HARMONOGRAM ZJAZDÓW DLA LOZ I SP W SEMESTRZE ZIMOWYM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

HARMONOGRAM ZJAZDÓW
W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
DLA DOROSŁYCH ZAOCZNYM
I W SZKOLE POLICEALNEJ W ZŁOCIEŃCU
W SEMESTRZE ZIMOWYM
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

nr                    data
1              17-18.09.2016
2              24-25.09.2016
3             08-09.10.2016
4             22-23.10.2016
5             05-06.11.2016
6             19-20.11.2016
7             03-04.12.2016
8             10-11.12.2016
9             14-15.01.2017
10           21-22.01.2017

Działanie                                                                                                                  termin
Składanie prac kontrolnych                                                                                 15.01.2017
Sesja egzaminacyjna                                                                                              28.01-03.02.2017
Egzaminy pisemne z j. polskiego, j. obcego i matematyki                     28-29.01.2017
Egzaminy poprawkowe                                                                                         06-10.02.2017