Anders stawia na Języki Obce

W dniu 27 lutego 2016 roku uczniowie klasy II „a” LO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa: Martna Sewerynowicz, Kamila Sawicka, Martyna Literska, Maciej Kamiński i Daniel Pomian – wzięli udział w VIII Wojewódzkim Konkursie Języków Obcych w Szczecinie, który został zorganizowany przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego.

Celem konkursu jest pobudzenie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania językami obcymi oraz pogłębienie wiedzy o krajach obcego obszaru językowego.

W ostatnią sobotę uczniowie rozwiązywali pisemny test gramatyczno-leksykalny. Następnie przystąpią oni do etapu egzaminu ustnego, który odbędzie się 2 kwietnia 2016r., w którym uczestnicy będą odpowiadać w czasie 10 minut na trzy losowo wybrane pytania.

Życzymy powodzenia.

tekst i zdjęcia

Aleksandra Lezler-Leszczełowska

P1130996 P1130998 P1140001 P1140012 P1140015 P1140023