pofałdowany teren z dużą liczbą dołków, rowów, urządzeń militarnych, grzęzawisk, okazów przyrody z dobrze rozwiniętą drożnią nie należał do łatwych. Orientalistki ze Złocienieckiego Liceum w kat. K 18: Dominika Kręc, Dominika Krzemińska i Małgorzata Miłaszewicz zajęły odpowiednio miejsca; drugie, trzecie i czwarte ulegając jedynie byłej zawodniczce Kadry Narodowej Zuzannie Gradek (też ze Złocieńca). Julia przybiegła na swoim normalnym poziomie zajmując miejsce drugie, a Paulina potraktowała start treningowo lecząc kontuzję (czwarta). Bartosz Smyk był klasą dla siebie zdobywając medal złoty w kat. M 18.

29-go  listopada zmagania w klasycznym biegu na orientację odbyły się w kompleksie leśnym na zachód od szosy na Gronowo. Urozmaicony, nowo zmapowany las z dużą ilością elementów liniowych mapy (drożnia, ścieżki, przecinki, rowy, cieki wodne, obrysy jezior i bagien, granice kultur, uprawy leśne) o dobrej i utrudnionej przebieżności. Tytuł Wicemistrza Województwa zdobył Bartosz Smyk w kat. M 18. Brązowy medal wywalczyła Dominika Krzemińska; Małgorzata Miłaszewicz                      i Dominika Kręc kolejno zajęły miejsca czwarte i piąte (wszystkie w kat. K 18). W kat. K 16 dwa miejsca na podium: Julia Pieragowska – srebro, Paulina Szczurko – brąz. Opiekunem orientalistów Liceum Ogólnokształcącego w Złocieńcu jest nauczyciel wychowania fizycznego Jan Macul we współpracy z trenerem klubowym UKS TRAPER Złocieniec.

Zawody na orientację są promocją bogactw  i zasobów naturalnych rodzimej przyrody. To okazja do spędzania czasu w warunkach przyjaznych człowiekowi w kontekście dbania o zdrowie.

tekst i zdjęcia: Jan Macul, nauczyciel wychowania fizycznego

SUKCESY LICEALISTÓW W OLIMPIADZIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 

Jakub Pawlik z klasy I LO o profilu lingwistyczno-humanistycznym z Zespołu Szkól im. gen. Wł. Andersa w Złocieńcu, zdobył tytuł laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Języka Niemieckiego “Olimpus”, w sesji jesiennej. Wysoki wynik ucznia uplasował go na 13. miejscu w Polsce. Sukces odniósł również Kacper Werner z klasy II LO o profilu wojskowym, uzyskując wynik stawiający go na 19. miejscu w kraju, za co przyznano mu dyplom z wynikiem bardzo dobrym. Uczniowie przygotowywali się do olimpiady pod kierunkiem nauczycielki j. niemieckiego, Pani Aleksandry Jurasz-Kozieł. Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych konkursach.

 

 

MARTYNA SUJECKA LAUREATKĄ OLIMPIADY BIOLOGICZNEJ

Martyna Sujecka uczennica klasy I LO o profilu biologiczno-chemicznym uzyskała tytuł laureatki, w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Biologicznej „Olimpus”, zajmując 12 miejsce w Polsce. Pozostali uczestnicy również uzyskali wysokie lokaty w olimpiadzie: Marcela Bartnik (20 miejsce), Aleksandra Kot (22 miejsce) i Piotr Padewski (26miejsce), osiągając wyniki powyżej średniej krajowej, za co otrzymali dyplomy uznania. Udział uczniów w konkursie biologicznym pozwolił im sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności na tle rówieśników z innych szkół w Polsce. To z pewnością motywacja do jeszcze większego wysiłku w równaniu do najlepszych pasjonatów biologii. Licealiści przygotowywali się do olimpiady pod kierunkiem nauczycielki biologii, Pani Moniki Klimczak. Gratulujemy.

DAWID KRĘC Z LO W ZŁOCIEŃCU ZOSTAŁ LAUREATEM OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ

 

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu wzięli udział w Olimpiadzie Geograficznej organizowanej przez Zespół Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych Olimpus w Warszawie. Dawid Kręc uzyskał najwyższy wynik wśród swoich szkolnych koleżanek i kolegów biorących udział w konkursie i zdobył tytuł laureata, suma 210 punktów pozwoliła sklasyfikować Dawida na 15 miejscu w Polsce. Z zadaniami zmagali się również: Igor Cybulski, Jan Krochmal i Kacper Werner, którzy otrzymają dyplomy uznania.

Olimpiady Olimpus o ogólnopolskim zasięgu organizowane są od 20 lat wiążąc swoją działalność z edukacją młodzieży w Liceach Ogólnokształcących. Olimpiada przedmiotowa z geografii stanowi cenne rozszerzenie programów nauczania oraz urozmaicenie programu zajęć, będąc jednocześnie zewnętrznym źródłem oceny poziomu wiedzy uczniów. Olimpiada przygotowana jest przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

tekst (na podstawie materiałów organizatora) oraz zdjęcia: Robert Żołynia

 

 

UCZNIOWIE LO AWANSOWALI DO DRUGIEGO ETAPU OLIMPIADY ZNAJOMOSCI AFRYKI

 

Licealiści, Dawid Kręc i Jan Krochmal z drugiej klasy o profilu wojskowym w Zespole Szkół im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu awansowali do drugiego, wojewódzkiego etapu Olimpiady Znajomości Afryki organizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dawid i Jan wzięli udział w eliminacjach online pierwszego stopnia, uzyskany wynik pozwolił im zakwalifikować się do zawodów okręgowych.

Olimpiada Znajomości Afryki wprowadza uczniów w świat wiedzy o kontynencie afrykańskim, dbając o ich rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny oraz społeczny.  Dawid i Jan wykazali się szeroką wiedzą o społeczeństwach Afrykioraz jej geografii fizycznej i ekonomicznej. Olimpiada jest formą promocji kontynentu afrykańskiego, przy zwróceniu szczególnej uwagi na działalność naszych rodaków – bogactwo pracy polskich misjonarzy, ambasadorów naszego kraju oraz ludzi, wśród których żyją. Ponadto uczestnictwo w konkursie integruje uczniów wśród idei wychowania w duchu tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie oraz uczy wrażliwości, otwartości na inne narody i kultury.

Dawid i Jan przygotowując się do kolejnych eliminacji kształtują w sobie postawy zrozumienia i tolerancji wobec odmiennych kultur, obyczajów i przekonań mieszczących się w kanonie wartości cywilizacyjnych oraz rozwijają postawy tolerancji i eliminują postawy ksenofobiczne. Wojewódzki etap drugiego stopnia odbędzie się 1 marca 2021 r.

tekst i zdjęcia (na podstawie materiałów organizatora): Robert Żołynia