Wykaz podręczników na rok szkolny 2022/2023

listy podręczników do klas pierwszych

lista podręczników klasy drugie

lista podręczników klasy trzecie

lista podręczników klasy czwarte

KADECI ANDERSA NA PODIUM W OGÓLNOPOLSKICH MISTRZOSTWACH KLAS MUNDUROWYCH NA POLIGONIE DRAWSKIM 🏆💪👍👏

Kadeci Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych i Oddziału Przygotowania Wojskowego, drużyna Andersa w składzie: Jan Krochmal, Dominika Kręc, Mateusz Karbowiak, Wiktor Liszko i Mateusz Hamerski osiągnęli sukcesy w V Ogólnopolskich Mistrzostwach Polski Klas Mundurowych na poligonie drawskim. Zajęli I miejsce drużynowo w składaniu i rozkładaniu broni, III miejsce drużynowo w pętli taktycznej oraz III miejsce w klasyfikacji generalnej mistrzostw. Nasi zawodnicy, pokonując poszczególne konkurencje wykazali się doskonałą kondycją fizyczną w zakresie umiejętności sportowo-obronnych oraz współpracą zespołową, które zaprowadziły ich na podium. Mistrzostwa odbywały się w dniach 31.05.-02.06. na poligonie drawskim, organizatorem zawodów był Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim. Koordynatorem przygotowania kadetów do mistrzostw był nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego i szkolenia wojskowego, pan Włodzimierz Rutkowski. Gratulujemy drużynie i dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły.

Zdjęcia: Beata Miszewska-Kozłowska

Tekst: Włodzimierz Rutkowski

REKRUTACJA 2022/2023 OGŁOSZENIE

Egzamin sprawnościowy dla kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego Liceum Ogólnokształcącego o profilu wojskowym odbędzie się 07. czerwca 2022 o godz. 10.00. w hali widowiskowo-sportowej. Na egzaminie obowiązuje strój sportowy wraz z obuwiem sportowym. W razie nieobecności na egzaminie z przyczyn niezależnych o 2. terminie kandydaci będą poinformowani drogą telefoniczną.

Egzamin sprawnościowy kandydat zdaje w szkole pierwszego wyboru. Wynik będzie honorowany w szkole drugiego wyboru.

Oświadczenie rodzica dotyczące egzaminu sprawnościowego do klasy mundurowej .

Czekamy na Was 👍👍👍

REKRUTACJA 2022/2023

ÓSMOKLASISTO! ZAPROJEKTUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ – DOŁĄCZ DO ANDERSA, WYBIERAJĄC LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE O PROFILU LINGWISTYCZNO-HUMANISTYCZNYM W ZŁOCIEŃCU

Klasy o profilu lingwistyczno-humanistycznym

Liczba miejsc jest ograniczona – nabór do szkoły w systemie elektronicznym na stronie internetowej: www.powiatdrawski.edu.com.pl/kandydat

NASI KADECI NA SZKOLENIU

kadet Wiktor

Wojskowy Dzień Szkoleniowy w #2BZ z terenoznawstwa, taktyki i elementów walki w bliskim kontakcie

„POZNAJ POLSKĘ” – OTRZYMALIŚMY DOFINANSOWANIE NA 3. WYCIECZKI SZKOLNE

W ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu otrzymał dofinansowanie na 3. trzydniowe wycieczki szkolne do Krakowa, Gdańska i Torunia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I Stopnia, w wysokości 45.000 zł, po 15.000 zł na każdą wycieczkę. Wsparcie w ramach programu będzie przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników wyjazdu. „Poznaj Polskę” to przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki, którego celem jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Program to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki.

UROCZYSTE ŚLUBOWANIE KADETÓW PODCZAS MIEJSKICH OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Kadeci Oddziału Przygotowania Wojskowego Liceum Ogólnokształcącego złożyli ślubowanie podczas miejskich obchodów Narodowego Święta Niepodległości, które odbyły się na Placu 3. Maja przy pomniku Ofiar Bolszewizmu i Faszyzmu w Złocieńcu. Uczniowie ślubowali rzetelnie i uczciwie zdobywać wiedzę, pracować odpowiedzialnie i twórczo, kształtowa swoje umysły i charaktery, poszukiwać tego, co wartościowe, dobre i piękne, strzec godności drugiego człowieka, dbać o honor i tradycję szkoły, szanować ojczyznę, rozwijać w sobie postawę obywatelską oraz być chlubą rodziców, nauczycieli i kraju. Uroczyste przyrzeczenie kadetów odbyło się w obecności władz Złocieńca, Kompanii Honorowej 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, rodziców, nauczycieli i społeczności Złocieńca. Zdjęcia: Pan Sebastian Kuropatnicki.