„anderSÓWKI” w Warszawie na podsumowaniu projektu CEO

 

13 grudnia 2019 r. Uczennice klasy III Julia Pilipiec, Daria Trzciniecka i Monika Jaworska pod opieką p. Ewy Kilian, czyli drużyna „anderSÓWEK”, uczestniczyły w Ogólnopolskiej Prezentacji Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi głosują+”. Było to podsumowanie wielomiesięcznej pracy, która dotyczyła przygotowania i przeprowadzenia akcji profrekwencyjnej oraz prawyborów parlamentarnych wśród młodzieży naszej szkoły. Uczennice miały za zadanie uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu w Poznaniu, wymyślenie i przeprowadzenie prawyborów, zaliczenie kursu internetowego oraz zaprezentowanie efektów swojej pracy w Warszawie. Doskonaliły tym samym umiejętność pracy zespołowej, wystąpień publicznych, kompetencje w zakresie umiejętności obywatelskich, kompetencje informatyczne – założenie profilu na instagramie – zdobyły doświadczenie w działaniu, poddały analizie mocne i słabe strony swoich działań, spotkały się z młodzieżą zaangażowaną społecznie z całej Polski. Koszty podróży i noclegu pokryło CEO.

tekst i zdjęcia: Ewa Kilian, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w LO w Złocieńcu