„ANDERS” INSPIRUJE DO WIELKOŚCI

Pod hasłem „Anders” Inspiruje do Wielkości w ZSP Andersa w Złocieńcu został otwarty Festiwal wiedzy i umiejętności, którego celem jest pobudzanie aktywności edukacyjnej i społecznej uczniów, rozwijanie pasji, talentów i umiejętności, rozbudzanie ambicji do realizacji celów i spełniania marzeń, pobudzanie młodzieży do przedsiębiorczości, kreatywności oraz planowania przyszłej kariery zawodowej.

Festiwal rozpoczął się powitaniem gości, mjr. Macieja Wiśniewskiego z 2. Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Józefa Piłsudskiego oraz grupy młodzieży i opiekunów, z zaprzyjaźnionej szkoły z Bad Seegeberga, którzy przyjechali do Złocieńca w ramach współpracy z ZSP Andersa.
Pierwszym punktem projektu było wysłuchanie konferencji Jacka Walkiewicza pt. „Pełna moc możliwości” na platformie TED, w której psycholog przekonywał, posługując się rzeczowymi argumentami, że realizacja marzeń, ambitnych celów życiowych leży w granicach możliwości każdego człowieka. Podstawą do osiągnięcia sukcesu i zawojowania światem są pasja, zaangażowanie, życie na cały etat, odwaga, pozytywne nastawienie.
Swoimi doświadczeniami zawodowymi podzielił się z młodzieżą mjr Maciej Wiśniewski, opowiadając o drodze do służby wojskowej, pobycie na misjach pokojowych, honorze, patriotyzmie. Prelekcja była niezwykle ciekawa, co potwierdziły gromkie brawa.
Kolejnym punktem programu było obejrzenie fotofilmowych projektów klasowych, w których uczniowie chwalili się bogactwem swoich szkolnych przeżyć, wykazywali się kreatywnością
w sposobie widzenia szkolnej przestrzeni. Wszystkie fotofilmy były oceniane przez jury pod przewodnictwem Pani Joanny Kołodziej.
Kulminacyjnym punktem festiwalu dla uczniów LO były przedmiotowe turnieje międzyklasowe, sprawdzające wiedzę użytkową i umiejętności z danego obszaru, przygotowane przez nauczycieli,
w których rywalizowały ze sobą drużyny poszczególnych oddziałów. W tym samym czasie uczniowie klas zawodowych brali udział w rywalizacji sportowej o charakterze sprawnościowym.
Jury podsumowało punkty uczniów zebrane w poszczególnych turniejach i wyłoniło zwycięzców. Tytuł Mistrza Przedmiotu przypadł Martynie Literskiej, która otrzymała maksymalną liczbę punktów z języka angielskiego. Najwyżej w klasyfikacji punktowej we wszystkich konkurencjach uplasowała się klasa II a LO, której wych. jest dyr. Beata Miszewska-Kozłowska, minimalnie mniej punktów otrzymali wychowankowie Pani Jadwigi Jóźwiak, klasa I b LO.  w rywalizacji sportowej zwyciężyli  wychowankowie Pana Marcina Wilińskiego, klasa III wz. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki, a zwycięzcy czekają na odebranie nagród. W następnym roku kolejna edycja festiwalu

1 otwarcie festiwalu przez Panią Dyrektor-001 2 mjr Maciej Wiśniewski w trakcjie wystąpienia-001 3 uczniowie w trakcie prelekcji-001 4 prace jury-001 5 wręczenie nagrody dla Martyny-001