EDUKACJA WOJSKOWA ZE STUDENTEM AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH

 

Uczniowie klas mundurowych 28 lutego uczestniczyli w zajęciach z edukacji wojskowej – w ramach innowacyjnego programu realizowanego w Certyfikowanej Wojskowej Klasie Mundurowej – prowadzonych przez studenta II roku Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, st. szer. Mateusza STASIOŁKA. Tematem prelekcji była „ Dyscyplina wojskowa oraz budowa pozytywnych relacji międzyludzkich w środowisku nauki i służby”. Uczniowie otrzymali możliwość pogłębienia wiadomości z zakresu komunikacji społecznej, znaczenia dyscypliny i odpowiedzialności w życiu i służbie wojskowej oraz poznali podstawy etyki zawodowej żołnierza. Ponadto młodzież miała okazję poznać warunki rekrutacji do Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Dowiedzieli się, że przed nimi trudne egzaminy wstępne sprawdzające kondycję fizyczną w czterech konkurencjach, wysokie wyniki matury oraz rozmowa kwalifikacyjna, podczas której otrzymuje się punkty za prezentację, logiczność myślenia, umiejętność prowadzenia rozmowy oraz motywację do podjęcia studiów wojskowych. Premiowane są osiągnięcia sportowe, kursy nurkowe, spadochroniarskie oraz przynależność do organizacji proobronnych. Student akademii wojskowej wykazał się wysoką kulturą osobistą, elokwencją i głębokim przekonaniem do właściwego wyboru swojej kariery zawodowej, a jego postawa może być dla młodzieży przykładem hołdowanie zasadzie – chcieć to móc.