Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Poniżej podajemy link do harmonogramu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.

hrmonogram rozpoczecia r sz 20 21

Prosimy o zwrócenie uwagi na godzinę, salę i wejście do szkoły.

(UWAGA: Nastąpiła zmiana godz. rozpoczęcia roku szkolnego dla klasy 2c LO)

Przypominamy jednocześnie o konieczności zachowania reżimu sanitarnego.