HARMONOGRAM EGZAMINÓW

Egzaminy dla semestrów II i IV LOZ odbędą się według następującego harmonogramu:

EZGAMINY LOZ – sesja letnia