DZIEŃ NOWYCH TECHNOLOGII W EDUKACJI W ANDERSIE

21 marca 2019r. Ministerstwo Edukacji Narodowej po raz drugi zorganizowało Dzień Nowych Technologii w Edukacji (DNTE). Ideą tego wydarzenia jest popularyzacja technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w codziennej pracy z uczniami w szkole i poza nią. DNTE jest objęty patronatem European Schoolnet.
W związku z obchodami DNTE Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs na najlepsze wydarzenie zorganizowane w ramach tej inicjatywy, do którego zgłosiła się także nasza szkoła.
Nauczycielki języków obcych p. Aleksandra Lezler – Leszczełowska oraz p. Aleksandra Jurasz- Kozieł wspólnie z uczniami kl. 1 a LO zorganizowały konkurs „Let`s play with languages”. Konkurs angielsko – niemiecki pozwolił uczniom rozwijać kompetencje kluczowe z zakresu wielojęzyczności, cyfryzacji i matematyki. Uczniowie pracowali w parach najpierw rozwiązując zadania zapisane w formie kodów QR, a następnie korzystając z aplikacji Kahoot odpowiadali na pytania zawarte w grze angielsko- niemieckiej „English&German in Anders” stworzonej przez panie Aleksandry na potrzeby konkursu.
I miejsce zajęli Natalia Świstun i Marek Lisowski, II miejsce ex aequo Dorota Bandyszewska i Jakub Somrowski, Bartosz Smyk i Kacper Lisowski oraz Robert Ślusarski i Remigiusz Sobieraj, III miejsce, zdobyły Natalia Dzik i Martyna Ziętek.
Nowoczesna formuła konkursu bardzo podobała się uczniom. Wszyscy pracowali z ogromnym zaangażowaniem i poszanowaniem zasad fair play. Wspaniała atmosfera, która towarzyszyła naszemu przedsięwzięciu jest niezwykłą motywacją dla nas nauczycieli do podejmowania tego typu wyzwań.
Gratulujemy serdecznie wszystkim uczestnikom i dziękujemy za współpracę.
Tekst i zdjęcia: AJK , ALL.