AKADEMICKIE PRZYMIARKI

 

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława Andersa w Złocieńcu chętnie korzystają
z możliwości uczestniczenia w wydarzeniach naukowych organizowanych przez różne ośrodki akademickie.
Po wykładach z chemii, fizyki i matematyki przyszedł czas na zorganizowanie wyjazdu na uniwersyteckie zajęcia
z biologii. Z inicjatywy nauczycielki biologii – Moniki Klimczak, 3 lutego 2017r. odbyła się wycieczka na Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Większość uczestników wycieczki stanowili uczniowie klas o profilu biologiczno – medycznym. Udział młodzieży w warsztatach był możliwy dzięki uprzejmości dr hab. inż. Roberta Czerniawskiego – profesora US, Kierownika Katedry Zoologii Ogólnej. Pan profesor specjalnie dla młodzieży naszej szkoły tak przygotował plan zajęć, aby były one interesujące i ukazywały w przystępny sposób złożony świat organizmów żywych oraz zachęcały do podejmowania w przyszłości studiów na kierunkach przyrodniczych.
Zajęcia otworzył wykład profesora R. Czerniawskiego na temat funkcjonowania ekosystemów wodnych.
Licealiści „Andersa” wcielili się w rolę studentów. Wykład nie był tylko nudnym monologiem, gdyż pan profesor często nawiązywał kontakt ze słuchaczami, zachęcając ich do dyskusji i prób twórczego rozwiązywania problemów. Zagadnienia poruszane na wykładzie nie były obce młodzieży. Nawiązywały do wyników prac badawczych pana profesora i jego współpracowników, przeprowadzonych w okolicy Złocieńca, Drawska Pomorskiego i Drawna. Część wykładu poświęcona była konieczności restytucji zagrożonych gatunków ryb wędrownych, których tarliska zostały zniszczone na skutek silnej antropopresji. Ten wątek wykładu zakończyła prezentacja pomieszczenia, w którym naukowcy aktualnie, w specjalnych dobranych warunkach termicznych i tlenowych, przeprowadzali inkubację ikry troci wędrownej.
Następnie podzieleni na mniejsze grupy uczniowie wzięli udział w zajęciach warsztatowych, które odbyły się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach. Zajęcia prowadzone przez pana dr Tomasza Krepskiego wprowadziły młodzież w różnorodny świat zwierząt bezkręgowych. Ćwiczenia polegały na identyfikacji okazów i ustalaniu ich pozycji systematycznej na podstawie szczegółowych wskazówek prowadzącego zajęcia. Był to dogodny moment do zweryfikowania w praktyce podręcznikowej wiedzy uczniów.

zajecia6 zajecia4
Kolejna część zajęć – prowadzona przez pana mgr Łukasza Sługockiego przybliżyła młodzieży m. in. znaczenie zjawiska zmienności organizmów w zależności od warunków środowiska. Obiektem szczegółowych rozważań był gatunek skorupiaka Daphnia magna, który wciąż dostarcza naukowcom wielu nowych wyzwań. Młodzież mogła sprawdzić, w jaki sposób na organizmy wodne mogą wpływać substancje uwalniane do środowiska przyrodniczego przez człowieka. Doświadczenie polegało na pomiarze częstotliwości bicia serca rozwielitki pod wpływem kofeiny
i porównaniu wyników uzyskanych w próbie kontrolnej.
Cztery godziny spędzone w gościnnej atmosferze murów Uniwersytetu Szczecińskiego minęły w mgnieniu oka. Młodzież wzbogaciła się o wiedzę merytoryczną okraszoną zapadającymi w pamięć ciekawostkami oraz nabrała większej pewności w posługiwaniu się sprzętem laboratoryjnym. Wyrażamy ogromną nadzieję, że nawiązanie kontaktu z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego stanie się początkiem owocnej współpracy, a wyjazdy na zajęcia prowadzone przez kadrę akademicką na stałe wpiszą się w kalendarz imprez szkolnych. Byłoby to wielką korzyścią dla naszych wychowanków.

zajecia1 zajecia2

Tekst i zdjęcia: Monika Klimczak