NASI KADECI NA SZKOLENIU

kadet Wiktor

Wojskowy Dzień Szkoleniowy w #2BZ z terenoznawstwa, taktyki i elementów walki w bliskim kontakcie

„POZNAJ POLSKĘ” – OTRZYMALIŚMY DOFINANSOWANIE NA 3. WYCIECZKI SZKOLNE

W ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu otrzymał dofinansowanie na 3. trzydniowe wycieczki szkolne do Krakowa, Gdańska i Torunia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I Stopnia, w wysokości 45.000 zł, po 15.000 zł na każdą wycieczkę. Wsparcie w ramach programu będzie przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników wyjazdu. „Poznaj Polskę” to przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki, którego celem jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Program to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki.

UROCZYSTE ŚLUBOWANIE KADETÓW PODCZAS MIEJSKICH OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Kadeci Oddziału Przygotowania Wojskowego Liceum Ogólnokształcącego złożyli ślubowanie podczas miejskich obchodów Narodowego Święta Niepodległości, które odbyły się na Placu 3. Maja przy pomniku Ofiar Bolszewizmu i Faszyzmu w Złocieńcu. Uczniowie ślubowali rzetelnie i uczciwie zdobywać wiedzę, pracować odpowiedzialnie i twórczo, kształtowa swoje umysły i charaktery, poszukiwać tego, co wartościowe, dobre i piękne, strzec godności drugiego człowieka, dbać o honor i tradycję szkoły, szanować ojczyznę, rozwijać w sobie postawę obywatelską oraz być chlubą rodziców, nauczycieli i kraju. Uroczyste przyrzeczenie kadetów odbyło się w obecności władz Złocieńca, Kompanii Honorowej 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, rodziców, nauczycieli i społeczności Złocieńca. Zdjęcia: Pan Sebastian Kuropatnicki.