SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY W LO W ZŁOCIEŃCU

14 lutego w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny. Przystąpili do niego najlepsi matematycy, 7 uczniów z klasy 1 LO, 6 z klasy 2b LO i 13 z klasy 3b LO. Każda grupa rozwiązywała zadania na swoim poziomie. Atmosfera była gorąca, w końcu jest o co walczyć. Najlepsi wezmą udział w Powiatowym Konkursie Matematyczno – Językowym ,,Z matematyką do Europy”. Ogłoszenie wyników 26 lutego podczas Dnia Przedmiotów Ścisłych.

DSC_1099 DSC_1096

konkurs wiedzy o podatkach Małgorzata Tymorek

WIEDZA O PODATKACH TO JEJ HOBBY

Uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Złocieńcu, Małgorzata Tymorek zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego VIII Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach.
Konkurs odbędzie się 15.03.2018 r. w Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie. Jego organizatorem jest Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Konkurs obejmuje wiedzę z zakresu wszystkich podatków występujących w Polsce. Składa się z dwóch części: testu i odpowiedzi ustnej przed komisją konkursową. Uczennica wykazuje dużą znajomość systemu podatkowego w kraju, interesuje się ekonomią. W rozwijaniu zainteresowań tą dyscypliną wiedzy ekonomicznej pomaga jej nauczycielka przedsiębiorczości, pani Grażyna Wanecka, pod kierunkiem której Małgorzata przygotowuje się do konkursu na etapie wojewódzkim.

PRZEDSIĘBIORCZE DZIEWCZĘTA Z LO W ZŁOCIEŃCU

olimpiada przedsiębiorczości Marta Skrzypek i Karina Pytel

Marta Skrzypek z klasy II i Karina Pytel z klasy III Liceum Ogólnokształcącego  z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu zostały zakwalifikowane do etapu okręgowego XIII Olimpiady Przedsiębiorczości, która odbędzie się 01.03.2018r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Okręg poznański obejmuje województwa: wielkopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie. Hasłem przewodnim olimpiady jest: „ Sukces w biznesie – ludzie, wizerunek, strategia”. Uczennice będą rozwiązywać test z dziedziny ekonomii, zarządzania przedsiębiorstwem, przedsiębiorczości, psychologii i etyki biznesu. Marta i Karina interesują się ekonomią, dostrzegają potrzebę prezentowania postawy przedsiębiorczej nie tylko w szkole, ale przede wszystkim na rynku pracy. Udział w olimpiadzie jest dla nich formą zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności w zakresie edukacji ekonomicznej. Dziewczęta przygotowują się do olimpiady pod kierunkiem pani Grażyny Waneckiej, nauczycielki przedsiębiorczości.

RAJD ZADANIOWY UCZNIÓW LO W ZŁOCIEŃCU

g1

W zimowej scenerii, 13 lutego 2018 r. uczniowie klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu sprawdzali swoje umiejętności sprawnościowe i kondycyjne w dynamicznej formie marszu ubezpieczonego pododdziału z zadaniem pokonywania naturalnych przeszkód terenowych w lesie. Po opuszczeniu granic miasta uczniowie w bezpośredniej styczności z naturą skutą lodem i resztkami śniegu dokonywali orientowania topograficznego w terenie, określali kierunki i drogi marszu z uwzględnieniem lokalnych warunków środowiska leśnego. Rozpoznawali ukształtowanie terenu pokonując wzniesienia o znacznych przewyższeniach, źleby, wąwozy, bagna i cieki wodne. Obserwowali ślady obecności mieszkańców lasu, rozpoznawali tropy zwierząt przy paśnikach i wodopoju. Pioniersko „odkrywali” osadę Jarosław ze skromną zabudową i przydrożną kwaterę myśliwską.  Wymagający 12-kilometrowy marsz tempowy w warunkach zimowych, przy temperaturze poniżej zera przekraczał o kilkanaście stopni faktyczne odczucia cieplne uczestników rajdu. Zajęcia odbyły się w malowniczym kompleksie leśnym „KAŃSKO”. Z uwagi na znaczne tempo forsownego marszu zadaniowego i manewrowanie zespołem ćwiczebnym w warunkach urozmaiconej rzeźby terenu o różnej przebieżności rajd nie należał do łatwych. Rozniecenie ognia i posiłek regeneracyjny przy ognisku z pieczeniem kiełbasek był sprawdzianem służb logistycznych pododdziału i okazją do zabezpieczenia otarć i drobnych urazów na dalszą drogę. Pokrzepieni na ciele uczestnicy ćwiczeń po przegrupowaniu i chwili wytchnienia kontynuowali z powodzeniem drogę marszu duktami leśnymi osiągając kres trasy przed wymaganym czasem. Okresowy udział młodzieży klas mundurowych o profilu wojskowo-sportowym w długodystansowym przedsięwzięciu jest swoistym sprawdzianem umiejętności żołnierskich, sprawności marszowej i wolicjonalnej uczniów oraz ich opiekunów: Jana Macula, Włodzimierza Rutkowskiego i Marcina Wilińskiego.

