ALCHEMIK NA 5. W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE CHEMICZNYM

 

Aleksandra Kot z klasy pierwszej LO o profilu biologiczno-chemicznym w Zespole Szkół otrzymała Dyplom z bardzo dobrym wynikiem za udział w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „ALCHEMIK”, który odbył się 10 marca 2020 r w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu. Pozostali licealiści biorący udział w konkursie: Marcela Bartnik, Dominika Kręc, Krzysztof Zawierucha, Piotr Padewski i Otylia Kosińska, osiągając wysokie wyniki, otrzymali dyplomy uznania.
Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu zawierającego 30 pytań zamkniętych oraz zadania opisowego o reakcjach lub zjawiskach chemicznych, z którymi spotykamy się na co dzień. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i pogłębianie talentu uczniów, dostarczenie im wiedzy i rozrywki umysłowej z zakresu chemii .Organizatorem konkursu była nauczycielka chemii, Pani Bogusława Jarosz.

tekst: Bogusława Jarosz, nauczycielka chemii
zdjęcie: Aleksandra Kot