Nowy samorząd

30 września w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. W organizacji i przeprowadzeniu wyborów pomagały uczennice III klasy LO Magda Bańkowska i Magda Babińska . Największą liczbę głosów otrzymał Kamil Zygan z klasy II B LO .

Martyna Literska z klasy II a LO i Wiktoria Senkowska z klay I b LO pełnią funkcję zastępców przewodniczącego . Mamy nadzieję , że  nowi członkowie samorządu zadbają o to aby w naszej szkole dużo się działo.

Tydzień po wyborach odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego samorządu. Podjęto wstępne decyzje dotyczące planu pracy. Gratulujemy wybranym. Życzymy wytrwałości w dążeniu do celów i mnóstwa ciekawych pomysłów.

tekst i zdjęcie: Opiekun Samorządu Uczniowskiego Aleksandra Lezler-Leszczełowska

(rz)

samorząd