DOBRA SZKOŁA – REFORMA SYSTEMU EDUKACJI

Szczegóły można znaleźć pod adresem:
http://reformaedukacji.men.gov.pl/

plakat-reforma