ERASMUS + WYSTARTOWAŁ W ZŁOCIENIECKIM LICEUM – WIZYTA STUDYJNA NA SYCYLII

W Marsali na Sycylii, w dniach 25-30 listopada, odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu Erasmus +, o tytule „Learning Together”, w którym uczestniczyli dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu, Beata Miszewska-Kozłowska i nauczyciele języka angielskiego, Aleksandra Lezler-Leszczełowska oraz Piotr Bąkowski. Podczas wizyty studyjnej zostały ustalone szczegóły realizacji wymiany młodzieży, terminy wyjazdów do partnerskich szkół  oraz projekty, które uczniowie mają za zadanie  przygotować w ramach rozwijania kompetencji kluczowych. Realizacja projektu Erasmus + w Liceum Ogólnokształcącym rozpoczęła się od 01.09.2019, potrwa do 31.08 2021r. Szkoła otrzymała na nią dotację w wysokości 26.558 EU. Partnerami w projekcie „Learning Together” są szkoły z Włoch, Turcji i Portugalii. Na podbój Europy uczniowie wyruszą już w marcu do Portugalii, w czerwcu pojadą do Włoch, na Sycylię, w październiku będziemy gościć naszych partnerów w Złocieńcu, a zakończenie projektu nastąpi w kwietniu 2021 roku, w Turcji.

Projekt ma na celu wzmocnienie kompetencji społecznych, promowanie integracji uczniów poprzez poznanie i zrozumienie kultury innych krajów europejskich.

Projekt skierowany jest uczniów Liceum Ogólnokształcącego chętnych do rozwijania swoich kompetencji językowych, ICT (Technologii informacyjno-komunikacyjnych) oraz gotowych do podejmowania działań projektowych. Językiem roboczym projektu jest język angielski. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. Projekt przewiduje wyjazdy do wszystkich 3 krajów partnerskich.

Podstawowym założeniem  projektu jest włączenie uczniów w działania związane z partnerskim uczeniem się (peer learning), uświadomienie oraz przybliżenie uczniom i nauczycielom różnorodności kultur, języków i wartości europejskich. Celem projektu Erasmus + jest rozwijanie podstawowych kompetencji społecznych, w szczególności  umiejętności poznawczych, pomocnych w  adaptacji społecznej w szkole i poza nią. Jest to projekt międzynarodowy, którego istotną korzyścią jest fakt, że uczestnicy nabędą umiejętność oceny sytuacji z perspektywy osób pochodzących z innych kultur niż ich własna, poprzez współpracę z rówieśnikami z różnych  krajów Unii Europejskiej, wymianę doświadczeń, sposobów uczenia się i zdobywania wiedzy. Projekt ma na celu promocję aktywnego uczenia się, rozwijania swobody i otwartości w interakcji z obywatelami Europy. W ramach działań projektowych  chcemy w pełni zastosować partnerskie uczenie się poprzez wykorzystanie narzędzi cyfrowych oraz bezpośrednią, wzajemną interakcję z rówieśnikami z innych krajów. Współpraca uczniów pochodzących z różnych socjalnych  i kulturowych środowisk sprzyja integracji społecznej i budowaniu spójności grupy rówieśniczej.

tekst: Beata Miszewska-Kozłowska, dyrektor ZSP w Złocieńcu