CERTYFIKOWANE WOJSKOWE KLASY MUNDUROWE W LO W ZŁOCIEŃCU

 

Klasy o profilu wojskowym Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu zostały zakwalifikowane przez Biuro do Spraw Proobronnych do programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, który będzie wdrażany w nowym roku szkolnym, 2019/2020.

Kwalifikacja do III edycji programu polegała na dogłębnej analizie formularzy zgłoszenia przesłanego przez szkołę oraz obszernej dokumentacji potwierdzającej dotychczasowe osiągnięcia szkoły w zakresie szkolenia wojskowego uczniów. W procesie tym punktowano m.in. czas prowadzenia szkolenia wojskowego, jego zakres i jakość, zgodność z procesem szkolenia żołnierzy SZ RP, współpracę z podmiotami wojskowymi, przestrzeganie zasad współpracy z resortem obrony narodowej i przepisów mundurowych, posiadaną przez szkołę bazę szkoleniową oraz wyposażenie do szkolenia wojskowego, a także kompetencje i doświadczenie nauczycieli przedmiotów wojskowych.
Szkoła została pozytywnie zweryfikowana dzięki aktywnemu wsparciu – w ramach porozumienia o współpracy – w zakresie realizacji działań proobronnych ze strony 2. Brygady Zmechanizowanej Legionów im. marsz. Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu.
Udział w programie ukierunkowany jest na wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły, polegające na podejmowaniu w realizowanym procesie dydaktyczno
-wychowawczym działań związanych z poznawaniem przez uczniów miejsc ważnych dla pamięci narodowej, z wykorzystaniem różnych form upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, a także obchodami najważniejszych świąt narodowych i kultywowaniem symboli państwowych. Celem udziału uczniów klas wojskowych w programie jest kształtowanie postaw patriotycznych i moralnych uczniów, pielęgnowanie polskości, tradycji, historii, miejsc pamięci, chwały bohaterów narodowych, kształtowanie charakteru i sprawności fizycznej oraz przygotowanie do świadomego podjęcia decyzji o związaniu się z Siłami Zbrojnymi RP i zaangażowanie w społeczne programy proobronne, a także rozwój poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo i rozwój szkoły, regionu i państwa.
Dzięki realizacji tego programu liceum o profilu wojskowym otrzyma status szkoły certyfikowanej, a także wsparcie pozafinansowe w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostęp do obiektów i sprzętu wojskowego, udział w Wojskowych Dniach Szkoleniowych, w obozie szkoleniowym, a także wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej na zakup sprzętu i wyposażenia indywidualnego, niezbędnego do realizacji programu Edukacji wojskowej.
Udział szkoły w kompleksowym programie nauczania przyniesie realne korzyści uczniom, szkole i społeczności lokalnej. Absolwenci szkoły będą mogli liczyć na odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy, na preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej, a także przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach.
Udział w programie „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” przyczyni się do podniesienia rangi liceum o profilu wojskowym, nie tylko na terenie powiatu drawskiego, ale również województwa.

„WYBIERAM WYBORY” – FINAŁ KONKURSU W WARSZAWIE

Laureatka etapu wojewódzkiego, Julia Pilipiec, uczennica Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa, 30 kwietnia brała udział w finale Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”, który odbywał się w Warszawie, w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej przy Kancelarii Prezydenta, organizowanym przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze.
Licealistka rywalizowała z 20. reprezentantami województw, miała za zadanie udzielenie odpowiedzi ustnej na trzy wylosowane pytania z zakresu Kodeksu Wyborczego, którą oceniali członkowie Państwowej Komisji Wyborczej, Szef Krajowego Biura Wyborczego oraz pracownicy naukowi. Odpowiedź była oceniana pod względem poprawności merytorycznej, ze szczególnym uwzględnieniem argumentacji, retoryki i poprawności stylistyczno – językowej. Konkurs wymagał od uczestników znajomości prawa wyborczego oraz wystąpień publicznych.
Celem konkursu skierowanego do uczniów szkół średnich było upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.
Zwycięzcy i finaliści etapu ogólnopolskiego otrzymali nagrody i pakiety pamiątkowe.
Gratulujemy Julii sukcesu, który jest efektem rozwijania indywidualnych zainteresowań uczennicy z zakresu prawa wyborczego pod kierunkiem nauczycielki historii i wiedzy o społeczeństwie, Pani Ewy Kilian.
Ewa Kilian

opublikował: Robert Żołynia

JULIA PILIPIEC AWANSOWAŁA DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKIEGO

JULIA PILIPIEC AWANSOWAŁA DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKIEGO

Julia Pilipiec, uczennica Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa została laureatką etapu wojewódzkiego i awansowała do finału Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”, organizowanego przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze. W etapie finałowym znalazło się 21 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z 14 województw.

