DZIEŃ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DLA UCZNIÓW LO ANDERSA

W związku z obchodami Europejskiego Dnia Obszarów Natura 2000, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, dla młodzieży z LO Andersa, zorganizowała w swojej złocienieckiej siedzibie Dzień Edukacyjny. Tematyka wykładów i warsztatów dotyczyła projektu LIFE13 NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.
Część teoretyczna podzielona była na 2 części. Pierwsza z nich pt. „Woda w krajobrazie Pojezierza Drawskiego”, poprowadzona została przez pana dr Piotra Walocha, przedstawiciela RDOŚ w Szczecinie. Następnie głos oddano panu Arturowi Furdynie, przedstawicielowi Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Głowienicy, który zaprezentował temat „Rzeka od źródeł po ujście to jeden ekosystem”.
Podczas warsztatów młodzież uczyła się rozpoznawania gatunków roślin różnych stref ekosystemu wodnego oraz obserwowała reprezentantów fauny zbiorników czystych oraz o dużym stopniu zanieczyszczenia.
Przedsięwzięcie kierowane było przede wszystkim do uczniów klas LO o profilu biologiczno – medycznym, ale mogli wziąć w nim udział również inni uczniowie, zainteresowani stanem czystości środowiska i zachowaniem bioróżnorodności.

warsztaty3 warsztaty4 warsztaty2
Tekst i zdjęcia: Monika Klimczak