Harmonogram

egzaminów semestralnych

(sesja letnia ) 2014/2015

Dzień

Klasa I LOZ

Klasa II LOZ

15.06.2015r.

Historia/fizyka

Biologia

16.06.2015r.

Biologia

17.06.2015

Geografia

18.06.2015

Podst.przed/ w o s

19.06.2015

Chemia

20.06.2015

PISEMNY : Język polski godz. 8.00

PISEMNY : Język angielski godz. 10.00

Matematyka godz. 8.00

Język angielski –godz. 10.00

21.06.2015

PISEMNY: Matematyka godz. 8.00

Ustny: Język angielski godz. 10.00

Język polski – godz. 8.00

Ustny: matematyka – godz. 10.00

22.06.2015

Ustny : matematyka

Język angielski

23.06.2015

Ustny: język polski

Język polski

Uwaga:

Opiekun klasy nadzorują egzaminy pisemne 20 i 21.06. 2015 r. godz. 8.00 i 10.00

Początek egzaminów ustnych w dni powszednie o godz. 16.00 .

Gdy następuje kolizja z planowymi zajęciami, czas rozpoczęcia egzaminu ustnego ustala wykładowca.

Egzaminy poprawkowe odbędą się w terminie – koniec sierpnia / dokładne daty zostaną ustalone na RP w czerwcu 2015r./