I ETAP KONKURSU ZUT-u ROZSTRZYGNIĘTY

 

14 września odbył się w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. W. Andersa I etap konkursu poświęconego tematyce roślin wodnych pt. „Rośliny wodne”

Organizatorem konkursu jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Przewidziana dla licealistów kategoria – „Technolog roślin wodnych”, wymagała od uczestników znajomości roślin środowisk wodnych, właściwości troficznych charakteryzujących siedliska tych roślin oraz zasad funkcjonowania hydrofitowych systemów oczyszczania ścieków. Po sprawdzeniu testów wiedzy komisja zadecydowała o udziale w drugim etapie konkursu dwóch osób: Adriana Stefanowicza (kl. I LO, miejsce I) oraz Roksany Gapsy (kl. II LO, miejsce II). Już 28 września w siedzibie ZUT w Szczecinie, będą oni rywalizować z uczniami z innych powiatów naszego województwa.

Z ramienia uczelni konkurs przeprowadzała pani mgr inż. Justyna Milke ( Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa), która jest absolwentką naszej szkoły.

tekst: Monika Klimczak

2 wręczenie pamiątkowego dyplomu uczestnicy i organizatorzy