DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZSP ANDERSA

 

Dzień Edukacji Narodowej należy do jednych z najbardziej uroczystych dni dla uczniów i pracowników oświaty. Z tej okazji 13 października odbył się uroczysty apel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu. Święto edukacji rozpoczęło się pokazem musztry uczniów z klasy III a i II b LO o profilu wojskowo-sportowym. Następnie dyrektor szkoły, p. Beata Miszewska-Kozłowska powitała zaproszonych gości: Starostę Powiatu Drawskiego, p. Stanisława Kuczyńskiego, Członka Zarządu Powiatu Drawskiego, p. Janinę Jung, Burmistrza Złocieńca, p. Krzysztofa Zacharzewskiego, mjr. Macieja Wiśniewskiego z 2. Brygady Zmiechanizowanej Legionów im. marszałka Józefa Piłsudskiego, Dyrektor Złocienieckiego Ośrodka Kultury , p. Jolantę Smulską oraz nauczycieli, pracowników i uczniów szkoły.
Wszyscy zaproszeni goście złożyli najserdeczniejsze życzenia Wspólnocie Andersa. Dzień Edukacji to okazja do wyróżnień zasłużonych szkole pracowników. Pani dyrektor pogratulowała p. Włodzimierzowi Rutkowskiemu za otrzymanie nagrody Starosty Powiatu Drawskiego . Wręczyła nagrody dyrektora nauczycielom w podziękowaniu za zaangażowanie w pracę pozwalającą uczniom zdobywać nowe umiejętności, rozwijać talenty i osiągać sukcesy oraz pracownikom administracji i obsługi za rzetelne wykonywanie powierzonych im obowiązków.

W części artystycznej wysłuchaliśmy imponującego koncertu życzeń który poprzedziły życzeniami z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożone przez Martę Skrzypek w imieniu uczniów Andersa . Dziewczęta z LO zaśpiewały znane i lubiane piosenki z polskiej listy przebojów. Mieliśmy przyjemność usłyszeć: Klaudię Zielińską w wykonaniu utworu  Hanny Banaszak  pt. :”Pogoda ducha”, Zuzannę Kałamarz i Alicję Pawlak które zaśpiewały piosenkę Ewy Bem pt. „ Moje serce to jest muzyk oraz Zuzannę Kałamarz w solowym wykonaniu piosenki Anny German pt.: „Tańczące Eurydyki”. Marta Skrzypek zaprezentowała wiersz pt. „Gdyby do szkoły chodziły anioły”.

Uroczystość prowadzili uczniowie klasy 2 b LO Oliwia Bartnik i Mateusz Beńko, natomiast za część techniczną odpowiedzialni byli Kacper Karczewski i Jakub Krasuski. Apel przygotowała klasa II a i II b LO pod kierunkiem wych. p. Aleksandry Lezler-Leszczełowskiej i p. Aleksandry Jurasz-Kozieł.

Zdjęcia: Karolina Snopek i Katarzyna Mazur

dn1 dn3 dn4 dn5 dn6 dn7 dn8 dn9