BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE. BEZPIECZNE FERIE

05. 02. 2020 r. odbyło się spotkanie młodzieży z ZSP Andersa z funkcjonariuszką Policji, sierż. sztab. Karoliną Żych. Celem wizyty było omówienie szeroko pojętego bezpieczeństwa, zarówno na terenie szkoły jak i poza nią, z uwzględnieniem okresu zbliżających się ferii zimowych. Podczas spotkania omówiono wiele tematów związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy), spożywaniem alkoholu, paleniem papierosów i e-papierosów, a także skutki eksperymentowania z tymi środkami na własnym organizmie. Młodzież została również uświadomiona w zakresie odpowiedzialności karnej za czyny i wykroczenia w wyniku stosowania przemocy (fizycznej, psychicznej), agresji (hejtu w mediach społecznościowych) itp. zachowań. Przypomniano również uczniom o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, pobudzając świadomość i wyobraźnię młodych kierowców, a także pieszych uczestników ruchu drogowego, którzy powinni być wyposażeni w elementy odblaskowe, ratujące niekiedy życie wielu osób.
Dziękujemy sierż. sztab. Karolinie Żych za spotkanie i edukację uczniów w zakresie bezpieczeństwa. Jednocześnie życzymy młodzieży udanych ferii zimowych oraz rozwagi
w bezpiecznym spędzaniu wolnego czasu w czasie ich trwania.

Tekst i zdjęcia:Urszula Smyk (Pedagog szkolny)