Finał konkursu odbędzie się 30 kwietnia w Warszawie, uczennica będzie miała za zadanie udzielenie odpowiedzi ustnej na trzy pytania z zakresu Kodeksu wyborczego, którą będą oceniali członkowie Państwowej Komisji Wyborczej, Szef Krajowego Biura Wyborczego oraz pracownicy naukowi, którzy oceniali prace w etapie wojewódzkim. Uczennica uzyskując wysokie wyniki z testu na etapie szkolnym oraz wysoką liczbę punktów z pracy konkursowej na etapie wojewódzkim wykazała się bogatą wiedzą z zakresu prawa wyborczego, która doprowadziła ją do finału ogólnopolskiego. Julia przygotowuje się do konkursu pod kierunkiem pani Ewy Kilian, nauczycielki historii i wiedzy o społeczeństwie.

tekst: Beata Miszewska-Kozłowska, zdjęcie: Robert Żołynia

opublikował: Robert ŻOŁYNIA

SUKCES JULII PILIPIEC Z LO W ZŁOCIEŃCU W KONKURSIE „WYBIERAM WYBORY”

Julia Pilipiec, uczennica Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa znalazła się pośród 70. najlepszych w Polsce, jest jedną z dwojga uczniów, którzy będą reprezentowali województwo zachodniopomorskie w kolejnym etapie konkursu „Wybieram wybory”, organizowanego przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze.
3. edycja konkursu, którego szkolny etap odbył się 26 lutego, ma na celu upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, a także propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. Adresatami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Do tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu zgłosiło się 7158 uczniów z 671 szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce, w tym dwie uczennice naszej szkoły. Etap szkolny konkursu, polegający na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się z 25 pytań i przyporządkowanych im trzech propozycji odpowiedzi, ukończyło 6543 uczniów. Teraz zadaniem uczestników zakwalifikowanych do drugiego, wojewódzkiego etapu konkursu „Wybieram Wybory” będzie napisanie pracy na jeden z trzech tematów: „System proporcjonalny a system większościowy – wady i zalety”, „Gwarancje zasady bezpośredniości wyborów w Kodeksie wyborczym”, „Wybory do Parlamentu Europejskiego – organizacja i przebieg.”
tekst: Ewa Kilian, zdjęcie: Robert Żołynia

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ Z UDZIAŁEM UCZNIÓW LO W ZŁOCEŃCU

29. marca w siedzibie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Złocieńcu przeprowadzono 42. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej. Wśród uczestników nie zabrakło Reprezentacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu w składzie: Roksana Aksamit, Daria Nowakowska, Hubert Okoń, Adrian Rozpłoch.
Uczniowie poszczególnych rodzajów szkół przystąpili do testu sprawdzającego wiedzę. Rywalizacja była na tyle zacięta, że w niektórych kategoriach dogrywka w formie prezentacji wiedzy bardzo zaawansowanej „na żywo” decydowała o awansie do etapu powiatowego. Awans do wyższego szczebla turnieju w przypadku świetnie przygotowanej młodzieży nie budził kontrowersji. Wyniki punktowe zawodników były wysokie. Roksana Aksamit i Adrian Rozpłoch ostatecznie będą reprezentować szkołę w potyczkach na szczeblu powiatowym w Drawsku Pomorskim. Wszyscy uczestnicy turnieju z uwagi na wysoki poziom specjalistycznej wiedzy pożarniczej zasługują na uznanie. Gratulacje wyróżnionym składał osobiście Pan Natan Fiutowski zastępca burmistrza Złocieńca. Organizatorzy turnieju zadbali o przyjazną atmosferę zmagań i obdarowali przybyłych drobnymi upominkami.
tekst i zdjęcia: Jan Macul

„Tolkien i tajemniczość” w Andersie

25 marca, w szkolnej auli w Zespole Szkół im. Andersa, z inicjatywy P. Grażyny Król, bibliotekarki z Biblioteki Publicznej, wzięliśmy udział w Międzynarodowym Czytaniu Tolkiena. Bo właśnie tego dnia- 25 marca- zakończono Wojnę o Pierścień. Mieszkańcy Śródziemia obalili złowrogiego Saurona, który chciał zawładnąć światem.

Szczególnie miłymi gośćmi byli uczniowie klasy siódmej, pod opieką p. Ady Bosiackiej ze Szkoły Podstawowej nr 1 z naszego miasta. Nauczyciel języka polskiego i angielskiego p. Piotr Bakowski przybliżył życie i twórczość tego fascynującego pisarza. Fragmenty „Hobbita” i „Władcy Pierścieni” czytali: p. Jacek Kozłowski- nauczyciel polonista, p. Robert Żołynia- wicedyrektor i geograf oraz ksiądz Marcin Ćwiek. Uczennice Julia Pilipiec, Martyna Musialik, Daria Trzciniecka, Nel Zyśk z klasy 2 LO oraz Agnieszka Radzewicz, Oliwia Bartnik i Weronika Sperska z kl. 3 LO także interpretowały fragmenty Tolkienowskiej prozy. Czytane teksty były ilustrowane prezentacją przygotowaną przez p. G. Król i M. Bąkowską. Gospodynią dla zaproszonych siódmoklasistów była Monika Jaworska z kl. 2 LO.

Szeregi fanów Tolkiena niewątpliwie powiększą się, ponieważ do kin niebawem wejdzie film o jego życiu i twórczości.

Zdjęcia: p. Gabriela Lipska