HARMONOGRAM ZJAZDÓW

HARMONOGRAM ZJAZDÓW

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM ZAOCZNYM DLA DOROSŁYCH I W SZKOLE POLICEALNEJ

W ZŁOCIEŃCU W SESJI LETNIEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

nr data
1 20-21.02.2016
2 27-28.02.2016
3 12-13.03.2016
4 19-20.03.2016
5 02-03.04.2016
6 09-10.04.2016
7 16-17.04.2016
działanie termin
Składanie prac kontrolnych do 03.04.2016*
Sesja egzaminacyjna 11-20.04.2016*
Egzaminy pisemne z języka polskiego, języka obcego i matematyki 16-17.04.2016*
8 14-15.05.2016
9 21-22.05.2016
10 04-05.06.2016
11
działanie termin
Składanie prac kontrolnych do 22.05.2016
Sesja egzaminacyjna 06-17.06.2016
Egzaminy pisemne z języka polskiego, języka obcego i matematyki 11-12.06.2016
Egzaminy poprawkowe sierpień 2016

* terminy dla słuchaczy klasy trzeciej LOZ