Aby pomóc, trzeba umieć …

Szkolenie z pierwszej pomocy w ZSP im. Gen. Wł. Andersa w Złocieńcu

 

Dnia 2 stycznia 2015 roku uczniowie ZSP ANDERS słodko leniuchowali, a pracownicy i nauczyciele ZSP w Złocieńcu intensywnie się szkolili.

Tematem zajęć teoretyczno-praktycznych była pierwsza pomoc w nagłych przypadkach, które mogą się zdarzyć zarówno w szkole jak i w każdym innym miejscu .

Omdlenia, utraty przytomności, urazy, wypadki komunikacyjne – każdy w takiej sytuacji powinien potrafić udzielić potrzebującemu pierwszej pomocy.

Po wysłuchaniu części teoretycznej, każdy z uczestników szkolenia musiał samodzielnie z użyciem fantomów wykonać sztuczne oddychanie, masaż serca i przeprowadzić akcję ratunkową zgodnie z procedurami działania.

Wszystkie trzy fantomy zostały „odratowane”, więc można napisać, że wiedza z zakresu pierwszej pomocy została w stu procentach przyswojona.

Czy takie umiejętności są potrzebne?

Odpowiedź jest prosta i oczywista: TAK !!!

Kto powinien umieć to robić?

– W S Z Y S C Y!!!

Szkolenie przygotowali i poprowadzili panowie Jan Macul i Włodzimierz Rutkowski ze skromną pomocą niżej podpisanego.

A po szkoleniu…

Wszyscy życzyli sobie, żeby konieczności zastosowania nabytych umiejętności w życiu codziennym było jak najmniej. A jeśli zajdzie taka potrzeba – żeby ratunek kończył się zawsze stuprocentowym sukcesem, czego wszystkim i sobie życzę z całego serca.

Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku.

Marcin Wiliński

2015-01-02 11.53.39 2015-01-02 11.53.31 2015-01-02 11.52.46 2015-01-02 11.52.41 2015-01-02 11.38.54 2015-01-02 11.21.36 2015-01-02 11.21.29 2015-01-02 11.21.08 2015-01-02 11.19.21 2015-01-02 11.19.17 2015-01-02 11.18.03 2015-01-02 11.17.46 2015-01-02 11.17.36 2015-01-02 11.17.16 2015-01-02 11.17.07 2015-01-02 11.02.58 2015-01-02 11.02.47 2015-01-02 11.02.33 2015-01-02 11.02.19