8 MARCA – ŻYCZENIA

Szanowne Panie,
Drogie Koleżanki,
z okazji Waszego Święta
Życzymy Wam
By czasu starczyło na wszystko,
Szczęście dopisywało, a to, co dobre, na lepsze się zmieniło
Chłopcy z Andersa

bukiet