Harmonogram zajęć fakultatywnych

PRZEDMIOT

TERMIN

SALA

NAUCZYCIEL

język
angielski

wtorek
14:30

14

Aleksandra

Lezler-Leszczełowska

język
polski

czwartek
12:45

11

Danuta
Ługowa

matematyka

poniedziałek
13:30

wtorek
14:30

5

Jadwiga
Jóźwiak

język
niemiecki

wtorek
14:30

4

Aleksandra
Jurasz–Kozieł

geografia

piątek
14:30

23

Robert
Żołynia