Debata uczniowska w ZSP im. Andersa w Złocieńcu

„…Dla dobra Rodziny Ludzkiej” czy  „… dla bezpieczeństwa obywateli”? 21 września 2017 r. społeczność uczniowska Andersa, przygotowując się do spotkania z Rzecznikiem Praw Obywatelskich p. Adamem Bodnarem, spróbowała swoich sił w debacie. Uczniowie klasy III a LO – profil humanistyczny – pod kierunkiem nauczycielki historii i wos p. Ewy Kilian podjęli się niełatwego zadania. Postanowili podyskutować o kondycji praw człowieka we współczesnym świecie. Propozycji było wiele, ostatecznie zdecydowali się na temat: „Czy Polska powinna przyjąć uchodźców?” Zgłosiło się jedenastu uczniów. Wybrali formę debaty – „za i przeciw”. Pierwszym zadaniem było przygotowanie argumentów zarówno za, jak i przeciw postawionemu pytaniu. Następnie losowali, w jakiej grupie przyjdzie im się zmierzyć. Moderatorem została Zuzanna. Jej zadaniem było pilnowanie dyscypliny, udzielanie głosu stronom, przy zachowaniu neutralności. W drużynie, która miała bronić stanowiska, że Polska powinna wywiązać się z zobowiązań międzynarodowych i przyjąć grupę uchodźców znaleźli się: Natalia, Klaudia, Dawid i  Kacper. Przeciwnikami, którzy stali na stanowisku, że najważniejsza jest zasada ochrony bezpieczeństwa obywateli byli: Maja, Wiktoria, Wojtek, Konrad i Daniel. Debata  trwała 30 minut. Obie strony przytaczając rzeczowe argumenty, posiłkowały się fragmentami Konstytucji RP, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, danymi organizacji pozarządowych. Widzowie, uczniowie klas drugich i trzecich LO oraz zaproszeni uczniowie klas trzecich gimnazjum,  wyjątkowo trafne i przekonujące argumenty nagradzali brawami. Po upływie wyznaczonego czasu obie strony mogły w krótkim wystąpieniu podsumować swoje racje. Okazało się, że drużyny po wysłuchaniu argumentów adwersarzy są skłonne do szukania kompromisu. Wszyscy uczestnicy byli zdania, że udział w debacie to ciekawy sposób na przełamywanie stereotypów, przezwyciężanie swoich lęków i ograniczeń i nabywanie nowych doświadczeń i umiejętności. Ewa Kilian

4. debata 1 debata 5. debata 2. debata