Granica którą łatwo przekroczyć !

11 marca 2015 r. gościliśmy w szkole asystenta oświaty zdrowotnej z SANEPIDU panią Jolantę Rokosz, która w klasach pierwszych przeprowadziła prelekcje połączone z prezentacją multimedialną na temat „Dopalacze – Nowe Narkotyki – substancje silnie uzależniające”.
Uczniowie uświadomili sobie czym są dopalacze , jaki wpływ wywierają na ośrodkowy układ nerwowy. W zależności od rodzaju zawartej w nich substancji powodują zmiany psychiczne (iluzje, omamy, zaburzenia pamięci) ,oraz zmiany fizyczne ( przyspieszenie tętna, wzrost ciśnienia krwi) .Wszystkie narkotyki, dopalacze powodują olbrzymie szkody dla zdrowia : wywołują psychozy, zaburzenia psychiczne, powodują zanik zainteresowań, motywacji i ambicji, często także zaburzenia pamięci, depresje ,stany psychotyczne- napady lęku, urojenia, zachowania agresywne . Poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia jest łączenie dopalaczy z alkoholem, lekami lub narkotykami. W skrajnych przypadkach może to zakończyć się utratą przytomności, zawałem serca, udarem mózgu oraz śmiercią.
Spotkania edukacyjno –profilaktyczne odbywają się po to ,aby uczniowie zdali sobie sprawę, że granica między dobrowolnym przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, a przymusem jest trudna do zauważenia i łatwo ją przekroczyć.

Joanna Kołodziej

P1030766 P1030767 P1030768 P1030770