„LEKCJA: ENTER” – NAUCZYCIELE UKOŃCZYLI KURS KOMPETENCJI CYFROWYCH

 

Dyrektor i 14 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących z Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa ukończyli 40-godzinne szkolenie w ramach projektu: „ Lekcja: Enter – Świat Nowej Edukacji”, rekomendowanego przez MEN, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Podczas bezpłatnych szkoleń trwających od listopada 2020 r. do 13 marca 2021 r., składających się z 8. modułów, nauczyciele podnieśli swoje kompetencje w zakresie innowacyjnego i kreatywnego wykorzystania zasobów i środowisk cyfrowych w pracy edukacyjnej. Kadra pedagogiczna podczas warsztatów online pogłębiała umiejętności w zakresie korzystania z elektronicznych źródeł edukacyjnych różnych przedmiotów, poznała platformy i aplikacje pozwalające na wdrażanie aktywizujących metod nauczania wspieranych technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi oraz tworzyła własne e-materiały, scenariusze lekcji wzbogacone o technologie informacyjno-komunikacyjne. Pod kierunkiem nauczycieli kompetencje cyfrowe będą zdobywali i pogłębiali uczniowie, korzystając z nowych zasobów i narządzi edukacyjnych. Szkolenie kadry pedagogicznej ma na celu otwieranie drogi dla młodzieży do świata nowej edukacji, by nauka była dla niej przyjemnością, a nie przymusem. Organizatorem szkoleń było Centrum Edukacji Nauczycieli „Lechaa” / Lechaa Consulting Sp. Z o. o z Lublina.

Tekst i zdjęcia: Beata Miszewska-Kozłowska, dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu

WYSTARTOWALI W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu wzięli udział w ogólnopolskim konkursie z języka niemieckiego “Weltsprachen Abitur” – online, organizowanym przez Wydawnictwo Synapsa. Konkurs polegał na pisemnym rozwiązaniu testu, który sprawdzał umiejętność rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, zakres znajomości słownictwa, gramatyki oraz komunikacji. Uczniowie pod kierunkiem nauczycielki języka niemieckiego, Pani Aleksandry Jurasz-Kozieł mieli możliwość pogłębiania znajomości języka i rozwijania swoich zainteresowań lingwistycznych.

Trzymamy kciuki za naszych Licealistów. Niebawem poznamy wyniki.

AWANSOWALI DO ETAPU MIĘDZYSZKOLNEGO OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU EKONOMICZNEGO – SUKCES NA BANK

 

Szkolna drużyna licealistów z klasy II o profilu matematyczno-ekonomicznym i wojskowym, w składzie Małgorzata Miłaszewicz, Dominika Krzemińska, Kacper Janiszewski, Kacper Werner i Jan Krochmal, awansowała do Etapu Międzyszkolnego Ogólnopolskiego Turnieju Ekonomicznego Sukces na Bank.

9 marca uczniowie zespołowo rozwiązywali test z zakresu wiedzy o finansach i ekonomii w ramach etapu eliminacyjnego. Uzyskany wynik uplasował szkolną drużynę pośród 32 szkół najlepszych w Polsce (na 265 drużyn startujących w turnieju) i pozwolił awansować do Etapu Międzyszkolnego. Młodzież przygotowywała się do turnieju pod kierunkiem wychowawcy, nauczyciela języka polskiego, Pana Jacka Kozłowskiego. Przed szkolną reprezentacją szereg przygotowań do kolejnych etapów i motywacja do poszerzania wiedzy ekonomicznej. Gratulujemy i życzymy powodzenia. #SukcesNaBank

tekst: Jacek Kozłowski, nauczyciel języka polskiego

zdjęcia: Małgorzata Miłaszewicz, uczennica LO w Złocieńcu

 

PRÓBNY MATURALNY MARATON TRWA

 

Od 3 marca uczniowie klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego już po raz drugi piszą matury próbne. Przyszli absolwenci próbują swoich sił zarówno w przedmiotach obowiązkowych (język polski, matematyka, język angielski/niemiecki) na poziomie podstawowym, jak i wybranych przez siebie przedmiotach w zakresie rozszerzonym. W styczniu uczniowie rozwiązywali arkusze maturalne wydawnictwa Nowa Era, a obecnie piszą próbne egzaminy maturalne przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Próby maturalne mają za zadanie pomóc uczniom w przygotowaniu do egzaminów majowych. Życzymy powodzenia

OTYLIA KOSIŃSKA WYRÓŻNIONA W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM

 

Otylia Kosińska uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Złocieńcu, została wyróżniona za wykonanie znakomitej pracy w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Tęcza” Konkurs organizowany jest corocznie przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej ,,Pokolenie”. Podstawowym celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości estetycznej młodzieży oraz aktywizacja miłośników sztuk pięknych do tworzenia własnych prac plastycznych, wystawienie ich na forum ogólnopolskim i poddanie ocenie wykwalifikowanym artystom. Tematem XVIII Edycji była ,,Moja ulubiona pora roku” Uczennica wykonała pracę w ołówku (format A3), a ulubioną porą roku okazała się być – ,,Jesień” połączona z zamiłowaniem do koni. Jednocześnie w konkursie wzięła udział uczennica klasy II LO, Weronika Sobańska przedstawiając – ,,Lato”, w obrazie na płótnie. Otylii życzymy weny twórczej do rozwijania artystycznych skrzydeł, Weronice – pogłębiania zamiłowania do malowania. Uczestniczkom konkursu gratulujemy. Organizatorem konkursu plastycznego była pedagog szkolna, Pani Urszula Smyk.

Tekst i zdjęcia

Urszula Smyk