Program Stypendiów Pomostowych 2014/2015 – nowa edycja

Program Stypendiów Pomostowych 2014/2015 – nowa edycjaPrzechwytywanie

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny oferujący stypendia studentom na I rok i dalsze lata studiów.

Agencja nieruchomości Rolnej wraz ambitnych Agencja Nieruchomości Rolnych wraz z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości zapraszają ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miast, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować: w roku akademickim 2014/2015 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Aplikować o stypendium na I rok studiów może każdy maturzysta 2014, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2014 i:

• jest zdolny i ambitny

• zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym – uzyska nie mniej niż 90 punktów na egzaminie maturalnym (punkty liczone są w oparciu w oparciu o algorytm dostępny na stronie internetowej Programu);

• zostanie przyjęty w roku akademickim 2014/2015 na I rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych

• mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców,
• pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1.176 zł netto, lub 1.344 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;
a ponadto:

• pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR

lub

• jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej

lub

• jest/był wychowankiem rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (państwowego domu dziecka)

lub

• ma rekomendację pozarządowej organizacji lokalnej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu.

Stypendium wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.
Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce mają szansę uzyskać wsparcie na kolejnych latach studiów.
Rekrutacja do Programu będzie przebiegać on-line na www.stypendia-pomostowe.pl Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 18 sierpnia 2014.

Organizatorzy zapraszają do zapoznania się z opisem, zasadami i regulaminem programu na www.stypendia-pomostowe.pl

Dokładne informacje można uzyskać również w biurze Fundacji:
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29
tel: 42 632 59 91, 631 95 58
fax: 42 630 27 81
styp_I_rok@stypendia-pomostowe.pl

Źródło: http://mojestypendium.pl/