g2 g1

TRENING STRZELECKI UCZNIÓW LO W ZŁOCIEŃCU

IMG_0810

6-go lutego 2018 uczniowie klas mundurowych o profilu wojskowo-sportowym Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu wzięli udział w treningu strzeleckim z karabinka sportowego KBKS na strzelnicy lokalnego klubu strzeleckiego „Cel”. Trening był bezpośrednim przygotowaniem startowym do cyklu ważnych zawodów. Zadaniem uczestników było doskonalenie umiejętności oddawania strzału w strzelaniu precyzyjnym z postawy strzeleckiej leżąc. Warunkiem odbycia treningu było bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i procedur określonych przepisami Polskiego Związku Strzeleckiego oraz komend kierownika strzelania. Ćwiczenia dyscyplinująco-porządkowe okazały się strzałem w dziesiątkę obok rezultatów na samych tarczach. Okresowe treningi strzeleckie klas mundurowych są elementem szkolenia wojskowego uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Złocieńca. Punktami wsparcia szkolenia ogniowego młodzieży były wielokrotne rzuty granatami zaczepnymi do celu poziomego z postawy stojąc oraz nawigacja topograficzna w przyległym terenie. Trening odbył się pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego i instruktorów Klubu Strzeleckiego „Cel” na strzelnicy sportowej w Złocieńcu. IMG_0815 IMG_0818

Terminy egzaminów dla LOZ

Szanowni Państwo!

Egzaminy ustne Liceum Ogólnokształcącym Zaocznym z panem Waldemarem Bucą odbędą się w terminach: semestr V, historia i społeczeństwo – 07.02.2018 16:00, semestr V, geografia – 08.02.2018 16:00, semestr III, historia i społeczeństwo – 09.02.16:00.
Egzaminy ustne w z Panią Ewą Kilian odbędą się w terminie: semestr III, wiedza o społeczeństwie – 12.02.2018 16:00, semestr III i V,

Egzaminy ustne z Panem Radosławem Smulskim, z powodu choroby nauczyciela, odbędą się w terminie: semestr III, matematyka – 26.02.2018 16:00, semestr V, matematyka – 27.02.2018 16:00

Nowy plan lekcji od 29 stycznia 2018

plan_lekcji2

UWAGA

Od dnia 29 stycznia br. będzie obowiązywał nowy plan lekcji dla wszystkich klas ZSP im. gen Andersa w Złocieńcu. Prosimy o zapoznanie się z nim – zostanie opublikowany dla uczniów i rodziców na platformie elektronicznej LIBRUS w dniach 22-24 stycznia 2018.

Nowe kwalifikacje zawodowe uwieńczone sukcesem

wozek

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu ukończyli kurs na operatora wózka jezdniowego i w 100% zdali egzamin państwowy. W ramach Kontraktu Samorządowego realizowanego przez Powiat Drawski „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” ośmioro uczniów ZSZ uczestniczyło w kursie kwalifikacyjnym kierowcy – operatora wózków jezdniowych spalinowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Uczniowie zdobywali wiadomości teoretyczne z zakresu typów stosowanych wózków jezdniowych, budowy wózka, ładunkoznawstwa, bezpieczeństwa i higieny pracy, dozoru technicznego, a także umiejętności praktyczne z zakresu techniki jazdy wózkiem, pobierania i transportowania ładunku, a następnie jego składowania. Kurs był realizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim. Po zakończeniu kursu uczniowie zdawali egzamin zewnętrzny przeprowadzony przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego w Koszalinie. Na egzaminie uczniowie wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem teoretycznym i praktycznym, które zakończyło się dla nich sukcesem w postaci 100 % zdawalności. Uczestniczkami kursu było 6 chłopców i 2 uczennice – stypendystki Starosty Powiatu Drawskiego. Zdany egzamin pozwolił uczniom otrzymać uprawnienia kategorii II WJO do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych. W marcu 2018 r. wykwalifikowani operatorzy wózków jezdniowych rozpoczną płatną praktykę zawodową u pracodawców. Dodatkowe uprawnienia zawodowe zdobyte podczas nauki w szkole z pewnością ułatwią młodzieży start w dorosłe życie zawodowe. Grażyna Wanecka

PRÓBNA MATURA Z NOWĄ ERĄ W LO W ZŁOCIEŃCU

zdający 3

 

Od wczoraj uczniowie LO w Złocieńcu piszą, według harmonogramu, kolejne próbne egzaminy maturalne organizowane przez Wydawnictwo Nowa Era.
Wyniki próbnej matury to obiektywna ocena wiedzy maturzystów. Dzięki nim będą wiedzieć co już umieją, które wiadomości warto jeszcze powtórzyć, jakie umiejętności muszą koniecznie poćwiczyć. Najbardziej miarodajne wyniki uczeń uzyska wtedy, gdy cały materiał z przedmiotu egzaminacyjnego będzie już znany. Dlatego termin próbnej matury z Nową Erą to idealny moment na diagnozę poziomu przygotowania, a uzyskany wynik to statystycznie najbardziej wiarygodna informacja, jak uczniowie wypadają na tle wszystkich biorących udział w tej próbie.

zdający 2 zdający 1